ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ

Ar. Gör.

ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ

Ar. Gör.

Fizik Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ > Fizik Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Akademik Anahtar Kelime
 • Fizik Eğitimi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1997 - 2003
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

2003 - 2007
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

2008 - 2024
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Doktora

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

Articles
Endekste taranmıyor
An Experimental Study On The Development of Pre-Service ScienceTeachers’ Conceptual Understanding in Chemistry Through TheArgumentation
 • BÜYÜKEKŞİ CEM ,
 • AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM ,
 • BAHÇİVAN ERALP ,
 • YAVUZ SONER

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 5 issue 2 pages: 224 - 235 | 2017

Endekste taranmıyor
The Effect of the Argumentation on the Conceptual Understandingof Electricity
 • AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM ,
 • BAHÇİVAN ERALP ,
 • AZAR ALİ

Karaelmas Journal of Educational Sciences Volume 5 issue 2 pages: 207 - 223 | 2017

Index Copernicus
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Yoluyla Kimyadaki Kavramsal Anlamalarının Geliştirilmesi ÜzerineDeneysel Bir Çalışma
 • BÜYÜKEKŞİ CEM ,
 • AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM ,
 • BAHÇİVAN ERALP ,
 • YAVUZ SONER

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 5 issue 2 pages: 224 - 235 | 2017

Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus (IC), Acedemia Social Sciences Index (ASOS), Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, NewJour, Open J-Gate Index, Asian Education Index (AEI), Turkish Education Index (TEI), Education Research Complete (EBSCO), Research Bibliography, Resources – Ourglocal, ani international journal index (aniji), Cabell's Directory Index, WorldCat, Base Research, Academic Journal Database, Cooperative Online Bibliographic System and Services (COBISS)
Computer Assisted and Laboratory Assisted Teaching Methods in Physics Teaching the Effect on Student Physics Achievement and Attitude towards Physics
 • Ali Azar ,
 • Özlem Aydın Şengüleç

Eurosian Journal of Physics and Chemistry Education Volume 1 issue 17 pages: 43 - 50 | 2011

Endekste taranmıyor
Physics Teachers Perceptions About Physics Teachers Qualifications and Performance Scales Determined by Turkish Ministriy of National Education
 • Ali Azar ,
 • Özlem Aydın Şengüleç

Balkan Physics Letters Volume 1 issue 19 pages: 6 - 17 | 2011

Endekste taranmıyor
Teacher Qualifications in the Globalized World Example of Turkey
 • Eralp Bahçıvan ,
 • Ali Azar ,
 • Funda Eraslan ,
 • Özlem Aydın

Balkan Physics Letters Volume 1 issue 18 pages: 62 - 72 | 2010

Proceedings
Özet bildiri
The effect of argumentation-based laboratory implementation on participants’ perceptions regarding argumentation
 • AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM ,
 • BAHÇİVAN ERALP ,
 • ÖZDEMİR ÖMER FARUK

Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress

Özet bildiri
Argumentatıon Wıth Counterıntuıtıve Physıcs Questıons:Partıcıpants’ Vıews And Crıtıcs
 • AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM ,
 • BAHÇİVAN ERALP ,
 • ÖZDEMİR ÖMER FARUK ,
 • AZAR ALİ

Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress

Özet bildiri
The Effect Of Argumentatıon-Based Laboratory Implementatıon On Partıcıpants’ Perceptıons Regardıng Argumentatıon
 • AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM ,
 • BAHÇİVAN ERALP ,
 • ÖZDEMİR ÖMER FARUK

Turkish Physical Society 33rd Physics Congress

Özet bildiri
Fizik Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi
 • Ali Azar ,
 • Özlem Aydın ,
 • Funda Eraslan ,
 • Eralp Bahçıvan

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey.

Özet bildiri
Millî Eğitim Bakanlığı nın Belirlediği Fizik Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Ve Performans Göstergelerine İlişkin Fizik Öğretmenlerinin Algıları
 • Ali Azar ,
 • Özlem Aydın Şengüleç

Turkish Physical Society 27. International Physics Conference, 14-17 September, 2010, İstanbul, Turkey.

Özet bildiri
Küreselleşen Dünyada Öğretmen Yeterlikleri Türkiye Örneği
 • Erap Bahçıvan ,
 • Ali Azar ,
 • Funda Eraslan Yıldız ,
 • Özlem Aydın

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey.

Özet bildiri
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı nın Belirlediği Performans Göstergelerine İlişkin Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Algıları
 • AZAR ALİ

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • AZAR ALİ

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
Bilimsel Epistemolojik İnançlar İlköğretim Matematik İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkı
 • AZAR ALİ

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi
 • AZAR ALİ

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli ile Laboratuar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Tutum ile Kalıcılığa Etkisi
 • AZAR ALİ

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

Özet bildiri
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı nın Belirlediği Performans Göstergelerine İlişkin Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Algıları
 • Özlem Aydın Şengüleç ,
 • Cem Büyükekşi ,
 • Soner Yavuz ,
 • Ali Azar

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • Özlem Aydın Şengüleç ,
 • Cem Büyükekşi ,
 • Funda Eraslan ,
 • Soner Yavuz ,
 • Ali Azar

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
Bilimsel Epistemolojik İnançlar İlköğretim Matematik İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkı
 • Özlem Aydın Şengüleç ,
 • Cem Büyükekşi ,
 • Murat Genç ,
 • Soner Yavuz ,
 • Ali Azar

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi
 • Özlem Aydın Şengüleç ,
 • Cem Büyükekşi ,
 • Soner Yavuz ,
 • Ali Azar

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi
 • Özlem Aydın Şengüleç ,
 • Cem Büyükekşi ,
 • Funda Eraslan ,
 • Soner Yavuz ,
 • Ali azar

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde.

Özet bildiri
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları ile Kişisel Epistemolojileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bir Durum Çalışması
 • Funda Eraslan ,
 • Eralp Bahçıvan ,
 • Özlem Aydın Şengüleç

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

Özet bildiri
Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli ile Laboratuar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Tutum ile Kalıcılığa Etkisi
 • Ali Azar ,
 • Özlem Aydın Şengüleç

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

Özet bildiri
10 Sınıf Öğrencilerinin Kinematik Grafiklerindeki Kavram Yanılgılarının Üç Basamaklı Test ile Belirlenmesi
 • Ali Eryılmaz ,
 • Özlem Aydın Şengüleç

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

Projects
TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİKLERİ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ İLE RANDEVUMUZ VAR 2 BİLİM ŞENLİĞİ
Tamamlandı

Start 2016 - Finish 2016

External Experience
Vektör Dershanesi
Fizik Öğretmeni

Start 2003

ODTÜ Koleji
Fizik Öğretmeni

Start 2004

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3233870
 • E-mail . . . . . ozlem.aydin.sengulec