ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Programları ve Öğretim

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ > Eğitim Programları ve Öğretim

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Akademik Anahtar Kelime
 • Eğitim Programları ve Öğretim
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
- - 1995
TED KOLEJİ ZONG. - YABANCI DİL
Lise ve Dengi Okul

1995 - 2001
EGE ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN FAKÜLTESİ | MATEMATİK

2006 - 2009
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

2004 - 2006
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezsiz

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | MATEMATİK EĞİTİMİ

2011 - 2016
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Articles
TR DİZİN
Development of the Feedback Experience Scale for High School Students
 • KORAY ÖZLEM ,
 • Turan Şeçil ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • KAHRAMAN EMİNE

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 13 issue 2 pages: 261 - 272 | 2024

ERIC
An Exploration of the Interplay Between Teachers Goal Orientation Towards Teaching and Teacher Motivation: A Quantitative Study
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

International Journal of Psychology and Educational Studies (IJPES) Volume 10 issue 4 pages: 954 - 965 | 2023

SSCI
Öğretim Kalitesinin Matematik Okuryazarlığı Performansına Etkilerinin Öğrencilerin Bakış Açısından Modellenmesi: PISA 2012 Türkiye Örneklemi
 • GENÇ MURAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Eğitim ve Bilim Volume 46 issue 206 pages: 1 - 26 | 2021

Scopus; Conference Proceedings Citation Index
Prospective Teachers Likelihood of Performing Unethical Behaviors in the Real and Virtual Environments
 • AKDEMİR ÖMÜR ,
 • VURAL ÖMER FARUK ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 174 pages: 3441 - 3446 | 2015

ERIC
How Differences among Data Collectors are Reflected in the Reliability and Validity of Data Collected by Likert- Type Scales?
 • KÖKSAL MUSTAFA SERDAR ,
 • ERTEKİN PELİN ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Educational Sciences: Theory Practice Volume 14 issue 6 pages: 1 - 18 | 2014

H. W. Wilson
Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • ADIGÖZEL SERÇİN ,
 • SAKA YAVUZ ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 13 issue 2 pages: 99 - 121 | 2012

ERIC
Motıvatıonal Measure of The Instructıon Compared Instruction Based on the ARCS Motivation Theory V S Traditional Instruction in Blended Courses
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • AKDEMİR ÖMÜR

The Turkish Online Journal of Distance Education Volume 11 issue 2 pages: 73 - 89 | 2010

TR DİZİN
Adaptation of the Teacher Disposition Scale into Turkish: A Study on Validity and Reliability
 • GENÇ MURAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • AKINCI MUSTAFA

Bogazici University Journal of Education, Bogazici University | 2023

EBSCO
Yetişkinlerin Olumlu Çocukluk Yaşantılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • YEŞİLYURT ERHAN

Zeitschrift für die Welt der Türken Volume 13 issue 3 pages: 251 - 264 | 2021

Index Copernicus
Evaluation of English 9th Curriculum with CIPP Model and Structural Equation Modeling
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • EKER CEVAT ,
 • BİRSEN GÜNERİ ,
 • AKÇALAN MÜMİNE

Karaelmas Journal of Educational Sciences Volume 8 issue 1 pages: 1 - 9 | 2020

ASOS Index
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 8 issue 1 pages: 27 - 41 | 2020

ERIHPLUS
Effect Of 3D Applications In Organic Chemistry Lesson On Students’ Spatial Ability
 • YAVUZ SONER ,
 • BÜYÜKEKŞİ CEM ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Online Science Education Journal Volume 5 issue 1 pages: 1 - 8 | 2020

TR DİZİN
Ortaöğretim Öğrencileri İçin Değerlendirme Deneyimi Ölçeğini Uyarlama Çalışması
 • KAHRAMAN EMİNE ,
 • KORAY ÖZLEM ,
 • TURAN SEÇİL ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Turkish Studies (Elektronik) Volume 15 issue 1 pages: 283 - 295 | 2020

Index Copernicus
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Öz Yeterlik İnancıKaynaklarının Öz Yeterlik İnançları ve Tutumlarını Yordama Gücü
 • ARSLAN ŞEYDA ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 7 issue 1 pages: 74 - 83 | 2019

TR DİZİN
Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Yaklaşımlarını Ölçen Hareket ve Değerlendirme Yaklaşımları Ölçeklerinin Türkçe’ye Uyarlanma Çalışması
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • MAHİROĞLU AHMET

Kastamonu Eğitim Dergisi Volume 27 issue 1 pages: 15 - 23 | 2019

TR DİZİN
Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı Önerisi
 • EKER CEVAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • AKÇALAN MÜMİNE ,
 • GÜNERİ BİRSEN

Turkish Studies-Educational Sciences Volume 145 pages: 2275 - 2291 | 2019

TR DİZİN
Adapting the Inventory Measuring the Study Skills Inventory into Turkish on Prospective Teachers
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • MAHİROĞLU AHMET

Kastamonu Eğitim Dergisi Volume 26 issue 4 pages: 1307 - 1318 | 2018

Index Copernicus
Öğretmen Adaylarının Çalışma Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi (Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği)
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 303 - 316 | 2018

TR DİZİN
Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (EDBÖ) Uyarlama Çalışması
 • KAYA BARIŞ ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 16 issue 1 pages: 17 - 30 | 2015

TR DİZİN
Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors
 • AKDEMİR ÖMÜR ,
 • VURAL ÖMER FARUK ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • BİRİNCİ GÜRKAY

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, TOJQI Volume 6 issue 2 pages: 149 - 172 | 2015

Index Copernicus
Türkiye de Eğitim Araştırmalarında Kullanılan Faktör Analizi Tekniğinin İncelenmesi
 • BÜYÜKEKŞİ CEM ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 2 issue 2 pages: 158 - 167 | 2014

Index Copernicus
Açımlayıcı Faktör Analiz Sürecini Etkileyen Unsurların Değerlendirilmesi
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • BÜYÜKEKŞİ CEM

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 2 issue 1 pages: 58 - 64 | 2014

Proceedings
Özet bildiri
Evaluation of English 9th Curriculum with CIPP Model and Structural Equation Modeling
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • EKER CEVAT ,
 • GÜNERİ BİRSEN ,
 • AKÇALAN MÜMİNE

5th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT)

Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Yaklaşımlarının Çalışma Becerileri Ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Bilge Kagan 1. Internationel Science Congress 26 - 29 October 2018 in

Tam metin bildiri
Motivational Measure of the Instruction Compared Instruction Based on the ARCS Motivation Theory versus Traditional Instruction in Blended Courses
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • AKDEMİR ÖMÜR

Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications

Tam metin bildiri
Measuring Motivation in the Instruction Developed for Blended Courses
 • AKDEMİR ÖMÜR ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications

Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Değerlendirme Yaklaşımlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Özgüven Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • BİLGİN OKAN

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
A Qualitative Analysis of Teacher’s Opinions on the Special Education Undergraduate Program According to the ‘Output’ Dimension from CIPP Program Evaluation Model Sub-stages
 • BİLGİN ABDULLAH ÇAĞDAŞ ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

4 th International Halich Congress

Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinde Genel Erteleme Ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Arasındaki İlişkide Savunmacı Kötümserliğin Aracı Rolü
 • KARADEMİR ÇAĞLA ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
Öğretmen Adaylarında Motivasyon ve Öz-düzenlemeli Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkide Özyeterlilik Algılarının Aracılık Rolünün İncelenmesi
 • Karaca İnaloğlu Sevcan ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

I. Ulusal Eği̇ti̇mde Yeni̇ Yaklaşimlar Öğrenci̇ Kongresi

Özet bildiri
Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif Etkinliklere Katılımlarına Yönelik Veli Tutumlarının İncelenmesi
 • ARUZ BİLGE ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

II. Ulusal Eği̇ti̇mde Yeni̇ Yaklaşimlar Öğrenci̇ Kongresi

Özet bildiri
Öğretmeye Yönelik Hedef Yönelimi ve Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • KARAZEYBEK SEVDA ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

II. Ulusal Eği̇ti̇mde Yeni̇ Yaklaşimlar Öğrenci̇ Kongresi

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Organik Kimya Dersine Yönelik Üç Boyutlu Uygulamalarının (3D Printer Pen) Öğrencilerin Kimya Motivasyonlarına ve 3D Algılarına Etkisinin İncelenmesi
Tamamlandı

Start 2016 - Finish 2017

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Evaluation of English Curriculum with CIPP Model and Structural Equation modeling: Case Study
Tamamlandı

Start 2019 - Finish 2020

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Öğretmen Adaylarının Öz-düzenleme Yaklaşımlarının Çalışma Becerileri ve akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Tamamlandı

Start 2018 - Finish 2018

Books
Bilimsel Kitap
Eğitimde Güncel Konular ve Yaklaşımlar
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

2019, Nobel, None

Bilimsel Kitap
Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

2018, Nobel Akademi, Ankara

Editörlük
Uluslararası - Dergi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi
YAVUZ SONER, ÖNTAŞ TURĞAY, ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT, BÜYÜKEKŞİ CEM
Yrd. Editör - Index Copernicus

2023

Theses
Yüksek Lisans
Türkiye ile Güney Kore'nin fen bilimleri öğretim programlarının karşılaştırılması
FİKRİYE GÖKÇEHAN DUMAN

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inancı kaynakları ve öz yeterlik inançlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi
ŞEYDA ARSLAN

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sosyal bilgiler ders etkinliklerinde gazete kupürleri kullanımının öğrencilerin üst bilişsel farkındalık düzeylerine ve derse yönelik tutumlarına etkisi
CEMİL ÇOBANOĞLU

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'na yönelik farkındalık düzeyleri ve tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
BEYTULLAH AZTEKİN

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimleri, girişimcilikleri ve yaşam boyu öğrenmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
SERPİL GÜLTEPE

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Özel eğitim öğretmenliği programı'nın CIPP Program Değerlendirme Modeli ile incelenmesi
ABDULLAH ÇAĞDAŞ BİLGİN

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmenlerin öğretmeye yönelik hedef yönelimi ve öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi
SEVDA KARAZEYBEK

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere katılımlarına yönelik veli tutumlarının incelenmesi
BİLGE ARUZ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmen Adaylarının Motivasyon ve Öz-Düzenlemeli Öğrenme Arasındaki İlişkide Öz-Yeterlilik Algısının Aracılık Rolünün İncelenmesi
SEVCAN KARACA İNALOĞLU

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sınıf Öğretmeni Adaylarının 21.Yüzyıl Becerileri İle Türkçe Dersi Öğretim Programı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
REMZİ KARAOĞLU

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
Çakabey Koleji
Tekniker

Start 2003

Administrative Duties
Anabilim Dalı Başkanı
 • Eğitim Programları ve Öğretim -

Contact information
 • Telephone . . . . . 3233870
 • E-mail . . . . . omuratcolakoglu