SELDA POLAT HÜSREVŞAHİ

Prof. Dr.

SELDA POLAT HÜSREVŞAHİ

Prof. Dr.

Eğitim Yönetimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ > Eğitim Yönetimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Eğitim Bilimleri
Akademik Anahtar Kelime
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2000 - 2007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ

Articles
Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Bilgi Okuryazarlığı ve Kolektif Öğretmen Yeterliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi̇, 48-73
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • ERDEM ÖMER

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 10 issue 35 pages: 48 - 73 | 2023

Scientifıc Indexıng Services,AcademIndex, Google Scholar
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye ve Tükenmişlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • YAZICI ZÜBEYİR ,
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 10 issue 2 pages: 247 - 263 | 2022

Journals Indexed in Eric
Organizational Loneliness of School Administrators
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • ŞAHAN BİRSEN

International Journal of Education and Literacy Studies Volume 9 issue 2 pages: 41 - 51 | 2021

Journals Indexed in Eric
The Reasons for and Results of Ostracism at Schools and Recommendations for Solutions through Teacher Experiences
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

İnternational Journal of Progressive Education Volume 17 issue 3 pages: 202 - 215 | 2021

Journals Indexed in Eric
Household education expenditures in Turkey for higher education exam preparation
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • ÖZTÜRK YELİZ

Educational Research Review Volume 16 issue 6 pages: 256 - 264 | 2021

SSCI
Relationship between Organizational Mobbing and Silence Behavior among Teachers
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Educational Sciences: Theory & Practice Volume 15 issue 5 pages: 1179 - 1189 | 2015

EBSCO, DOAJ, İntute,ASOS
Bir mesleğe işe sahip olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelme nedenleri
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi –Internatıonal Journal of Human Sciences. Volume 11 issue 1 pages: 128 - 145 | 2014

Journals Indexed in Eric
Reasons for School Dropout in Vocational High School
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Educational Research and Review Volume 9 issue 18 pages: 711 - 718 | 2014

Education Full Text (H.W.Wilson)
Reasons for Demand and Dropping out of Vocational Hıgh Schools from the Perspective of School Administrations
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

International Journal of Social Sciences and Education Volume 4 issue 4 pages: 913 - 924 | 2014

DOAJ, Türk Eğitim İndeksi
İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri Primary school administrators opinions regarding education and the purposes of education
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, Volume 3 issue 1 pages: 239 - 255 | 2013

ERİC
Neoliberal Education Policies in Turkey and Transformation in Education
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Journal for Critical Education Policy Studies Volume 11 issue 4 pages: 159 - 179 | 2013

EBSCOhostIndexCopernicusDOAJ IndexASOS IndexOpen J-Gate IndexPubgetConsortium (WRLC)
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Investigating the Attitudes of Students from Pedagogical Formation Certificate Programs and Faculties of Education on the Profession of Teaching
 • POLAT SELDA

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi – Internatıonal Journal of Educatıonal Research Volume 4 issue 2 pages: 48 - 60 | 2013

Open Access
Organizational Metaphor Perceptions of Primary School Adminstrators and Teachers Towards the Instituon They Work for
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 55 pages: 669 - 678 | 2012

ULAKBİM, ASOS, ARAŞTIRMAX,DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI)
Ücretli Öğretmenlerin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 13 issue 28 pages: 0 - 0 | 2013

ISI,ASOS,ULAKBİM
Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Okul Yöneticilerinin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yönetici Davranışlarını Demokratik Olarak Algılama Düzeyleri
 • Polat Selda ,
 • Küçük Zuhal Arife

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Volume 20 issue 2 pages: 437 - 450 | 2012

ULAKBİM
Akademik Başarısızlığın Toplumsal Eşitsizlik Temelinde Çözümlenmesi
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi Volume 7 issue 25 pages: 46 - 62 | 2009

Proceedings
Özet bildiri
Okul Yöneticilerinin Örgütsel Yalnızlığı / The Loneliness Of School Principals
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • ŞAHAN BİRSEN

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020)

Özet bildiri
Denetim Raporlarının Etkiliği
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • ASLAN HÜSEYİN ,
 • SEYHAN SARISOY SABRİ

ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ

Tam metin bildiri
Social İnequality and Participation Turkey Sample
 • POLAT SELDA

7 th International Conference of the Europen Research Network About Parents in Education Diversity in Education

Tam metin bildiri
Türkiye de Eğitimde Reform Uygulamalarının Eğitim Denetimine Yansıması Değişen Ne
 • Polat Selda ,
 • Yolcu Hüseyin

2.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi

Tam metin bildiri
A Study on Discussions About Vocational Technical Education Based on Social İnequality
 • POLAT SELDA

Critical Education International Conference

Tam metin bildiri
Neo liberal Education Policies Applied in Turkey and Transformation in Education
 • POLAT SELDA

Second International Conference on Critical Education ICCE

Tam metin bildiri
Neoliberal İdeolojinin Eğitim Yönetimi Üzerindeki Etkileri
 • Polat Selda ,
 • Şentürk İlknur

Third International Conference on Critical Education ICCE.

Tam metin bildiri
Maarif Müfettişlerinin Denetim Raporlarına Göre Okul Yönetim İşlerinde Karşılaşılan Sorunlar
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

VI.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi

Tam metin bildiri
İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri
 • Polat Selda ,
 • Oğuz Kevser

Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak, “Köy Enstitüleri Sempozyumu”

Tam metin bildiri
Öğretmenlerin Sınıf İçi iletişim Becerileri
 • POLAT SELDA

II. Uşak Sempozyumu

Tam metin bildiri
Kastamonu nun Eğitim ve Bilim Profili
 • POLAT SELDA

Kastamonu Üniversitesi Bilim Günleri

Tam metin bildiri
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Eğitime ve Eğitimin Amaçlarına İlişkin Görüşleri Kastamonu İli Örneği
 • POLAT SELDA

Kamusal Eğitim Sempozyumu.

Books
Bilimsel Kitap
EĞİTİM POLİTİKALARI
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • UYAR EMİNE

2021, ANI YAYINCILIK, ANKARA

Bilimsel Kitap
PROF. DR. İNAYET AYDINA ARMAĞAN
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • Cevar Muammer

2021, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, ANKARA

Bilimsel Kitap
Eğitim Bilimine Giriş
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2017, NOBEL YAYIN DAĞITIM, None

Bilimsel Kitap
Prof. Dr. Haydar Taymaz Armağan Kitabı
 • YOLCU HÜSEYİN ,
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

2014, Pegem Akademi, Ankara

Bilimsel Kitap
Prof. Dr. Hüseyin Korkut’a Armağan Eğitimde 58 Yıl
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • YAZICI ZÜBEYİR

2020, Anı Yayıncılık, Ankara/Türkiye, Ankara

Bilimsel Kitap
Bilim İnsanı Dr. Mustafa Eski'ye Armağan: Eğitime Adanmış Bir Ömür
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • Cevar Muammer

2020, Pegem Akademi, Ankara

Bilimsel Kitap
The Role of International Organizations in Education
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

2022, Brill, None

Bilimsel Kitap
Eğitim Bilimlerinin Kassandrası L. Işıl Ünal İçin Yazılar
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

2022, Siyasal Kitabevi, ANKARA

Bilimsel Kitap
The Role of International Organizations in Education
 • Turner David ,
 • YOLCU HÜSEYİN ,
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

2022, Brill, None

Bilimsel Kitap
Eğitim ekonomisi ve Planlamasına Adanmış Bir Ömür Prof Dr Mahmut Adem e 80 Yaş Armağanı
 • YOLCU HÜSEYİN ,
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

2015, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, ANKARA

Ders Kitabı
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

2013, Maya Akademi, None

Bilimsel Kitap
AKADEMİDE 40 YIL: Prof. Dr. Meral Uysal’a Armağan
 • ÖZTÜRK YELİZ ,
 • POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA ,
 • ŞAHAN BİRSEN

2022, Ankara Üniversitesi Basımevi, ANKARA

Editörlük
Uluslararası - Kitap
The Role of International Organizations in Education
Turner David, YOLCU HÜSEYİN, POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA
Editör - None

2022

Ulusal - Kitap
Kastamonu Üniversitesi Bilim Günleri Bildiri Metinleri
Polat Selda
Editör - None

2011

Theses
Yüksek Lisans
İlköğretim okul yöneticileri ve öğretmenlerinin çalıştıkları kuruma yönelik örgütsel metafor algıları (Kastamonu ili örneği)
SEDA YILMAZ

2011, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri
ZUHAL ARİFE KÜÇÜK

2012, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi
ESRA HACIOĞLU

2018, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Bilgi okuryazarlığı ve kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişkinin incelenmesi (Zonguldak ili örneği)
ÖMER ERDEM

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Meslek liselerinde okul terkinin nedenleri, sonuçları ve önlemeye yönelik çözüm önerileri
YELİZ ÖZTÜRK

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye ve örgütsel tükenmişlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
ZÜBEYİR YAZICI

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Okul kültürü ve kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişki (Zonguldak ili örneği)
MUAMMER CEVAR

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ebeveynlerin okul öncesi eğitimi tercih etme nedenleri: Zonguldak ili örneği
LEYLA ERDOĞAN

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Okul öncesi eğitim kurumları öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri
EMİNE UYAR

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların ve Ailelerin Eğitimden Beklentileri
EMİNE GÜVEN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
Anglia Ruskin Unıversity
Academıc visitor

Start 2013

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen

Start 1995

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3723233872
 • E-mail . . . . . seldapolat