OSMAN ARICAN

Dr. Öğr. Üyesi

OSMAN ARICAN

Dr. Öğr. Üyesi

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ > ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Temel Alanı
 • Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Akademik Anahtar Kelime
 • Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1999 - 2003
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

2010 - 2013
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRKOLOJİ

Articles
AHCI
Today’s style of publication in the press and the new expe- rience of its classification
 • ARICAN OSMAN

VOPROSY ISTORII Volume 1 issue 2 pages: 204 - 215 | 2023

ASOS İndeks
A. Gulmuhammedov’a (1885-1931) Göre Türkistan’da Milli Matbuat
 • ASHYROV TAHYR ,
 • ARICAN OSMAN

Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi Volume 1 issue 1 pages: 101 - 104 | 2020

http://www.journaltocs.ac.uk/
YAKUP NASIRLI’YA (1899-1958) GÖRE TÜRKMENİSTAN’DA MİLLİ MATBUAT
 • ASHYROV TAHYR ,
 • ARICAN OSMAN

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Volume 4 issue 1 pages: 45 - 50 | 2020

Endekste taranmıyor
Türkmen Basın Tarihinde “Tokmak” Dergisi
 • ARICAN OSMAN ,
 • Aşirov Tahir

Oğuz Türkmen Araştırmaları Dergisi Volume 3 issue 2 pages: 121 - 131 | 2019

Google scholar
YAKOV MAKROVİÇ FAKTOROVİÇ’E (1892-1948) GÖRE SOVYETTÜRKMENİSTANI’NDA SÜRELİ YAYINLAR
 • ARICAN OSMAN ,
 • Aşirov Tahir

JOURNAL OF ACADEMIC HISTORY AND STUDIES Volume 1 issue 1 pages: 97 - 108 | 2019

Art Index (Art Research Database, EBSCO)
BARPI ALIKULOV’UN ”BOLBOYT” ŞİİRİ ÜZERİNE
 • ARICAN OSMAN ,
 • Turan Özlem

International Language, Literature and Folklore Researchers Journal Volume 1 issue 19 pages: 357 - 375 | 2019

Art Index (Art Research Database, EBSCO)
REFİK HALİT KARAY IN ”GURBET HİKÂYELERİ” ESERİNDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR
 • ARICAN OSMAN ,
 • Şener Merve

Journal of International Social Research Volume 12 issue 62 pages: 19 - 29 | 2019

Art Index (Art Research Database, EBSCO)
TEMİRKUL ÜMÖTALİYEV VE ŞİİRLERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖSTERGELER
 • ARICAN OSMAN ,
 • Yener Semanur

Journal of International Social Research Volume 12 issue 64 pages: 5 - 14 | 2019

Art Index (Art Research Database, EBSCO)
SEZGİN KAYMAZ’IN POETİKASINI OLUŞTURAN TEMEL KAVRAMLAR
 • ARICAN OSMAN ,
 • Hatıl İrem

Journal of Turkish Studies Volume 14 issue Volume 14 Issue 1 pages: 35 - 56 | 2019

TR DİZİN
AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER
 • ARICAN OSMAN

Teke Dergisi Volume 7 issue 4 pages: 2273 - 2290 | 2018

TR DİZİN
EMİLE ZOLA’NIN NANA KARAKTERİNDE ÇEVRE VE UNSURLARI
 • ARICAN OSMAN ,
 • ODA ARZU

TURKİSHSTUDİES Volume 13 issue 20 pages: 63 - 76 | 2018

EBSCO
Modern Kırgızcadaki LIk Eki ve Kullanımı Üzerine
 • ARICAN OSMAN

Sosyal Bilimler Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Volume 1 issue 39 pages: 95 - 101 | 2016

MLA, Ulakbim
Üslûp Bilimi Açısından Teke Yöresi Türküleri
 • ARICAN OSMAN

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi issue 36 pages: 47 - 57 | 2015

MLA International Biblography, TÜBİTAK, ULAKBİM
Çağdaş Kırgız Şairi Akbar Rıskulov un Kanıkey Taytoru Çapkanda Şiirinin Ontolojik Tahlili
 • ARICAN OSMAN

S.D.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Volume 29 issue 29 pages: 235 - 249 | 2013

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System)
Çağdaş Kırgız Şiirinin Stilistik Özellikleri
 • ARICAN OSMAN

Turkish Studies Volume 4 issue 8 pages: 193 - 199 | 2013

Endekste taranmıyor
Süyünbay Eraliyev din Çıgarmalarındagı Söz Baylıgına Köz Karaş
 • ARICAN OSMAN

Vestnik BGU Volume 2 issue 22 pages: 175 - 177 | 2012

Art Index (Art Research Database, EBSCO)
ZONGULDAK İLİ VE KAYBOLMAKTA OLAN KELLER KÖYÜ AĞZI ÇEKİM EKLERİ
 • ARICAN OSMAN ,
 • Yener Semanur

Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi Volume 10 issue 20 pages: 129 - 160 | 2019

Endekste taranmıyor
Süyünbay Eraliyev din tandalgan çıkarmalarında Men cana Sen at atooçtorunun koldonuluşu
 • ARICAN OSMAN

Cusup Balasagın Atındagı Kırgız Uluttuk Üniversitetinin Carçısı Volume 4 issue 1 pages: 143 - 145 | 2008

Proceedings
Tam metin bildiri
Türk Dilinde -lar Şekilçisinin İşlenmesi
 • ARICAN OSMAN

ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK,LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR

Tam metin bildiri
15 TEMMUZ SONRASI TOPLUMSAL VESİYASİ UZLAŞI ÜSLÛBU: 7 AĞUSTOS 2016YENİKAPI MİTİNGİ
 • ARICAN OSMAN

KARTEPE ZİRVESİ 2017 ULUSLARARASI 15 TEMMUZVE DARBELER KÜRESEL ETKİLER, MEDYA VEDEMOKRASİ SEMPOZYUMU

Tam metin bildiri
Fonostilistik Açıdan akbar Rıskulov un Şiirleri
 • ARICAN OSMAN

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu

Tam metin bildiri
Baydılda Sarnogoyev in Cılkıcı Bozoy Şiirindeki Tekrarlar
 • ARICAN OSMAN

I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Tam metin bildiri
Kırgız Şiirinin Stilistik Hususiyetleri
 • ARICAN OSMAN

XI. Uluslararası Dil – Yazın – Deyişbilimi Sempozyumu

Tam metin bildiri
Stilistik ve Türleri Üzerine
 • ARICAN OSMAN

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu

Tam metin bildiri
Edebi Stilin Kalıplaşması ve Kalıplaşma Sürecinde Siyasetin Etkisi Çağdaş Kırgızca Temelinde
 • ARICAN OSMAN

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

Tam metin bildiri
Süyünbay Eraliyev in Şiirlerinde Adların Kullanımı
 • ARICAN OSMAN

Uluslararası Genç Türkologlar Kongresi II

Tam metin bildiri
Gönüle Kelime Bilimi ve Anlam Bilim Açısından Bir Bakış ya da Gönülden Felsefeye
 • ARICAN OSMAN

Uluslararası Genç Türkologlar Kongresi I

Tam metin bildiri
Yazılı Anlatım ve Değerlendirilmesi
 • ARICAN OSMAN

Kuseyin Karasayev: Örnöktüü Ömür – Öçpös Muras” attuu K. Karasayevdin 110 Cıldık Maarekesine Arnalgan El aralık İlimiy Praktikalık Konferentsya

Tam metin bildiri
Sıklık Çalışmalarının Dil Öğretiminde Kullanılması Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Örneği
 • ARICAN OSMAN

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Stilistik Açıdan Zonguldak Yerel Gazeteleri
 • ARICAN OSMAN

İnsan, Kimlik, Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu

Tam metin bildiri
ÜSLÛP BİLİMİ AÇISINDAN TEKE YÖRESİ TÜRKÜLERİ
 • ARICAN OSMAN

I.Teke Yöresi Sempozyumu

Projects
ARAŞTIRMA PROJESİ | Nationally Supported
Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri
Tamamlandı

Start 2015 - Finish 2017

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri
Tamamlandı

Start 2015 - Finish 2017

Books
Bilimsel Kitap
Sosyal Bilimlerde Dil ve Edebiyat
 • ARICAN OSMAN ,
 • ÖZAKIN DUYGU ,
 • AYDEMİR Duygu ,
 • KOCAPINAR Pelin ,
 • ÖNDER ALEV ,
 • YILDIZ KEMAL ,
 • AKGÜN ATIF

2018, Akademisyen Kitabevi, Ankara

Bilimsel Kitap
Edebiyatın Nesimi Zirvesi
 • ARICAN OSMAN ,
 • MAMMADOV ROVSHAN

2019, Sumqayıt Dövlat Universiteti Neş., Sumqayıt

Bilimsel Kitap
HÜSEYİN ÖZBAY’A ARMAĞAN
 • ARICAN OSMAN

2021, Kurgan Edebiyat, Ankara

Theses
Yüksek Lisans
Müge İplikçi'nin öykücülüğü
ESRA ÖZTÜRK

2018, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Temirkul Ümötaliyev'in seçme şiirlerinde kelime dünyası
SEMANUR YENER

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Toktogul Satılganov'un şiirlerinin üslup açısından incelenmesi
ÖZLEM TURAN

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Alper Canıgüz'ün romanlarında söz varlığı
OSMAN ŞAFAK

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sezgin Kaymaz romanlarında söz varlığı
İREM HATIL

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Kerim Aydın Erdem'in şiirlerinde memleket, Atatürk, aşk, çocuk ve yalnızlık temaları
HÜSEYİN GÜNGÖR

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Tarık Tufan'ın Romanlarında Söz Varlığı
SÜMEYYE GÜRKAYNAK

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ömer Erdem'in Şiirlerinde Kelime Dünyası
YASİN KOÇ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Değerler eğitimi yaklaşımlarının değerler eğitiminde rolü olan paydaşlar bağlamında incelenmesi
BARIŞ UZUN

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 2912872
 • E-mail . . . . . osmanarican