MURAT İNCE

Doç. Dr.

MURAT İNCE

Doç. Dr.

Eğitim Programları ve Öğretim

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ > Eğitim Programları ve Öğretim

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Akademik Anahtar Kelime
 • Eğitim Programları ve Öğretim
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2001 - 2005
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

2008 - 2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

2011 - 2016
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

Articles
Index Copernicus
Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile bireysel kariyer yönetimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Akar Elekoğlu Ayşe ,
 • İNCE MURAT ,
 • EKER CEVAT

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 11 issue 2 pages: 121 - 144 | 2023

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
The Relationship Between Metacognitive Awareness, Self-Efficacy and Attitudes Towards Profession of Pre-Service Teachers
 • ASLAN UTKU ,
 • İNCE MURAT

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) Volume 15 issue 3 pages: 386 - 399 | 2023

Journals Indexed in Eric
The Effect of English Teachers’ Perfectionism and Self-Efficacy Perceptions on their Professional Motivation Levels
 • Çelik Seçgin Pelin ,
 • İNCE MURAT ,
 • EKER CEVAT

Shanlax International Journal of Education Volume 11 issue 1 pages: 80 - 100 | 2023

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumlarına ve Motivasyonel Stratejilerine Etkisi
 • Kamar Pınar ,
 • İNCE MURAT

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 13 issue 2 pages: 263 - 271 | 2023

SSCI
Examining the Role of Motivation, Attitude and Self-Efficacy Beliefs in Shaping Secondary School Students’ Academic Achievement in Science Course
 • İNCE MURAT

Sustainability Volume 15 issue 15 pages: 1 - 16 | 2023

ESJI
Ortaokul Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
 • Akar Elekoğlu Ayşe ,
 • İNCE MURAT ,
 • EKER CEVAT

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS) Volume 65 issue 65 pages: 2954 - 2963 | 2023

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Perspectives of Teachers and Students on Values Education in Secondary School Religious Culture and Moral Knowledge Course
 • Arslan Seviye ,
 • İNCE MURAT

Journal of Values Education Volume 21 issue 45 pages: 151 - 167 | 2023

Journals Indexed in Eric
Investigation of the Relationship Between Teachers’ Use of Educational Technologies and Nomophobia
 • TURGUT MUSTAFA ,
 • İNCE MURAT

European Journal of Alternative Education Studies Volume 7 issue 1 | 2022

Journals Indexed in Eric
The Effects of University Students’ School Climate on Their Motivation Levels
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • YEŞİLYURT ERHAN

International Journal of Psychology and Education Studies [IJPES] Volume 8 issue 2 pages: 112 - 121 | 2021

MLA
YETİŞKİNLERİN OLUMLU ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • YEŞİLYURT ERHAN

ZfWT Journal of World of Turks Volume 13 issue 3 pages: 251 - 264 | 2021

MLA
İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
 • Aslantürk Hilal ,
 • İNCE MURAT

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 13 issue 71 pages: 724 - 731 | 2020

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Preschool Teachers’ Opinions Regarding In-Service Training Needs: A Phenomenological Research
 • İNCE MURAT

International Journal of Eurasian Education and Culture Volume 5 issue 8 pages: 381 - 417 | 2020

Journals Indexed in Eric
Teacher Opinions on Use of Self-Regulation Strategies at Science and Art Centers: Turkey Sample
 • EKER CEVAT ,
 • İNCE MURAT

Universal Journal of Educational Research Volume 6 issue 7 pages: 1486 - 1496 | 2018

TR DİZİN
Assessment of the Human Rights, Citizenship and Democracy Course Book for Readability and Age Level Compliance
 • EKER CEVAT ,
 • İNCE MURAT ,
 • SAĞLAM DUYGU

Egitimde Kuram ve Uygulama Volume 14 issue 11 pages: 404 - 416 | 2018

MLA
Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Okunabilirlik Seviyesi ve Yaş Düzeyine Uygunluk Açılarından Değerlendirilmesi
 • SAĞLAM DUYGU ,
 • İNCE MURAT ,
 • EKER CEVAT

Journal of Turkish Studies Volume 13 pages: 1139 - 1151 | 2018

Scopus
Effect of Parental Education and Home Educational Resources to Students Results of PISA Reading Skills Test
 • İNCE MURAT ,
 • Gözütok F. Dilek

Elementary Education Online Volume 17 issue 2 pages: 947 - 958 | 2018

MLA
Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Ders Kitaplarının PISA Okuma Becerilerine Göre İncelenmesi
 • İNCE MURAT ,
 • GÖZÜTOK DİLEK

Journal of Turkish Studies Volume 12 pages: 213 - 225 | 2017

Google Scholar
The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2016)
 • TAŞ İLKAY DOĞAN ,
 • YETKİNER ALPER ,
 • İNCE MURAT

European Scientific Journal Volume 13 issue 16 pages: 305 - 312 | 2017

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research
 • YETKİNER ALPER ,
 • İNCE MURAT

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 6 issue 3 pages: 377 - 388 | 2016

(Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index)
The Investigation of Instructors’ Views on Using Technology in English Language Teaching
 • İNCE MURAT

Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 141 pages: 670 - 674 | 2014

SSCI
The Investigations of Using Web 2 0 Technologies on English Writing Skills of Students with Different Learning Styles
 • İNCE MURAT ,
 • AKDEMİR ÖMÜR

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research Volume 53 issue 13 pages: 93 - 106 | 2013

TR DİZİN
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Sınav Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • ARSLAN EMRE ,
 • İNCE MURAT

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Volume 22 issue 88 pages: 1460 - 1471 | 2023

TR DİZİN
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • KURUM MERVE ,
 • İNCE MURAT ,
 • EKER CEVAT

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Volume 12 issue 3 pages: 1382 - 1398 | 2023

TR DİZİN
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri
 • Burunsuz Elif ,
 • İNCE MURAT

Mediterranean Journal of Educational Research Volume 14 issue 31 pages: 530 - 544 | 2020

ASOS Index
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 8 issue 1 pages: 27 - 41 | 2020

TR DİZİN
A Study On Developing A Cyberbullying Scale For High School Students
 • ARSLAN ALİ ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Volume 15 pages: 4723 - 4738 | 2020

TR DİZİN
Branş Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri
 • İNCE MURAT ,
 • Karataş Serap ,
 • Çiftçi Asuman

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Volume 11 issue 18 pages: 2140 - 2164 | 2019

Asos
Yabancı Dil Ağırlıklı Ortaokul 5. Sınıf Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öz Yeterlik İnançlarına Etkisi
 • Yılmaz Tuğba ,
 • İNCE MURAT

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 7 issue 2 pages: 169 - 179 | 2019

Index Copernicus
Kanada ve Türkiye 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • Yıldırım Ceren

Karaelmas Journal of Educational Sciences Volume 6 issue 2 pages: 154 - 162 | 2018

TR DİZİN
Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)
 • İNCE MURAT ,
 • Gözütok F Dilek

Kastamonu Eğitim Dergisi Volume 26 issue 5 pages: 1613 - 1621 | 2018

TR DİZİN
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi
 • İNCE MURAT ,
 • Kuuk Yavuz Özlem

Mediterranean Journal of Educational Research Volume 12 issue 26 pages: 407 - 426 | 2018

ASOS, OAJI
Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • Bingöl Hüseyin

Journal of Research in Education and Teaching Volume 7 issue 3 pages: 112 - 120 | 2018

Proceedings
Özet bildiri
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
 • KAMAR PINAR ,
 • İNCE MURAT

VII. International Congress on Education and Social Sciences

Özet bildiri
TEST HAZIRLAMA TEKNİKLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ STAKE’İN İHTİYACA CEVAP VERİCİ DEĞERLENDİRME MODELİ'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • İNCE MURAT ,
 • Kamar Pınar ,
 • Kamar Murat

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Özet bildiri
The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2016)
 • TAŞ İLKAY DOĞAN ,
 • YETKİNER ALPER ,
 • İNCE MURAT

International Conference on Interdisciplinary Research in Education

Özet bildiri
INVESTIGATION OF 2015 - 2018 TURKISH COURSE CURRICULUM ACCORDING TO ELEMENTS OF CURRICULUM DEVELOPMENT
 • İNCE MURAT ,
 • Bolat Ümmü Sena

International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT)

Özet bildiri
The Investigation of Instructors Views on Using Technology in English Language Teaching
 • İNCE MURAT

4th WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP

Tam metin bildiri
5. Sınıf 2017 Fen Bilimleri Öğretim Programının Oliva’nın Tasarım Ölçütlerine göre Değerlendirilmesi
 • İNCE MURAT ,
 • Yıldırım Ceren

Bilge Kagan International Science Congress

Özet bildiri
Problems Encountered in Postgraduate Education
 • YETKİNER ALPER ,
 • İNCE MURAT

The Third International Congress on Curriculum and Instruction

Tam metin bildiri
Asya ve Uzakdoğuda Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları Hindistan ve Filipinler Örneği
 • BİÇER DİNÇER ,
 • İNCE MURAT

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı

Özet bildiri
Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Ders Kitaplarının PISA Okuma Becerilerine Göre İncelenmesi
 • İNCE MURAT ,
 • GÖZÜTOK DİLEK

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Özet bildiri
Educational Trends in Curriculum Development
 • İNCE MURAT

Scofola 2017- Fostering 21st Century Skills in Language Studies

Özet bildiri
İş Hayatında İletişim Sertifika Programının CIPP Modeline göre Değerlendirilmesi
 • İNCE MURAT

II. International Academic Research Congress 2017

Tam metin bildiri
Türkiye ve Şangay (Çin) 9. Sınıf Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • TOMBAK ZEYNEP

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018)

Tam metin bildiri
Türkiye ve Singapur 3.4.5.6. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Turgut Mustafa

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018)

Özet bildiri
Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • SARICI HASAN

9th International Congress on New Trends in Education

Özet bildiri
Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Bingöl Hüseyin

9th International Congress on New Trends in Education

Özet bildiri
Türkiye ve Estonya 4. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • SARICI HASAN ,
 • Özenir Üren Esra

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium

Özet bildiri
Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • SARICI HASAN ,
 • yıldırım mustafa

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium

Özet bildiri
Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • SARICI HASAN ,
 • Demir Tuba

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium

Özet bildiri
Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeyinin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusuna (Nomofobi) Etkisi
 • İNCE MURAT ,
 • TURGUT MUSTAFA

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyon, Tutum, Öz Yeterlilik İnançlarının Akademik Başarılarına Etkisi
 • Karataş Serap ,
 • İNCE MURAT

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirilmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması
 • BİÇER DİNÇER ,
 • İNCE MURAT

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Investigation of 2015 - 2018 Turkish Course CurriculumAccording to Elements of Curriculum Development
Tamamlandı

Start 2019 - Finish 2020

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
5. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Oliva’nınTasarım Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi
Tamamlandı

Start 2018 - Finish 2019

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi
Tamamlandı

Start 2018 - Finish 2019

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
3. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı Bildiriler Kitabının Yayımlanması
Tamamlandı

Start 2017 - Finish 2017

ARAŞTIRMA PROJESİ | Nationally Supported
Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuarlarının Teknik Altyapısının Yenilenerek Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması
Tamamlandı

Start 2015 - Finish 2016

ARAŞTIRMA PROJESİ | Nationally Supported
The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal 2005 2014
Tamamlandı

Start 2014 - Finish 2014

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Kuramdan Uygulamaya Dünya'da Öğretmen Eğitimi
Devam Ediyor

Start 2022

-Tübitak 1001 | Nationally Supported
Beceri Temelli Değer Eğitiminin İmkanı: Beceri Temelli Bir Değer Eğitimi Modeli, Programı ve Öğretmen Eğitim Modülünün Geliştirilmesi
Devam Ediyor

Start 2023

Books
Bilimsel Kitap
Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • İNCE MURAT

2018, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Gelecek İçin Eğitim FarklıÜlkelerde Program Geliştirme Çalışmaları
 • İNCE MURAT

2022, Pegem Akademi, Ankara

Bilimsel Kitap
Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar
 • İNCE MURAT

2019, Nobel Akademik Yayıncılık, Zonguldak

Theses
Yüksek Lisans
İlkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri
HİLAL ASLANTÜRK

2018, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanmasına ilişkin görüşleri
ELİF BURUNSUZ

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Yabancı dil ağırlıklı ortaokul 5.sınıf öğretim programının öğrencilerin akademik başarılarına, İngilizce dersine yönelik tutumlarına ve öz yeterlik inançlarına etkisi
TUĞBA YILMAZ

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeyleri ile mobil telefon yoksunluğu korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi
MUSTAFA TURGUT

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde web 2.0 araçlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve motivasyonel stratejilerine etkisi
PINAR KAMAR

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik motivasyon, tutum ve öz yeterlilik inançlarının akademik başarılarına etkisi
SERAP KARATAŞ

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmen adaylarının üst bilişsel farkındalık, öz yeterlik ve mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkiler
UTKU ASLAN

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile bireysel kariyer yönetimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
AYŞE AKAR ELEKOĞLU

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İngilizce öğretmenlerinin mükemmeliyetçilikleri ile öz yeterlilik algılarının mesleki motivasyon düzeyleri üzerine etkisi
PELİN ÇELİK SEÇGİN

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sınıf öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile mesleki öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ankara ili örneği
MERVE KURUM

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
STEM uygulamalarını sınıfta kullanan öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimleri ile yaratıcılığa teşvik etme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
BEYZANUR ASLAN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının ve motivasyon düzeylerinin incelenmesi (Zonguldak ili örneği)
TUĞÇE ALTUN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri
SEVİYE ARSLAN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile sınav kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
EMRE ARSLAN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekâ ve okula uyumlarının öz düzenleme becerilerine etkisi
ŞADİYE BERİL YALÇIN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) kullanım yeterlilikleri ve amaçlarının incelenmesi
MERVE TUĞÇE UĞUR

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
Evrensel tasarıma dayalı öğrenme ilkeleri ile desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin motivasyon ve 21. yüzyıl becerilerine etkisi
ÖZLEM KUUK

2023, Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans
eTWINNING PROJELERİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE ÖZ YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
TUĞÇE YAMAN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersi öz yeterlilikleri, öğrenme motivasyonları ile müziğe yönelik başarı ve başarısızlık yükleme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
AYŞE BAŞ GÖNÜL

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Artırılmış gerçeklikle zenginleştirilmiş Türkçe dersi metinlerinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine etkisi
SERHAT DİNDAŞ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmenlerin dijital tükenmişlik düzeyleri ile öğretme motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi
FİLİZ GÖKBULUT

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prizes
TÜBİTAK
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Ödülü

External Experience
MEB Kocaeli Gölcük Rheinland Pfalz İlköğretim Okulu
İngilizce Öğretmeni

Start 2005

İspanya Granada Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Misafir Öğretim Üyesi (Erasmus Ders Verme Hareketliliği)

Start 2019

İngiltere Leeds Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Misafir Araştırmacı (Doktora Tez Dönemi)

Start 2014

Administrative Duties
Bölüm Başkanı
 • EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ -

Contact information
 • Telephone . . . . . 3233872
 • E-mail . . . . . muratince