LEVENT KIYLIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

LEVENT KIYLIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

UYGULAMALI PSİKOLOJİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ > UYGULAMALI PSİKOLOJİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Sosyal Psikoloji
Akademik Anahtar Kelime
 • None
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1987 - 1993
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ

2009 - 2015
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | SOSYAL PSİKOLOJİ

Articles
Monern Language Association, Index Copernicus
Türkiye'de Medya Okuryazarlığının Dini Boyutu: Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme
 • ONAY CEREN ZELİHA ,
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Kültür Araştırmaları Dergisi Volume 5 issue 15 pages: 321 - 340 | 2022

TR DİZİN
Risky Sexual Behavior Among Heterosexual Male Turkish University Students
 • KIYLIOĞLU LEVENT ,
 • DÖNMEZ ALİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume 21 issue 2 pages: 405 - 426 | 2021

TR DİZİN
Dijital Oyunlarda Kadın ve Erkek Temsilinin Toplumsal Cinsiyet İşaretleri Bağlamında Değerlendirilmesi
 • ONAY CEREN ZELİHA ,
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume 22 issue 41 pages: 955 - 993 | 2021

MLA, Index Copernicus, DRJI, Ulrichsweb
Kapitalizmle İlişkisi Bağlamında Boş Zaman ve Gençlik
 • ÖZTAŞ ŞEYDA ,
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Kültür Araştırmaları Dergisi Volume 9 pages: 338 - 358 | 2021

TR DİZİN
HIV/AIDS Riskini Artıran Cinsel Davranışlar
 • KIYLIOĞLU LEVENT ,
 • DÖNMEZ ALİ

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Volume 9 issue 2 pages: 147 - 162 | 2017

TR DİZİN
HIV/AIDS’e Yol Açan Riskli Cinsel Davranışla İlişkili Psikososyal ve Kültürel Etmenler
 • KIYLIOĞLU LEVENT ,
 • DÖNMEZ ALİ

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Volume 8 issue 4 pages: 367 - 378 | 2016

PILA, CEEOL, Türk Psikiyatri Dizini, DOAJ, ERIH PLUS
The Relationship Between Immigration Acculturation and Psychological Well Being The Case of Turkish Youth in Austria
 • KIYLIOĞLU LEVENT ,
 • HEINZ WIMMER

Nesne Psikoloji Dergisi Volume 3 issue 5 pages: 1 - 19 | 2015

TR DİZİN
Batı Toplumlarında Dindarlık ve Cinsel Risk Alma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Derleme
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Volume 55 issue 2 pages: 195 - 218 | 2014

Endekste taranmıyor
Cinsel Heyecan Arama Ölçeği CHAÖ Türkçeye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi Volume 2 pages: 41 - 54 | 2013

Proceedings
Özet bildiri
Karşıt Cinsel Erkek Üniversite Öğrencilerinde Riskli Cinsel Davranış
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
Sexual sensation seeking scale The study of adaptation to Turkish validity and reliability
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

Özet bildiri
A Review about the Relationship Between Religiosity and Sexual Risk Taking in Western Societies
 • KIYLIOĞLU LEVENT

International Association for the Psychology of Religion Congress

Özet bildiri
Kültürleşme Kuramı ve Suriyelilerin Psikososyal Uyumunda Profesyonellerin Rolü
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi

Özet bildiri
Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadının HIV Riski
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Sosyal Hizmet Sempozyumu

Tam metin bildiri
Kültürleşme Süreçleri ve kültürler Arası Eğitim
 • KIYLIOĞLU LEVENT

IMASCON (Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi)

Özet bildiri
Disiplinle Arası Bir Çalışma Olarak Kültür ve Kültürleşme
 • KIYLIOĞLU LEVENT

USBIK (Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi)

Tam metin bildiri
Kültürler Arası İlişkiler Bağlamında Suriyeliler
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Sosyal Hizmet Kongresi

Özet bildiri
Göç, Kültürleşme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İilişki: Avusturya’xxdaki Türk Ergenlerin Durumu
 • KIYLIOĞLU LEVENT

Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu

Özet bildiri
Türk Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışların Pozitif Psikoloji Bağlamında İncelenmesi
 • KIYLIOĞLU LEVENT ,
 • YILMAZ İSLİM

2. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
Dijital Oyunlarda Toplumsal Cinsiyet Rolleri
 • KIYLIOĞLU LEVENT ,
 • Onay Ceren Zeliha

1. Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu

Özet bildiri
Türk Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Risk Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumunun ARACI rOLLERİ
 • KIYLIOĞLU LEVENT

1. Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

Projects
-Tübitak 1002 | Nationally Supported
Zonguldak Madencilerinin Afet Mücadele Tecrübelerinin Toplumsal ve Kriz Müdahale Önerileri Açısından Değerlendirilmesi
Devam Ediyor

Start 2023

Books
Bilimsel Kitap
Medya ve Öteki
 • KIYLIOĞLU LEVENT

2022, Eğitim Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Handbook of Research on Representing Health and Medicine in Modern Media
 • KIYLIOĞLU LEVENT

2021, IGI global, PA

Bilimsel Kitap
Multidisipliner Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
 • KIYLIOĞLU LEVENT

2020, Literatürk, Konya

Bilimsel Kitap
Sosyal Psikoloji Kuramları - 1
 • KIYLIOĞLU LEVENT

2021, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Bilimsel Kitap
Sosyal Psikolojide Çeşitlilik
 • KIYLIOĞLU LEVENT

2022, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Theses
Yüksek Lisans
Popüler kutlama ritüelleri ve toplumsal yansımaları: Çanakkale ili örneği
NURİYE AKYEL ILGIN

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Covid 19 pandemi sürecinde görev alan 112 sağlık çalışanlarının sağlık anksiyetesi, koronavirüs fobisi ve psikolojik sağlamlık düzeyleri: Zonguldak örneği
BİRCAN DEMİRCİ İLERİ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Zonguldak'taki Mülteci Öğrencilerin Eğitim Hayatına Uyum süreci
BÜŞRA TIĞ YILMAZ

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sosyal Medyanın Beden Algısı Ve Psikolojik Sağlamlıkla İlişkisi
MELİS AĞARTAN

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Beden İmaj Algısı ve Sosyal Medya İlişkisi
ELİFNUR KARAIŞIK

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Psikolojik İyi Oluş İle İlişkisi
FATMA GÜL YILDIRIM

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Romantik İlişkisi Olan Bireylerde Problem Çözme Becerileri, Duygusal Zeka ve Psikolojik İyi oluş
MELİKE NUR İŞ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Psikolog

Start 2006

Administrative Duties
Bölüm Başkanı
 • PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ -

Anabilim Dalı Başkanı
 • UYGULAMALI PSİKOLOJİ -
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ -
 • DENEYSEL PSİKOLOJİ -

Contact information
 • Telephone . . . . . 2912849
 • E-mail . . . . . levent.kiylioglu