TAMER ÖZSOY

Ar. Gör.

TAMER ÖZSOY

Ar. Gör.

Sınıf Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ > Sınıf Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Akademik Anahtar Kelime
 • Eğitim Programları ve Öğretim
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
- - 2000
KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ - TÜRKÇE/MATEMATİK
Lise ve Dengi Okul

2000 - 2004
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

2004 - 2007
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Proceedings
Özet bildiri
Dik Koordinat (Analitik) Düzlemde Asal Sayı Dizileri: Özsoy Üçgeni Prime Numbers On The Coordinate (Analytic) Plane: Ozsoy Triangle
 • ÖZSOY TAMER

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT - 5) Sempozyumu

Tam metin bildiri
Asal Sayıların Görselleştirilmesi: İkiz Asallar, Özsoy Üçgeni ve Özsoy Dizileri Visualization of Prime Numbers: Twin Prime Numbers, Ozsoy Triangle and Ozsoy Series
 • ÖZSOY TAMER

TÜRK BİL MAT 2019 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education

Özet bildiri
The Effectiveness of the 4 4 4 Intermittent Compulsory Education in Social Studies in Media NEWS Sosyal Bilgiler Eğitiminde 4 4 4 Kesintili Zorunlu Eğitimin Medya Haberlerindeki Etkililik Düzeyleri
 • ÖZSOY TAMER

ISSES III International Symposium on Social Studies Education III / USBES III Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III

Tam metin bildiri
Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Erken Çocukluk Eğitimi Dersindeki Etkinlikleri
 • ÖZSOY TAMER ,
 • KALAFAT SEZAİ

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi

Tam metin bildiri
The Content Analyses of esanat e tiyatro e felsefe At Google Groups
 • ÖZSOY TAMER

2nd International Futurelearning Conference

Özet bildiri
Fastfooddan Facebook’a: Dijital Bağımlılık
 • ÖZSOY TAMER

1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi

Özet bildiri
Sosyal Sorumluluk Projelerinde Dijital Bağımlılığın Farkındalığı: Zonguldak İli Örneği
 • ÖZSOY TAMER

1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi

Özet bildiri
Kadına Şiddetin Medyadan Yansıması: Dijital Şiddet
 • ÖZSOY TAMER

1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi

Tam metin bildiri
Asal Sayıların Görselleştirilmesi, İkiz Asallar, Özsoy Üçgeni ve Özsoy Dizileri
 • ÖZSOY TAMER

4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium

Tam metin bildiri
“Prime Numbers On The Coordinate (Analytic) Plane: Ozsoy Triangle
 • ÖZSOY TAMER

5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-5) 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT - 5) Sempozyumu

Tam metin bildiri
THE MEDIA REFLECTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE EFFECTS OF ZONGULDAK ŞÖNİM SEMINARS ON THE PEOPLE OF ZONGULDAK
 • ÖZSOY TAMER

1st International Karaelmas Interdisciplinary Social Sciences Congress, I.Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYADAN YANSIMASI: ZONGULDAK ŞÖNİM SEMİNERLERİNİN ZONGULDAK HALKINA ETKİLERİ
 • ÖZSOY TAMER

I.Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi, 1st International Karaelmas Interdisciplinary Social Sciences Congress

Tam metin bildiri
SOSYAL BİLİMLERDE VANESSA KELEBEK ETKİSİ: KARAELMAS DİYARI KDZ. EREĞLİ VE MİNYAEREĞLİ PROJESİ
 • ÖZSOY TAMER

I.Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi, 1st International Karaelmas Interdisciplinary Social Sciences Congress

Tam metin bildiri
VANESSA BUTTERFLY EFFECT IN SOCIAL SCIENCES: THE LAND OF THE BLACK DIAMOND KDZ. EREGLI AND MINIAEREGLI PROJECT
 • ÖZSOY TAMER

1st International Karaelmas Interdisciplinary Social Sciences Congress, I.Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Fastfood dan Facebook a Internet Bağımlılığı
 • ÖZSOY TAMER

Akademik Bilişim09 XI. Akademik Bilişim Konferansı

Özet bildiri
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Popüler Kültür Görünümlerine Estetik Yönden Eleştirileri
 • ÖZSOY TAMER ,
 • PEHLİVAN HAKAN

Karaelmas2009: Medya Kültür Sempozyumu

Tam metin bildiri
Öğretim Materyali Geliştirmede Portfolyo Ve Rubrik Değerlendirmenin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Üzerine Etkisi
 • KÖKSAL MUSTAFA SERDAR ,
 • KORAY ÖZLEM ,
 • ÖZSOY TAMER ,
 • BAĞÇE HABİBE

15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Tam metin bildiri
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Genetik Mühendisliği İle İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi
 • KÖKSAL MUSTAFA SERDAR ,
 • PRESLEY ARZU ,
 • KORAY ÖZLEM ,
 • ÖZDEMİR MUHAMMET ,
 • ÖZSOY TAMER

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Özet bildiri
Ecenin Evi Etkinliği
 • ÖZSOY TAMER

Ulusal Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu

Özet bildiri
Kendi Gölge Kuklam
 • ÖZSOY TAMER

Ulusal Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu

Özet bildiri
Vecizelerle Atatürk
 • ÖZSOY TAMER

Ulusal Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu

Tam metin bildiri
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYADAN YANSIMASI: SİBER ZORBALIK
 • ÖZSOY TAMER ,
 • AKSOY ÖZSOY GÜLCAN

ŞİDDET DÖNGÜSÜ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

Özet bildiri
ASAL SAYILARDA VANESSA ETKİSİ: ÖZSOY ÜÇGENİNDE YENİ SERİLER
 • ÖZSOY TAMER

2. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

Tam metin bildiri
İkinci Dereceden Asal Sayı Dizi Denklemleri: Matematik Eğitimcileri Özsoy Üçgenini Keşfediyor
 • ÖZSOY TAMER

Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Kongresi II

Projects
TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor
Tamamlandı

Start 2021 - Finish 2021

ARAŞTIRMA PROJESİ | Internationally Supported
Basit laboratuar araçları ile biyobozunur polimer üretiminin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve çevre bilincini geliştirmeye etkisi
Tamamlandı

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Biyoçeşitlilikteki Güzelliği Keşfediyoruz
Tamamlandı

Start 2023 - Finish 2023

Books
Ders Kitabı
Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı Türkçe Öğretiminde Teknolojik Tasarım Programları
 • MURAT MUALLA ,
 • ÖZSOY TAMER ,
 • AYDIN AHMET

2015, Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA

Ders Kitabı
Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 Basım Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümleri İçin
 • MURAT MUALLA ,
 • ÖZSOY TAMER ,
 • AYDIN AHMET

2014, Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA

Ders Kitabı
Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı
 • MUALLA MURAT NUHOĞLU ,
 • TAMER ÖZSOY ,
 • AHMET AYDIN

2008, Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA

Sanatsal Faaliyetler
Ulusal - Özgün
Minia Ereğli (BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Dersi Öğrenci Proje Sergisi)
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, Kdz. Ereğli Belediyesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

Etkinlik Süresi: 2014-03-10, 2014-03-15

Ulusal - Karma
Üniversitelilerden Minik Öğrencilere Tiyatro Gösterisi/Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler/Topluma Hizmet Uygulamaları/Haydi Tiyatroya
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Kısa oyun sahnelemek /

Etkinlik Süresi: 2013-05-04, 2013-05-04

Ulusal - Karma
ZKÜ Topluma Hizmet Uygulamaları Yeşilay Kahramanları
ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Kısa oyun sahnelemek /

Etkinlik Süresi: 2011-12-17, 2011-12-17

Ulusal - Karma
4. Fakülteler Arası Tiyatro Yarışması Öğretmen İsimli Tiyatro Oyunu
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2007-12-16, 2007-12-16

Ulusal - Karma
Köyde Seçim Var!
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 6. Geleneksel Tiyatro Yarışması
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2009-12-22, 2009-12-22

Ulusal - Karma
Rumuz Goncagül
Kdz. Ereğli Sanat Kurumu Derneği
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2005-01-01, 2005-01-01

Ulusal - Karma
Lüküs Hayat
ERDEMİR T.A.Ş., Erdemir Musiki ve Folklör Derneği Tiyatro Grubu
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2018-05-09, 2018-05-09

Ulusal - Karma
Lüküs Hayat
ERDEMİR T.A.Ş., Erdemir Musiki ve Folklör Derneği Tiyatro Grubu
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2018-05-08, 2018-05-08

Ulusal - Karma
Lüküs Hayat
ERDEMİR T.A.Ş., Erdemir Musiki ve Folklör Derneği Tiyatro Grubu
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2018-05-07, 2018-05-07

Ulusal - Karma
Çizmeli Kedinin Maceraları
ERDEMİR Musiki ve Folklör Derneği Tiyatro Grubu
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Kısa oyun sahnelemek /

Etkinlik Süresi: 2015-01-10, 2015-01-10

Ulusal - Karma
Köyde Seçim Var!
Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2017-12-23, 2017-12-23

Ulusal - Karma
Emret Komutanım (Süt Kardeşler)
Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kdz.Ereğli Kent Konseyi Tiyatro Bölümü
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2016-02-08, 2016-02-08

Ulusal - Karma
Ormanda Bir Mahkeme
Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Konseyi Tiyatro Grubu
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2015-11-29, 2015-11-29

Ulusal - Karma
Shrek ve Çizmeli Kedinin Maceraları
Erdemir Musiki Ve Folklor Gençlik Spor Kulübü Derneği Tiyatro Bölümü
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Kısa oyun sahnelemek /

Etkinlik Süresi: 2015-03-01, 2015-03-01

Ulusal - Karma
Shrek ve Çizmeli Kedinin Maceraları
Erdemir Musiki Ve Folklor Gençlik Spor Kulübü Derneği Tiyatro Bölümü
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Kısa oyun sahnelemek /

Etkinlik Süresi: 2015-03-29, 2015-03-29

Ulusal - Karma
Vay Başıma Gelenler
Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Kent Konseyi
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2017-03-27, 2017-03-27

Ulusal - Karma
Erkek Güzeli
Kdz. Ereğli Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2015-03-27, 2015-03-27

Ulusal - Karma
Akça Kızın Düğünü
Kdz. Ereğli Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Konseyi
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2015-04-12, 2015-04-12

Ulusal - Karma
Babalara Geldik
Erdemir Musiki Ve Folklor Gençlik Spor Kulübü Derneği Tiyatro Bölümü
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2016-03-19, 2016-03-19

Ulusal - Karma
Babalara Geldik
Erdemir Musiki Ve Folklor Gençlik Spor Kulübü Derneği Tiyatro Bölümü
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2016-03-21, 2016-03-21

Ulusal - Karma
Babalara Geldik
Erdemir Musiki Ve Folklor Gençlik Spor Kulübü Derneği Tiyatro Bölümü
TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

Etkinlik Süresi: 2016-03-20, 2016-03-20

External Experience
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SINIF ÖĞRETMENİ

Start 2004

Kdz. Ereğli Sanat Kurumu Derneği
Sergi Salonu Görevlisi

Start 2003

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3233870/1168
 • E-mail . . . . . tamerozsoy