UĞUR ALTAY MEMİŞ

Doç. Dr.

UĞUR ALTAY MEMİŞ

Doç. Dr.

Sınıf Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ > Sınıf Eğitimi

Temel Alanı
 • Spor Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Spor Bilimleri
Akademik Anahtar Kelime
 • Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
 • Beden Eğitimi ve Oyun
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2021 - Devam Ediyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | TARİH

1994 - 1999
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

2003 - 2007
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Articles
TR DİZİN
The relation between performance and oral health in male athletes
 • YAPICI HAKAN ,
 • EROĞLU OĞUZ ,
 • AYAN SİNAN ,
 • BAĞLAR SERDAR ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • DOĞAN ALİ AHMET

The European Research Journal | 2018

SSCI
The Risks of Staphylococcus Aureus Strains Isolated from the Playgrounds
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY

Life Science Journal Volume 10 issue 1 pages: 3198 - 3204 | 2013

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL,MASTER JOURNAL LIST
A brief historical development of women s sports participation and current status of Turkish women
 • AYAN SİNAN ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • ŞAHİN KAMİL

International Journal of Academic Research Volume 5 issue 6 pages: 118 - 124 | 2013

ASOS
Cinsiyet Başarı ve Sosyal Beceri
 • MEMİŞ AYSEL ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 1 issue 1 pages: 43 - 49 | 2013

ERIC
Reliability and Construct Validity of Turkish Version of physical Education Activities Scale
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY

Educational Research and Reviews Volume 8 issue 14 pages: 1057 - 1063 | 2013

SCI-Expanded
The Risks of Staphylococcus Aureus Strains Isolated from the Playgrounds
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY

LIFE SCIENCE JOURNAL Volume 10 issue 1 pages: 3198 - 3203 | 2013

TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ,AKADEMİK DİZİN,INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, TURK MEDLINE, ARASTIRMAX,ANIJI,ASOS
Spor Komplekslerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması
 • AYAN SİNAN ,
 • ERGENE AYSUN ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • YILMAZ FADİME

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi Volume 2 issue 5 pages: 52 - 56 | 2012

ARASTIRMAX, TURK MEDLINE, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, ANIJI, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ,TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, ASOS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda Oyuncak ve Oyunun Önemi
 • AYAN SİNAN ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • EYNUR BAYBARS RECEP ,
 • KABAKÇI A

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi Volume 2 issue 4 pages: 80 - 89 | 2012

arastirmax, isam,akademik dizin, türk eğitim indeksi,asos
İlköğretim 4 5 Sınıf Öğrencilerinin Oyun ve Spor Tercihleri
 • AYAN SİNAN ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Volume 1 issue 2 pages: 37 - 45 | 2012

Endekste taranmıyor
Erken Çocukluk Döneminde Oyun
 • AYAN SİNAN ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Volume 14 issue 2 pages: 143 - 149 | 2012

Endekste taranmıyor
Batı Kültürlerinde Kadınların Spora Katılımlarının Tarihsel Gelişimi
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Volume 16 issue 3 pages: 17 - 26 | 2011

Endekste taranmıyor
Çocukluk ve Ergenlikteki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • YILDIRAN İBRAHİM

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Volume 13 issue 1 pages: 13 - 32 | 2008

Endekste taranmıyor
Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Bir Uygulama
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • AYAN SİNAN

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Volume 9 issue 3 pages: 33 - 42 | 2007

Endekste taranmıyor
Öğretim Elemanlarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • YILDIRAN İBRAHİM

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Volume 12 issue 3 pages: 11 - 24 | 2007

Endekste taranmıyor
Spor Merkezlerinde Müşteri Memnuniyeti Ankara İli Örneği
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • EKENCİ GÜNER

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Volume 12 issue 1 pages: 33 - 48 | 2007

Proceedings
Poster
The Comparison of Arm Leg and Agility Performance of Young Elite Wrestlers with Elite Soccer Players
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • AYAN SİNAN ,
 • YAPICI HAKAN ,
 • ÜNVER RAFET ,
 • DOĞAN ALİ AHMET ,
 • KUTLU MEHMET

18th Annual Congress of the European College of Sport Science

Poster
The Examination of the Effect of Oral Dental Health Status on Female Athletes Performance
 • AYAN SİNAN ,
 • BAĞLAR SERDAR ,
 • YAPICI HAKAN ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY

18th Annual Congress of the European College of Sport Science

Poster
Play and Sports Preferences of 4th and 5th Grade Elementary Students
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • AYAN SİNAN

2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi

Özet bildiri
The Importance and Implementations of Play and Toy in Attaining the Objects of Education for Children with Special Needs
 • EYNUR BAYBARS RECEP ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • AYAN SİNAN

Gazi Üniversitesi 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Özet bildiri
A Research Related to the Importance of Play in Early Childhood
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • AYAN SİNAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Özet bildiri
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Kütahya İli Örneği
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • AYAN SİNAN

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi

Tam metin bildiri
İlköğretim 1 Kademede Beden Eğitimi Dersine Verilen Önemin Sınıf Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi
 • AYAN SİNAN ,
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • EYNUR BAYBARS RECEP ,
 • ŞAHİN KAMİL

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi

Tam metin bildiri
Erken Yaşlarda Fiziksel Aktivite Alışkanlığı Kazanılmasının Toplum Sağlığı Açısından Önemi
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • YILDIRAN İBRAHİM

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi

Projects
BAP | Nationally Supported
Spor Komplekslerinde ve Oyun Alanlarındaki Sağlığa Tehdit Oluşturabilecek Faktörlerin İncelenmesi
Tamamlandı

Books
Ders Kitabı
Beden Eğitimi, Egzersiz Bilimi ve Sporun Temelleri
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • EYNUR BAYBARS RECEP ,
 • ALTUN ATİLLA ,
 • YAPICI HAKAN ,
 • ORHAN RÜSTEM ,
 • BOYALI EKREM ,
 • ERGİN MURAT ,
 • AYAN SİNAN ,
 • BOZDAĞ BERKAN

2020, PEGEM AKADEMİ, Ankara

Ders Kitabı
Hareket Eğitimi
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • EYNUR BAYBARS RECEP ,
 • ULAŞ MEHMET ,
 • YAPICI HAKAN ,
 • ERGİN MURAT ,
 • YILMAZ AYNUR ,
 • EYNUR AYTÜL ,
 • AYAN SİNAN ,
 • ASLAN EMRAH

2019, PEGEM AKADEMİ, Ankara

Ders Kitabı
Beden Eğitimi Egzersiz Bilimi ve Sporun Temelleri
 • MEMİŞ UĞUR ALTAY ,
 • EYNUR BAYBARS RECEP ,
 • YAPICI HAKAN ,
 • ALTUN ATİLLA ,
 • AYAN SİNAN ,
 • BOYALI EKREM ,
 • BOZDAĞ BERKAN ,
 • ERGİN MURAT

2020, PEGEM AKADEMİ, Ankara

Theses
Yüksek Lisans
Öğretmen adaylarının saldırganlık ve umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
LEVENT BAŞ

2010, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersine ilişkin öz-yeterlilik algı düzeyleri
RECEP SAĞIR

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
Çankaya Üniversitesi
Cankurtaran

Start 1997

Amerikan Elçiliği
Cankurtaran

Start 1998

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3723233870
 • E-mail . . . . . ualtaym