SEDAT POLAT

Dr. Öğr. Üyesi

SEDAT POLAT

Dr. Öğr. Üyesi

Mali Hukuk

About

Department
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ > MALİYE BÖL. > Mali Hukuk

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Maliye
Akademik Anahtar Kelime
 • Mali Hukuk
 • Kamu Maliyesi
 • Bütçe ve Mali Planlama
Metrics
0 h-index (WOS)
0 Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2018 - 2020
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sistemde tanımsız düzey

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | ADALET

2018 - 2020
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | ADALET

2007 - 2011
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE

2011 - 2014
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | MALİYE

2014 - 2021
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | MALİYE

Articles
TR DİZİN
Can Gender-Responsive Public Procurement Approach be Incorporated into Public Procurement Law?
 • POLAT SEDAT ,
 • AYDIN İLAYDA

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi Volume 10 issue 1 pages: 85 - 114 | 2024

TR DİZİN
Türk Vergi Sisteminde Kamu Kaynaklı Kentsel Rantların Vergilendirilmesi: Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Vergi Önerisi
 • POLAT SEDAT ,
 • ESER LEVENT YAHYA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi issue 38 pages: 1 - 17 | 2023

TR DİZİN
Rekabet İlkesi Kapsamında Kamu Alım Usullerinin Değerlendirilmesi
 • POLAT SEDAT ,
 • Öztunç İhsan

Sayıştay Dergisi issue 128 pages: 101 - 129 | 2023

ESCI
Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin BibliyometrikAnalizi: 2005-2019 Dönemi
 • POLAT SEDAT

Sosyoekonomi Volume 28 issue 45 pages: 281 - 300 | 2020

TR DİZİN
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorunu
 • ESER LEVENT YAHYA ,
 • POLAT SEDAT

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Volume 12 issue 2 pages: 439 - 460 | 2019

ESCI
Çevresel Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Statik Panel Veri Analizi
 • ÜNAL HÜSEYİN ,
 • POLAT SEDAT

Maliye Dergisi issue 177 pages: 87 - 103 | 2019

WOS.ESCI
Taxation of Household Solid Waste: A Critical Perspective to the Sanitation Tax in Turkey in the Context of Benefit Principle
 • Sentürk, SH ,
 • Eser, LY ,
 • Polat, S
 • MALIYE DERGISI pages: 1 - 20 | 2015

  TR DİZİN
  Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Teşvikler: Türkiye Ve İskandinav Ülkeleri Uygulamaları
  • ESER LEVENT YAHYA ,
  • POLAT SEDAT

  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi issue 12 pages: 201 - 225 | 2015

  TR DİZİN
  Motorlu Tasıtlar Vergisinde Degisim Ihtiyacı: TürkiyeIçin Bir Model Önerisi
  • POLAT SEDAT

  Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Volume 15 issue 2 pages: 269 - 289 | 2015

  TR DİZİN
  Evsel Katı Atıkların Vergilendirilmesi:Türkiye’de Çevre Temizlik VergisineFayda İlkesi Çerçevesinde Eleştirel BirBakış
  • ŞENTÜRK SUAT HAYRİ ,
  • ESER LEVENT YAHYA ,
  • POLAT SEDAT

  Maliye Dergisi issue 169 pages: 1 - 20 | 2015

  TR DİZİN
  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışından Günümüze Maliye Bakanlarının Profili
  • YÜCEDOĞRU RECEP ,
  • POLAT SEDAT

  Vergi Dünyası Dergisi issue 504 pages: 6 - 21 | 2023

  TR DİZİN
  Gayrimenkul Değer Artışlarına İlişkin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelerin Rant Vergisi Kapsamında Değerlendirilmesi
  • POLAT SEDAT ,
  • ESER LEVENT YAHYA

  Vergi Raporu issue 11 pages: 63 - 71 | 2020

  TR DİZİN
  Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevreci Otomobillere Sağlanan Vergisel Ayrıcalıklar ve Türkiye Karşılaştırması
  • POLAT SEDAT ,
  • YILMAZ TARIK ZEKİ ,
  • ESER LEVENT YAHYA

  Legal Mali Hukuk dergisi Volume 16 issue 186 pages: 1637 - 1670 | 2020

  TR DİZİN
  Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında Salgından En Fazla Etkilenen Ülkelerin Almış Oldukları Vergisel Önlemler
  • POLAT SEDAT

  Vergi Sorunları Dergisi issue 384 | 2020

  TR DİZİN
  Elektronik Ticaretin Transfer Fiyatlandırmaya Etkisi
  • ESER LEVENT YAHYA ,
  • POLAT SEDAT

  Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Volume 12 issue 23 pages: 52 - 69 | 2014

  Proceedings
  Özet bildiri
  Fiyatlama Ve Vergilendirmede Cinsiyet Eşitsizliğinin İzleri: Pembe Vergi Ve Tampon Vergisi Üzerine Değerlendirmeler
  • Çomaktekin Ümran ,
  • POLAT SEDAT

  SOCRATES 5th International Conference on Education, Management, Economy and Social Sciences

  Tam metin bildiri
  Günah Vergileri: ABD ve Türkiye’deki Mevcut Durumun Karşılaştırılması
  • AKTUĞ MUHAMMET ,
  • POLAT SEDAT

  I. uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

  Özet bildiri
  Vergilemenin İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergi Takozu ve İşsizlik İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme
  • BAŞOĞLU AYKUT ,
  • POLAT SEDAT

  4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi

  Özet bildiri
  Investigating The Taken Tax Measures In The Countries Which Most Affected By The COVID19 Pandemic
  • POLAT SEDAT

  5 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)

  Özet bildiri
  Taxpayer Rights: The Comparison Of Taxpayer’xxs Rights In Tax Procedure Law And In The Draft Of The Tax Procedure Law
  • POLAT SEDAT

  7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences

  Tam metin bildiri
  Gayrimenkul Değer Artışı Gelirlerinin Vergi Dışı Bırakılmasının Vergilemede Adalet İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  • POLAT SEDAT ,
  • AKTUĞ MUHAMMET ,
  • BAŞOĞLU AYKUT

  I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

  Tam metin bildiri
  Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Temellerinin Türkiye Ve G-20 Ülkeleri Anayasaları Kapsamında Değerlendirilmesi
  • Akçaoğlu İsmail ,
  • POLAT SEDAT

  XI. ASEAD International Symposium Social Sciences

  Özet bildiri
  Accommodation Tax in Turkish Tax Law Within the Framework of Comparative Law
  • DEMİRBOZAN ADEM ,
  • POLAT SEDAT

  International Congress of Anadolu Public Finance

  Books
  Bilimsel Kitap
  Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde OECD
  • POLAT SEDAT

  2022, Ekin Yayınevi, None

  Bilimsel Kitap
  Teorik Perspektiften İktisadi ve Finansal Olguların Değerlendirilmesi
  • POLAT SEDAT ,
  • ESER LEVENT YAHYA

  2021, Gazi Kitabevi, None

  Bilimsel Kitap
  Sümerlerden Türkiye Cumhuriyetine Maliye Tarihi
  • RAKICI CEMİL ,
  • POLAT SEDAT

  2016, Beta, None

  Theses
  Yüksek Lisans
  Vergilendirme yetkisinin anayasal sınırları: Türkiye ve G20 ülkeleri karşılaştırması
  İSMAİL AKÇAOĞLU

  2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Administrative Duties
  Bölüm Başkan Yardımcısı
  • MALİYE BÖL. -

  Contact information
  • Telephone . . . . . 03722911697
  • E-mail . . . . . sedat.polat