SERDAR DENİZ ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

SERDAR DENİZ ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

TÜRK HALK EDEBİYATI

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ > TÜRK HALK EDEBİYATI

Temel Alanı
 • Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Türk Halk Bilimi
Akademik Anahtar Kelime
 • Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
 • Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2004 - 2008
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2011 - 2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2014 - 2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Articles
Sobiad, CiteFactor,İsam, Academic Keys, SIS vd.
Kahramanın Sembolik Serüveni Bağlamında Belagerdan Destanında Yer Alan Mekân Sembolleri
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ ,
 • KUL ŞULE

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature Volume 9 issue 1 pages: 149 - 168 | 2023

AHCI
Boston Destanı'nın Arketipsel Tahlili
 • ŞİMŞEK ESMA ,
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Milli Folklor Dergisi issue 129 pages: 58 - 71 | 2021

Diğer endeksler
ALİYÂR, Zikri Alyar
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II | 2019

Sobiad
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

AKRA Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi issue 16 pages: 151 - 161 | 2018

EBSCO Host/ DOAJ/ OAJİ.net/aSOS/Akademik Dizin/Türk Eğitim İndeksi/Cite Factor/
Kahramanın Sembolik Yolculuğu Bağlamında Ferhat ile Şirin Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES issue 20 pages: 242 - 253 | 2015

Endekste taranmıyor
Afganistan'dan Tokat'a Göç Eden Türkmenlerin Doğum Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ ,
 • Bozdemir Cihan Melih

Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi Volume 1 issue 1 | 2023

Proceedings
Tam metin bildiri
Âşık Seyrânî'nin Şiirlerinde Yer Alan Peygamber Kıssaları Üzerine Sembolik Motifler Bağlamında Bir İnceleme
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

3. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi

Tam metin bildiri
Toplum, Mizah ve Kültürel Bellek Bağlamında İncili Çavuş Fıkraları
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EDEBİYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU

Tam metin bildiri
Köroğlu Destanında Su ve Ateş Unsurları
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

4. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu

Özet bildiri
Âşık Sefil Ali'nin Uyuz Destanı Üzerine Rahatlama Kuramı Bağlamında Bir İnceleme
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ ,
 • ATEŞ GÖKHAN

I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU

Books
Bilimsel Kitap
Türk Halk Anlatılarında Devler
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

2022, Paradigma Akademi, Çanakkale

Bilimsel Kitap
Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Armağanı
 • ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

2019, Kömen Yayınları, None

Editörlük
Uluslararası - Dergi
Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
ÖZDEMİR SERDAR DENİZ
Editör - INDEX COPERNICUS, DRJI, Google Scholar, SOBIAD, ISAM, BASE, ERIHPLUS.

2020

Theses
Yüksek Lisans
Belagerdan Destanı'nın Sembolik Çözümlemesi
ŞULE KUL

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
AFGANİSTAN'DAN TOKAT'A GÖÇ EDEN TÜRKMENLERİN GEÇİŞ DÖNEMİ ÂDETLERİ
CİHAN MELİH BOZDEMİR

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Anadolu masallarında uyku motifi
RUKİYE ALİNCAK

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Çaycuma Yöresi Doğum Adetleri
SİBEL DİKYOL

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Rabgûzî'nin "Kısasü'l-Enbiyâ" adlı eserinde yer alan mitolojik unsurlar
EMİNE GİZEM YILMAZ

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Zonguldak (Merkez İlçe) Halk Hekimliği Uygulamaları
BÜŞRA KOÇ

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türk Kültüründe Mavi Rengi ve Sembolik Yansımaları
ŞEYMANUR ÖZ

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Dalli Destanı'nın Sembolik Çözümlemesi
BÜŞRA ERGÜL

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Belagerdan Destanı'nın sembolik çözümlemesi
ŞULE KUL

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türk Saz Şiirinin Mizah Teorileri Bağlamında İncelenmesi (19.ve 20.yy)
GÖKHAN ATEŞ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Karadeniz Ereğli'de Posoflu Bir Halk Şairi: Erdal AVCI, Hayatı, Sanatı ve Eserleri
ANIL ERGİN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Anadolu Sahası Türk Masal ve Efsanelerinde Çocuk Sembolü
MAKSUDE AYGÜN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Taşkömürü Madenciliğinin Toplumsal Hayata ve Halk Kültürüne Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Kandilli Örneği)
CANER KARABULUT

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prizes
None
Yayın Başarı Belgesi

Administrative Duties
Bölüm Başkan Yardımcısı
 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ -

Anabilim Dalı Başkanı
 • TÜRK HALK EDEBİYATI -

Contact information
 • Telephone . . . . . 2912873
 • E-mail . . . . . sdeniz.ozdemir