SEDA ÖZMEN

Dr. Öğr. Üyesi

SEDA ÖZMEN

Dr. Öğr. Üyesi

ORTAÇAĞ TARİHİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TARİH BÖLÜMÜ > ORTAÇAĞ TARİHİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Orta Çağ Tarihi
Akademik Anahtar Kelime
 • Avrupa Tarihi
 • İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
 • Orta Çağ Halk Kültürü
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2000 - 2004
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT

2004 - 2007
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

2007 - 2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Articles
TR DİZİN
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun Erken Döneminde Yahudilerle İlgili İmparator Kararnameleri Üzerine Bir İnceleme
 • ÖZMEN SEDA

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ÜSBİD) Volume 9 issue 17 pages: 43 - 59 | 2023

ASOS İNDEKS, SIS
ORTA ÇAĞ YAHUDİ KARŞITLIĞINA BİR ÖRNEK OLARAK TALMUD’UN YARGILANMASI VE YAKILMASI
 • ÖZMEN SEDA

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi Volume 2 issue 2 pages: 432 - 461 | 2021

Asos index, open access, iThenticate, Doi
Schum Yahudi Topluluğu Bağlamında Birinci Haçlı Seferi Öncesi Aşkenaz Yahudiliği ne Bakış
 • ÖZMEN SEDA

MESOS Disiplinlerarasi Ortacag Calismalari Dergisi Volume 1 issue 1 | 2019

Scientific indexing services, COSMOS IF, İSAM, Journal Factor, Google Scholar, Rootind exing, Eurasian Scientific Journal İndex, Research Bib, Index Copernicus,
Frank İdaresi Altında Yahudiler
 • ÖZMEN SEDA

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi Volume 1 issue 1 pages: 52 - 66 | 2018

Endekste taranmıyor
Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı
 • ÖZMEN SEDA

İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi issue 2 pages: 82 - 101 | 2018

Sobiad, Research Bible, Sicientific Indexing services, Türk Eğitim İndeksi
BATIDA YAHUDİLERE YÖNELİK KAN İFTİRALARI
 • ÖZMEN SEDA

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 4 issue 13 pages: 154 - 163 | 2017

EBSCO, ASOS Index, Index Islamicus, J-Gate, DRJI, ProQuest, Open Access Library (oalib), DOAJ, TR Dizin, Cite Factor
Ortaçağ ve Yeniçağdan Bazı Örnekler BağlamındaAvrupa daki Yahudi Algısının Edebiyata Etkisi
 • ÖZMEN SEDA

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Volume 5 issue 8 pages: 3054 - 3068 | 2016

DOAJ, Pro Quest,Cite Factor, Index Islamicus, EBSCO, ASOS Index, J-Gate, DRJI, TR Dizin, Open Access Library,
Muhafazakârlık Ve Reform Arasında Bir Hareket: NeologYahudilik
 • ÖZMEN SEDA

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Volume 4 issue 1 pages: 159 - 173 | 2015

EBSCO, ASOS Index, Index Islamicus, J-Gate, DRJI, ProQuest, Open Access Library (oalib), DOAJ, TR Dizin, Cite Factor
Moses Mendelssohn ve Martin Luther’in Karşılaştırılmasına Dair Bir İnceleme
 • ÖZMEN SEDA

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Volume 3 issue 3 pages: 554 - 570 | 2014

TR DİZİN
Gettodan Schtetle: Orta ve Doğu Avrupa’daki Yahudi Yerleşimleri Üzerine Bir Karşılaştırma
 • ÖZMEN SEDA

Mevzu –Sosyal bilimler dergisi (Online) issue 11 pages: 31 - 56 | 2024

Asos indeks
Ortaçağ Avrupasında İnsan Hakları
 • ÖZMEN SEDA

Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi Volume 6 issue 10 pages: 143 - 164 | 2023

TR DİZİN
ORTA ÇAĞ’DA PAPA-İMPARATOR ÇATIŞMASINA BİR ÖRNEK: IV. LUDWİG VE XXII. JOHANNES
 • ÖZMEN SEDA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Volume 17 issue 1 pages: 1 - 15 | 2022

Proceedings
Özet bildiri
Vizigot İspanyası’nda Yahudiler
 • ÖZMEN SEDA

İnternational Management and Social Sciences Conference

Özet bildiri
Erken Orta Çağ Kilise Konsillerinde Yahudiler
 • ÖZMEN SEDA

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi III

Özet bildiri
Avrupa’da Yahudi Yaşamı
 • ÖZMEN SEDA

XI. INTERNATIONAL TURKIC CULTURE, ART and PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM/ART ACTIVITY “TURKEY-BELARUS RELATIONS” III

Özet bildiri
Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı
 • ÖZMEN SEDA

BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2017

Özet bildiri
ORTA ÇAĞ'DA ANTİSEMİTİZM
 • ÖZMEN SEDA

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Getto'dan Schtetl'e: Doğu Avrupa'da Yahudi Yerleşimi
 • ÖZMEN SEDA

VI. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi

Tam metin bildiri
M.Mendelssohn ve Yahudi Modernizasyonu
 • ÖZMEN SEDA

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Reform Yahudiliğinin İki Temel Dokümanı: Pittsburgh ve Columbus Platformları
Tamamlandı

Start 2006 - Finish 2007

Books
Bilimsel Kitap
Yahudi Modernizasyonu Haskala ve Moses Mendelssohn
 • ÖZMEN SEDA

2014, Ayışığı Kitapları, None

Bilimsel Kitap
Prof Dr M Cemal SOFUOĞLU na Armağan
 • ÖZMEN SEDA

2016, Tibyan Yayıncılık Basım Yayım Matbaacılık San.Tic.Ltd. Şti., İzmir

Prizes
Türk Ocakları İzmir Şubesi
Prof. Dr. Mehmet Cemâl SOFUOĞLU Türk-İslam Araştırmaları Teşvik Ödülü

Administrative Duties
Anabilim Dalı Başkanı
 • ORTAÇAĞ TARİHİ -
 • Ortaçağ Tarihi -

Contact information
 • Telephone . . . . . 2912902
 • E-mail . . . . . ozmenseda