NURŞEN GÖK

Dr. Öğr. Üyesi

NURŞEN GÖK

Dr. Öğr. Üyesi

ESKİ ÇAĞ TARİHİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TARİH BÖLÜMÜ > ESKİ ÇAĞ TARİHİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Yakın Çağ Tarihi
Akademik Anahtar Kelime
 • Osmanlı Tarihi
 • Yenileşme Tarihi
 • Kent Tarihi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2022 - Devam Ediyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sistemde tanımsız düzey

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK

2019 - 2022
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sistemde tanımsız düzey

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | AŞÇILIK

2022 - Devam Ediyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK

2019 - 2022
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | AŞÇILIK

2005 - 2007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | YAKIN ÇAĞ TARİHİ

Articles
EBSCO Historical Abstracts with Full Text, ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, TR Dizin
Sivas Kongresi Öncesinde Vilayetin Asayiş Durumuna Dair Bir Rapor
 • GÖK NURŞEN

Atatürk Yolu Dergisi Volume 11 issue 41 pages: 231 - 245 | 2008

EBSCO Historical Abstracts with Full Text, ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, TR Dizin
Artvin Livası'nın Anavatan'a Katılışı Sırasındaki Durumuna İlişkin Belgeler
 • GÖK NURŞEN

Atatürk Yolu Dergisi Volume 11 issue 41 pages: 89 - 104 | 2008

TR DİZİN
19. Yüzyıl Ortalarında Ankara Yahudilerinin Sosyal İktisadi Durumu
 • GÖK NURŞEN

OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Volume 0 issue 26 pages: 117 - 140 | 2009

TR DİZİN
Donanma Cemiyeti nin Anadolu da Örgütlenmesine İlişkin Gözlemler
 • GÖK NURŞEN

Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD) Volume 0 issue 43 pages: 77 - 93 | 2008

TR DİZİN
Ebubekir Hazım Tepeyran ın Memleket İdaresine Dair Önerileri
 • GÖK NURŞEN

Tarih Araştırmaları Dergisi Volume 26 issue 42 pages: 201 - 215 | 2007

Proceedings
Tam metin bildiri
Donanama cemiyeti nin Ankara İli Dahilindeki faaliyetleri
 • GÖK NURŞEN

Uluslararası tarih'te Ankara Sempozyumu

Tam metin bildiri
Nurşen GÖK (2016) 19. Yüzyıl Ortalarında Devrek Kazası Müslüman, Ermeni ve Rum Ahalinin Sosyal ve İktisadi Durumu
 • GÖK NURŞEN

İnsan-Kimlik Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu Bildirileri 16-18 Ekim 2014

Theses
Yüksek Lisans
Osmanlı basın kaynakları ışığında Girit meselesi(1866-1869)
GÜLŞAH DEMİRCİ

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Tarihi süreç içerisinde 31 Mart İsyanı ve II. Abdülhamid algısı
SEMRA BOZKURT

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Osmanlı Toplumsal Hayatında Toplumsal Cinsiyet Algısının Dönüşümünün İncelenmesi
AMİNE İLAYDA CANBULUT

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
Genel Kurmay Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı
Uzman

Start 1985

Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü
Uzman

Start 1995

Administrative Duties
Anabilim Dalı Başkanı
 • ESKİ ÇAĞ TARİHİ -

Contact information
 • Telephone . . . . . 2912862
 • E-mail . . . . . nursen.gok