NAGEHAN KUNDUZ

Ar. Gör.

NAGEHAN KUNDUZ

Ar. Gör.

YENİ TÜRK EDEBİYATI

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ > YENİ TÜRK EDEBİYATI

Temel Alanı
  • Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı
  • Yeni Türk Edebiyatı
Akademik Anahtar Kelime
  • Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2003 - 2007
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

ORDU FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2008 - 2012
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2022 - Devam Ediyor
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Doktora

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Articles
EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS
Gaston Bachelard 1999 Ateşin Tinçözümlemesi
  • KUNDUZ NAGİHAN

Turkish Studies Volume 7 issue 2 | 2012

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat vb.
Leylâ Erbil in Mektup Aşkları Romanında Kişiler Dünyası
  • KUNDUZ NAGİHAN

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 5 issue 20 pages: 68 - 80 | 2012

Proceedings
Özet bildiri
Gülten Dayıoğlu’nun Romanlarında Genç Kız Sorunları
  • KUNDUZ NAGEHAN

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni

Tam metin bildiri
GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN MİDOS KARTALI’NIN GÖZLERİ ROMANINDA FOLKLOR UNSURLARININ İŞLEVİ
  • KUNDUZ NAGEHAN

VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Zonguldak’ta Yaşayan İnsan Hazineleri
Tamamlandı

Start 2016

Books
Bilimsel Kitap
Bir Tuhaf Kuştur Gölgesi Zihin
  • KUNDUZ NAGİHAN

2013, Aylak Adam Yayınları, İstanbul

Administrative Duties
Contact information
  • Telephone . . . . . 2912338
  • E-mail . . . . . nagihan.kunduz