TOLGA FAHRİ ÇAKMAK

Doç. Dr.

TOLGA FAHRİ ÇAKMAK

Doç. Dr.

Turizm Rehberliği ABD

About

Department
KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ > TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ > Turizm Rehberliği ABD

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Turizm
Akademik Anahtar Kelime
 • Turizm Rehberliği
 • Turizm İşletmeciliği
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2006 - 2008
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sistemde tanımsız düzey

KARTEPE TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

2006 - 2008
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

KARTEPE TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

2008 - 2012
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ

2012 - 2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

2014 - 2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

Articles
DRJI, Index Copernicus
Topkapı Sarayı’nda Aşırı Turizm Olgusunun Doğal Gözlem Tekniği İle İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
 • Özkan Şeyma ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi Volume 4 issue 1 pages: 36 - 57 | 2023

Web of Science, ESCI, SCOPUS
A Historical Review of Illegal Tour Guiding in Turkey
 • POLAT HASAN ALİ ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • ARSLAN AYTUĞ

Tourism: An International Interdisciplinary Journal Volume 70 issue 1 pages: 101 - 112 | 2022

DOAJ,
Turizm Yazınında Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
 • Seven Bulut ,
 • Polat Emine Akya ,
 • YAVAŞ ADEM ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Volume 6 issue 4 pages: 969 - 987 | 2022

CABI Leisure, Hospitality Tourism
Zonguldak İlinin Endüstriyel Miras Turizmi Üzerine Bir Tur Rotası
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi Volume 2 issue 2 pages: 150 - 160 | 2021

DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
Konaklama İşletmelerinin Turist Rehberleri Şikayetleri Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Örneği
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • AKYURT KURNAZ HANDE

Turist Rehberliği Dergisi Volume 3 issue 2 pages: 139 - 153 | 2020

DRJI (Directory of Research Journal Indexing),
Profesyonel Turist Rehberlerinin Gözünden Karadeniz Ereğli’nin Turizm Potansiyelinin İncelenmesi
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Volume 5 issue 2 pages: 157 - 170 | 2020

DOAJ
”Giriş Neresi ?” İlk Defa Gidilen Destinasyonda Turist Rehberliği
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • ALBUZ NALAN

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergis Volume 4 issue 2 pages: 124 - 134 | 2020

CABI Leisure, Hospitality Tourism
Turist Rehberlerini Yasa Dışı Çalışmaya Yönlendiren Etmenler Üzerine Bir Araştırma
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Journal of Hospitality and Tourism Issues Volume 2 issue 2 pages: 91 - 107 | 2020

Index Copernicus
Turist Rehberliği Bölümleri Ders Programlarının “Türk Kimliği” Açısından İncelenmesi
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Volume 2 issue 2 pages: 67 - 75 | 2018

DOAJ, SOBIAD, ASOS INDEX
A Conceptual Framework of Raw Food Diet and Living Foods in Consumption Culture
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • SEVİNÇ FİGEN

Journal of Tourismology Volume 4 issue 2 | 2018

DOAJ
Seyyahlar Şehri İstanbul ve Tarihi Devinim İçerisinde Bir Kent Görüntüsü
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Journal of Tourismology Volume 1 issue 1 pages: 42 - 55 | 2015

International Scientific Index
Boş Zaman Paradigmasının Maslow un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımıyla İlişkisi ve Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi
 • AKOVA ORHAN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Journal of Recreation and Tourism Research Volume 2 issue 3 pages: 28 - 36 | 2015

TR DİZİN
Hüzün Turizmi Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • ÖZDEMİR FİLİZ

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 389 - 406 | 2022

Cabi
Turist Rehberlerinin Turist Rehberliği Alanında Yayınlanan Akademik Çalışmalara Karşı Tutumu
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi Volume 1 issue 1 pages: 52 - 65 | 2020

TR DİZİN
Demografik Faktörlerin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Türk Turizm Araştırmaları Volume 4 issue 4 pages: 3325 - 3340 | 2020

SOBİAD
Seyahat Acentalarının Turist Rehberlerine Yönelik Şikâyetleri ÜzerineNitel Bir Araştırma
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • AKYURT KURNAZ HANDE

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi | 2020

TR DİZİN
Turizm Endüstrisinde Blogların Gücü ve Turist Rehberleri Açısından Bir Değerlendirme
 • DİNÇER MİTHAT ZEKİ ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • AYDOĞAN ÇİFÇİ MERVE

Türk Turizmn Araştırmaları Volume 3 issue 1 pages: 34 - 46 | 2019

TR DİZİN
Yasa Dışı Rehberlik Faaliyetlerinin İçerik Analizi Yoluyla İncelenmesi: İstanbul Rehberler Odası Örneği
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Turizm Akademik Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 31 - 41 | 2019

TR DİZİN
Gözetim Toplumu Yönetimi ve Turizm Endüstrisi Açısından Değerlendirilmesi
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume 6 issue 4 pages: 551 - 558 | 2018

TR DİZİN
Turizm Alanında Çıkan Akademik Kadrolar Üzerine Bir Araştırma
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Volume 15 issue 2 pages: 263 - 272 | 2018

TR DİZİN
Teknolojik Gelişmelerin Turist Rehberliği Mesleğine Etkileri Üzerine Bir Swot Analizi
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • DEMİRKOL ŞEHNAZ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume 7 pages: 221 - 235 | 2017

Endekste taranmıyor
Ekoturizm ve Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi: Çorum Örneği
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • UĞURLU KAPLAN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Eko-Gastronomi Dergisi Volume 1 issue 1 pages: 19 - 35 | 2014

Proceedings
Tam metin bildiri
Tourism in Istanbul, Past, Present and Future
 • GEDİK SEZGİ ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • DİNÇER MİTHAT ZEKİ

The 11th Tourism Outlook Conference-2018

Tam metin bildiri
İnanç Turizminde Göbekli Tepe nin Yeri ve Önemi
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

International Conference on Religious Tourism and Tolerance

Tam metin bildiri
Gözetim Toplumu Yönetimi ve Turizm Endüstrisi Açısından Değerlendirilmesi
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

I. Eurasia International Tourism Congress:Current Issues, Trends, and Indicators

Tam metin bildiri
Tüketim Kültüründe Çiğ Beslenme ve Yaşayan Besinler
 • SEVİNÇ FİGEN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi IWACT 2017

Tam metin bildiri
Turist Rehberliği Bölümleri Ders Programlarının ”Türk Kimliği”Açısından İncelenmesi
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
The Importance Of Technologıcal Developments In The Relatıons Of Tourıst Guıdes Wıth Travel Agencıes
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

The International Symposium on Business Administration and Economics

Tam metin bildiri
Turist Rehberliği Uzmanlaşma Eğitimleri Ne Kadar Uzmanlaştırıyor
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • EREN AYŞE

Conference on Managing Tourism Across Continents

Özet bildiri
Topkapı Sarayı’nda Aşırı Turizm Olgusunun Doğal Gözlem Tekniği İle İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • Özkan Şeyma

4th Conference on Managing Tourism Across Continents

Tam metin bildiri
İnanç Turizminin Bölgesel Kalkınma Üzerine Etkileri Şanlıurfa Örneği
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • AKOVA ORHAN

12. Geleneksel Turizm Paneli

Tam metin bildiri
Algısal Taşıma Kapasitesinin Turist Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi Göbekli Tepe Örneği
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ERKOL GÜL ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

16. Ulusal Turizm Kongresi

Özet bildiri
Yasa Dışı Rehberlik Faaliyetlerinin Denetlenmesi: İstanbul Rehberler Odası Örneği
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

II. Turizm Rehberliği Kongresi

Özet bildiri
Ekoturizm ve Gastronomi Turizminin DestinasyonPazarlamasına Etkisi: Çorum Örneği
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • UĞURLU KAPLAN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

Cittaslow Gökçeada Eko-Gastronomi Kongresi

Tam metin bildiri
Turizm Alanında Çıkan Akademik Kadrolar Üzerine Bir İçerik Analizi
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

3. Turizm Şurası

Özet bildiri
Turizmde İletişim Kırılmaları: Turist Rehberleri Aracılığıyla Yaşanan Değer Yıkımının Analizi
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • SAĞCAN MERVE

6. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi

Özet bildiri
Turist Rehberliği Meslek Odaları Olağan Genel Kurulları Üzerine Bir Araştırma
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • ÖZKAN ŞEYMA

6. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Zonguldak İlinin Endüstriyel Miras Turizmi Üzerine Bir Tur Rotası
Tamamlandı

Start 2019

Kalkınma Bakanlığı | Nationally Supported
Çaydeğirmeni’nde Artizan Ekmek Üretiyoruz, Sağlıkla Kalkınıyoruz
Beklemede

Start 2021

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Yer Altından Yer Üstüne, Geçmişten Günümüze Zonguldak
Beklemede

Start 2024

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Endüstriyel Miras ve Jeoturizm Atölyesi
Tamamlandı

Start 2024 - Finish 2024

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Turist Rehberi Adaylarına Çevrimiçi Anadolu'da Antik Kent ve Merkezleri Atölyesi
Devam Ediyor

Start 2024

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Yer Altindan Yer Üstüne Geçmişten Günümüze Zonguldak
Devam Ediyor

Start 2024

Books
Bilimsel Kitap
Gastronomi Rehberliği
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2022, Detay Yayınevi, Ankara

Bilimsel Kitap
Örnek Olaylarla Niş Turizm
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2022, Detay Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Anadolu Efsaneleri
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2022, Nobel yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Örneklerle Tur Planlaması ve Yönetimi
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • EREN AYŞE

2021, Detay Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller - Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • ÇİLİNGİR CESUR SEVGÜL

2021, Nobel, None

Bilimsel Kitap
Turizm ve İnanç
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2021, Paradigma Akademi Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Turist Rehberleri İçin GENEL MİTOLOJİ CİLT I Ortadoğu, Yunan, Anadolu, Türk Mitoloji ve Destanları
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2021, Detay Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Anadolu'da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar
 • Özkan Şeyma ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2022, Paradigma Akademi, None

Bilimsel Kitap
Anadolu'da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar
 • Özkan Şeyma ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2022, Paradigma Akademi, None

Bilimsel Kitap
Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • Özkan Şeyma

2023, Nobel yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Anadolu Düşünürleri
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2023, Detay Yayınevi, Ankara

Bilimsel Kitap
Anadolu’da İnanç Turizmi Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2020, Nobel Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması
 • UĞURLU KAPLAN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2015, Detay Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • KÜÇÜKALİ SEMA ,
 • COR CELAL

2015, Detay Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Turizm Endüstrisinde Bütüncül Yaklaşımla Kriz Yönetimi ve Örnek Olaylar
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2019, Detay Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Deniz Turizmi
 • İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN ,
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2016, Detay Yayıncılık, Ankara

Bilimsel Kitap
Turist Rehberliği
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2018, Detay Yayınevi, Ankara

Ansiklopedi Maddesi
Turizm Ansiklopedisi - Türkiye
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2019, Detay Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 3
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2020, Detay Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 6
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2020, Detay Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Turist Rehberleri İçin Anadolu’da Antik Kent ve Merkezler
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ

2020, Detay Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Turist Rehberliğine Giriş
 • ÇAKMAK TOLGA FAHRİ ,
 • ALBUZ NALAN ,
 • ÖZBEK ÖZLEM ,
 • ŞENGÖZ AYŞE ,
 • GÜVEN YEŞİLDAĞ GÜL NİHAN

2018, Detay Yayınevi, None

Editörlük
Uluslararası - Kitap
Anadolu Düşünürleri
ÇAKMAK TOLGA FAHRİ, GÜZEL FATMA ÖZLEM
Editör - None

2023

Uluslararası - Dergi
Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi (TURNAD)
ACAR VEDAT, ÇAKMAK TOLGA FAHRİ
Editör - Türkiye Turizm Dizini

2020

Uluslararası - Kitap
Turist Rehberleri İçin Anadolu'nun Antik Kent ve Merkezleri
ÇAKMAK TOLGA FAHRİ
Editör - None

2021

Uluslararası - Kitap
Turist Rehberleri İçin GENEL MİTOLOJİ CİLT I Ortadoğu, Yunan, Anadolu, Türk Mitoloji ve Destanları
ÇAKMAK TOLGA FAHRİ
Editör - None

2021

Ulusal - Kitap
Turist Rehberleri İçin Anadolu’da Antik Kent ve Merkezler
ÇAKMAK TOLGA FAHRİ
Editör - None

2020

Ulusal - Kitap
Deniz Turizmi
ÇAKMAK TOLGA FAHRİ,İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN
Editör - None

2016

Theses
Yüksek Lisans
Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kuir bireylerin konaklama işletmelerinde yaşadıkları sorunlar üzerine bir araştırma
BULUT SEVEN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Hüzün turizmi ve toplama kampları ilişkisi: Auschwitz-Birkenau örneği
FİLİZ ÖZDEMİR

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Aşırı Turizmin Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği
ŞEYMA ÖZKAN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KADIN YÖNETİCİLERİN TAM KAPSAMLI LİDERLİK TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ALGILANAN LİDERLİK MODELİNİN İNCELENMESİ
EDA YURTSEVER ÇİFTÇİ

2024, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
İstanbul Rehberler Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Start 2016

Turist Rehberleri Birliği
Delege

Start 2016

Administrative Duties
Bölüm Başkanı
 • TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ -

Anabilim Dalı Başkanı
 • Turizm Rehberliği ABD -

Contact information
 • Telephone . . . . . 3723191300-7221
 • E-mail . . . . . tolgafcakmak