VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE

Prof. Dr.

VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE

Prof. Dr.

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ > KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Sosyoloji
Akademik Anahtar Kelime
 • Bilgi ve Bilim Sosyolojisi
 • Niteliksel Yöntemler
 • Sosyal Hareketler
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1996 - 2002
EGE ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ

2002 - 2005
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | SOSYOLOJİ

2005 - 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | UYGULAMALI SOSYOLOJİ

Articles
SSCI
Reasons and Causes: A Critical-Realist Phenomenological Analysis of Agency
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Journal of the British Society for Phenomenology Volume 54 issue 4 pages: 343 - 359 | 2023

SSCI
Institution as Mediation between Social Structure and Agency: Toward a Realist Social Ontology of Institutions
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL BEHAVIOUR Volume 51 issue 3 pages: 489 - 507 | 2021

International Bibliography of the Social Sciences” (IBSS)
Modern Onkolog Hekimin Geleneksel Tıp Uygulamaları Karşısındaki Stratejileri
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • Sarımuratoğlu Duygu

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Volume 21 issue 2 pages: 180 - 209 | 2018

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
Reconsidering Real Actual Empirical Stratification Can Bourdieu s Habitus be Introduced into a Realist Social Ontology
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Journal of Critical Realism Volume 12 issue 4 | 2013

TR DİZİN
E O Wright ın Mikro Kavramları ile P Bourdieu nün Kavramsal Repertuarı Arasındaki Sentezin Empirik Analizde Yaratacağı İmkânlar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • ÇEĞİN GÜNEY

Praksis issue 32 pages: 65 - 89 | 2013

TR DİZİN
Pozitivist Marksist Sınıf Kavrayışı ve Sınıf Deneyimlerindeki Açmazları
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Praksis issue 24 pages: 77 - 91 | 2010

MLA International Bibliography
Geçiş Sürecinde Yiten Musiki Sosyal Dönüşüm ve Osmanlı Türk Musikisinden Varoluşsal Motifler
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • Etil Hüseyin

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Volume 7 issue 14 pages: 417 - 454 | 2009

MLA International Bibliography
Hikmet Kıvılcımlı da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Eleştirisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • ÇEĞİN GÜNEY

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Volume 6 issue 11 pages: 517 - 528 | 2008

TR DİZİN
Köylüler Savaşı ve Thomas Münzer Tarihyazımında Temel Gelenekler ve Marksist Yol İzleri
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Praksis issue 17 pages: 69 - 112 | 2007

TR DİZİN
Pozitivist Marksizm ve Felsefi Politik İçerimleri
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Praksis issue 13 pages: 203 - 222 | 2005

TR DİZİN
C. WRIGHT MİLLS SOSYOLOJİSİNDE SELF-REFLEKSİVİTENİN DÖNÜM NOKTALARI
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Volume 26 issue 2 pages: 1 - 17 | 2023

TR DİZİN
Zorunlu Göçmenlik ve Covid-19: Gaziantep’te Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınlar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • Sevlü Hilal

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Volume 40 issue 2 pages: 687 - 702 | 2023

TR DİZİN
Aynı Mekânda Farklılıklar: Muğla’da Yalnız Yaşlanma, Kadınlık ve Covid-19 Deneyimlerinin Yurttaşlık Bağlamında Değerlendirilmesi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • Sarımuratoğlu Duygu

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi issue 57 pages: 260 - 278 | 2022

TR DİZİN
Marmaris'teki Otel Yöneticilerinin Kültürel Yatkınlıklarının Bourdieucü Bir Analizi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • TATAR SELMA

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Volume 24 issue 3 pages: 521 - 541 | 2022

TR DİZİN
Comparison of the Pandemic Experiences of British and Syrian Old Women Living Alone in Turkey
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA ,
 • Sevlü Hilal ,
 • Sarımuratoğlu Duygu

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Volume 26 issue 2 pages: 318 - 334 | 2022

Endekste taranmıyor
COVID-19 Sürecinde Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınların Baş Etme Stratejileri: İlişkisel Perspektiften Nitel Bir Araştırma
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA ,
 • Sevlü Hilal ,
 • Sarımuratoğlu Duygu

Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Volume 1 issue 6 pages: 117 - 146 | 2021

Endekste taranmıyor
İttihat ve Terakki yle Vücuda Gelen Bir Kolektif Seri Katilin Portresi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • Korkmaz Şafak Doğu

Düşünen Siyaset issue 32 pages: 211 - 238 | 2016

TR DİZİN
Annales Tarihçilerinin Sosyo Tarihsel Mekân ve Sosyo Tarihsel Zaman Kavrayışları Eleştirel Bir Sosyolojik Analiz
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi issue 28 pages: 125 - 144 | 2013

ASOS INDEX
Bir Sosyal Mekanizma Olarak Toplumsal Cinsiyet H Hartmann a Eleştirel Realist Bir Yorum
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Doğu Batı Dergisi issue 63 pages: 45 - 71 | 2013

ASOS INDEX
Bir Geçiş Döneminde Müziğin Kalp Çarpıntıları: Sosyal Dönüşümler ve Varoluşsal Tİpler
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • Etil Hüseyin

Doğu Batı | 2012

TR DİZİN
Peter L Berger ve Thomas Luckmann ın Gerçekliğin Sosyal İnşâsı Teorisi ve Eleştirisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • BALKIZ BEKİR

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi issue 27 pages: 33 - 49 | 2012

Endekste taranmıyor
Sosyoloji İdeoloji ve İktidar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • BALKIZ BEKİR

Özne Dergisi issue 14 pages: 143 - 167 | 2011

None
Roy Bhaskar ın İlişkisel Sosyo Ontolojisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

BirGün Kitap | 2010

Endekste taranmıyor
Kapitalizmin Bağrındaki Yarılma Çilekeş ve Aylak Bedenin Özgürleşmesi İçin Yeniden Marx
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Lapsus Dergisi issue 4 pages: 9 - 30 | 2010

Proceedings
Tam metin bildiri
Ateizm Mesihçilik ve Marksçı Realizm Kendinde Gerici ya da Kendinde Devrimci Herhangi Bir Dinsel İnanç Var mıdır
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü VII. Uluslararası Felsefe Günleri

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak
Tamamlandı

Start 2016 - Finish 2017

ARAŞTIRMA PROJESİ | Nationally Supported
Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak
Tamamlandı

Start 2016 - Finish 2017

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Enformel Sektörde Atık Kağıt İşçileri: Mersin Örneği
Tamamlandı

Start 2017 - Finish 2019

-Tübitak 1001 | Nationally Supported
Yaşlılıkta Baş Etme Stratejileri: Covid-19 Sürecinde Yalnız Kadınlık Deneyimleri
Tamamlandı

Start 2020 - Finish 2021

-Tübitak 1001 | Nationally Supported
Potansiyel Göçmenler Olarak Liseli Gençler: Göçe Yönelik Eğilimler, Stratejiler ve Beklentiler
Devam Ediyor

Start 2023

Books
Kitap Tercümesi
Durkheim Öldü
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2014, Heretik Yayıncılık, None

Kitap Tercümesi
Fanon’un Hayaletleri: Fanon’la Konuşmayı Sürdürmek
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2019, İthaki Yayınları, İstanbul

Kitap Tercümesi
Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2016, Doğu Batı Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2016, Doğu Batı Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Tözcülüğün Tasfiyesi: İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2012, Nota Bene Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi Denemesi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2018, Atıf Yayınları, None

Kitap Tercümesi
İnsan Bilimlerinin Felsefi Eleştirisi: Natüralizmin Olanaklılığı
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2017, Nika Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Sosyal Bilimler Metodolojisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2017, Küre Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Swords and Remains: State Coercion and Political Violence in the History of Modern Turkey
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • ÇEĞİN GÜNEY

2017, Red Quill Books, Ottawa

Kitap Tercümesi
Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2016, Ayrıntı Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Natüralizmin Olanaklılığı
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2013, Pratika Kitap, None

Kitap Tercümesi
Sosyal Bilimlerin Metodolojisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2012, Küre Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Gerçekliğin Sosyal İnşası Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2008, Paradigma Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Sosyal Bilimler ve Marksizm Seçme Yazılar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2007, Salyangoz Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Bilgi Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2005, Paragraf Yayınları, None

Bilimsel Kitap
The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey Vol 2
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • MUTLU SÜHEYLA İREM

2013, St. Kliment Ohridski University Press, None

Bilimsel Kitap
Romantizm: Felsefe, Sanat, Siyaset
 • KÜÇÜK ÖMER ,
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2021, Pinhan Yayıncılık, İstanbul

Bilimsel Kitap
Kerim ya da Zalim: Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı Tartışmaları
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2021, Phoenix Yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Sınıf Analizine Yaklaşımlar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2014, NotaBene Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Sosyal Bilimler Metodolojisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2012, Küre Yayınları, İstanbul

Bilimsel Kitap
Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği: Sosyo-Tarihsel Teorinin 'Sınıf'la İmtihanı
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • ÇEĞİN GÜNEY

2010, Tan Kitabevi Yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Sosyo-Tarihsel Teorinin 'Sınıf'la İmtihanı: İlişkisel Sosyolojik Perspektiften Yeni Bir Sınıf Kavrayışı Denemesi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • ÇEĞİN GÜNEY

2007, Duvar Yayınları, İzmir

Bilimsel Kitap
İnsan Bilimlerinin Felsefi Eleştirisi: Natüralizmin Olanaklılığı
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2017, Nika Yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Geç Osmanlı’dan Günümüze Modern Doğa Bilimciliği
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • Doğan Ozan

2019, Doğu Batı Yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Tarih Bilimi ve Metodolojisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2019, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul

Bilimsel Kitap
Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak: Bir Bilim Sosyolojisi Çalışması
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • AÇIK TURĞUTER EBRU ,
 • Banguoğlu Taylan

2019, Doğu Batı Yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Kurumların Sosyal Gerçekliği: İlişkisel Realist Bir Yaklaşım
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2019, Siyasal Kitabevi Phoenix Yayınları, Ankara

Kitap Tercümesi
Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2016, Doğu Batı Yayınları, None

Kitap Tercümesi
Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2016, Doğu Batı Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Emile Durkheim’ı Yeniden Okumak
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2018, Siyasal Kitabevi Phoenix Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Felsefe ve Sosyal Bilimler
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2006, Vadi Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Sosyal Bilimler Tarihini Keşfediyor: DTCF Bilim Çevresi ve Sonrası
 • ÇEĞİN GÜNEY ,
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2017, Sentez Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Saf Hoşgörünün Eleştirisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2014, Heretik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Türkiye de Orta Sınıfın Fotoğrafı Akışlar ve İlişkiler
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2016, NotaBene Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Bilim Sosyolojisi İncelemeleri Temel Yaklaşımlar Kavramlar ve Tartışmalar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • BALKIZ BEKİR

2016, Doğu Batı Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Teorinin Sefaleti
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2015, Nika Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Sınıf Analizine Yaklaşımlar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2014, NotaBene Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Türkiye de Siyasal Şiddetin Boyutları
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • Etil Hüseyin

2014, İletişim Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Gezi ve Sosyoloji
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2014, Ayrıntı Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Karl Korsch Kitabı
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2011, NotaBene Yayınları, None

Ansiklopedi Maddesi
Felsefe Ansiklopedisi c 4
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2006, Ebabil Yayınları, None

Ansiklopedi Maddesi
Felsefe Ansiklopedisi c 5
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2007, Ebabil Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi Sosyal Bilimlerin Nesnesine Dair Realist Bir Girişim
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2013, Ayrıntı Yayınları, None

Ansiklopedi Maddesi
Felsefe Ansiklopedisi c 3
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2005, Ebabil Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Bilim Sosyolojisi İncelemeleri Temel Yaklaşımlar Kavramlar ve Tartışmalar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • BALKIZ BEKİR

2010, Doğu Batı Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Failin Ontolojisi: Sosyal Bilimlerde Nedensellik ve Yönelimsellik
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2022, Fol Kitap, Ankara

Kitap Tercümesi
Sınıf Analizine Yaklaşımlar
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2014, Notabene Yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Bilim ve Bilgi Sosyolojisi
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

2023, Fol Kitap, Ankara

Editörlük
Ulusal - Dergi
Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi
ESGİN ALİ,ÇEĞİN GÜNEY,ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN
Editör - Endekste taranmıyor

2020

Ulusal - Kitap
Kerim ya da Zalim: Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı Tartışmaları
ÇEĞİN GÜNEY, ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN
Editör - None

2021

Ulusal - Kitap
Modern Osmanlı/Türkiye’de Doğa Bilimciliği: Oluşumlar, Pratikler, Kesişimler
Güvenç Salgırlı Sanem,ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN
Editör - None

2019

Ulusal - Kitap
Emile Durkheim’ı Yeniden Okumak
TATLICAN ÜMİT,ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN
Editör - None

2018

Ulusal - Kitap
Bilim Sosyolojisi İncelemeleri Temel Yaklaşımlar Kavramlar ve Tartışmalar
BALKIZ BEKİR,ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN
Editör - Endekste taranmıyor

2016

Ulusal - None
Sınıf Analizine Yaklaşımlar
ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN
Editör - None

2014

Ulusal - Dergi
Modus Operandi Dergi
ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN
Editör - Endekste taranmıyor

2015

Ulusal - Kitap
Karl Korsch Kitabı
ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN
Editör - None

2011

Ulusal - Kitap
Gezi ve Sosyoloji
ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,Göker Emrah
Editör - None

2014

Theses
Yüksek Lisans
Hekim tipolojileri bağlamında geleneksel ve modern tıp ayrımının sorunsallaştırılması
DUYGU SARIMURATOĞLU

2018, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Modern Türk devletinin oluşumunda cebri cisimleştiren kurumların modus operandisi
ŞAFAK DOĞU KORKMAZ

2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Pierre Bourdieu'nün sosyolojik beden kavrayışının Fransız kökenleri: Emile Durkheim, Marcel Mauss, Maurice Halbwachs
GÜLŞAH KURT

2018, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Suriyeli sığınmacılar toplumsal uzamında zorunlu göç nedeni ile sınıf habitusunun aşınması: Muğla-Ortaca örneği
YASİN AYDENİZ

2018, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Enformel sektörde atık kağıt işçileri: Mersin örneği
MERVE SEÇMEN

2019, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İki kültür arasında bir bilim olarak sosyolojinin olanaklılığı: Eleştirel realist bir bakış
OZAN DOĞAN

2019, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Türk militarizminin inşası: Silah gazetesinin söylem analizi
YASİN AKGÜL

2020, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Modern erkeklikten postmodern erkek(lik)lere askerlik algısı ve pratikleri
DENİZ SEVER

2022, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
Türkiye'de Fizik Bilimi Alanının Kurumsallaşması ve Bilim Topluluğu: Ekoller, Tipolojiler ve Kesişimler
ABDULKADİR ÖNCEL

2021, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Toplumsal Uzayda Farklı Yaşlanmalar: Ankara'da 65+ Bireylerin Sosyal Eşitsizlik Deneyimleri
ELİFCAN KOÇYİĞİT

2021, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
PSİKİYATRİNİN PSİŞE VE BİLİM ANLAYIŞI VE TOTAL KURUMDA HEKİM-ÖZNENİN İLİŞKİSEL İNŞASI: BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ ÖRNEĞİ
DUYGU SARIMURATOĞLU

2021, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
Bedensel Deneyimler ve Duygusal Süreçler Bağlamında Hamilelik ve Lohusalık: Etnografik Bir Araştırma.
GÜLŞAH KURT

2021, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Devlet ve mekân: Stratejik ilişkisellikten toplumsal uzama
VELAT ÇOĞAÇ

2021, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde sanatsal üretim süreçleri
TOLGA ULUSOY

2023, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
Ege Üniversitesi
Araştırma Görevlisi

Start 2005

Administrative Duties
Anabilim Dalı Başkanı
 • KURUMLAR SOSYOLOJİSİ -

Contact information
 • Telephone . . . . . 2912857
 • E-mail . . . . . vefa.ogutle