UMUT KONUR

Dr. Öğr. Üyesi

UMUT KONUR

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar Bilimleri

About

Department
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ > BİLGİSAYAR MÜH. > Bilgisayar Bilimleri

Temel Alanı
 • Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Akademik Anahtar Kelime
 • Görüntü İşleme
 • Veri Madenciliği
 • Karar Destek Sistemleri
Metrics
3 h-index (WOS)
19 Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1999 - 2003
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2003 - 2006
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2006 - 2015
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Doktora

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Articles
WOS.SCI
Semi-automatic heuristic segmentation of fetal skull images
 • Konur, U
 • JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY Volume 38 pages: 679 - 692 | 2023

  WOS.SSCI
  Comparison of Computerized and Manual Versions of the Wisconsin Card Sorting Test on Schizophrenia and Healthy Samples
  • Çelik, S ,
  • Oguz, M ,
  • Konur, U ,
  • Köktürk, F ,
  • Atasoy, N
  • PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT Volume 33 pages: 562 - 567 | 2021

   WOS.SCI
   Computerized detection of spina bifida using SVM with Zernike moments of fetal skulls in ultrasound screening
   • Konur, U
   • BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL Volume 43 pages: 18 - 30 | 2018

    WOS.SCI
    Computer aided detection of spina bifida using nearest neighbor classification with curvature scale space features of fetal skulls extracted from ultrasound images
    • Konur, U ,
    • Gürgen, FS ,
    • Varol, F ,
    • Akarun, L
    • KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS Volume 85 pages: 80 - 95 | 2015

     WOS.SCI
     3-D Mesh Geometry Compression With Set Partitioning in the Spectral Domain
     • Bayazit, U ,
     • Konur, U ,
     • Ates, HF
     • IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY Volume 20 pages: 179 - 188 | 2010

      SCI
      3-D mesh geometry compression with set partitioning in the spectral domain
      • BAYAZIT ULUĞ ,
      • KONUR UMUT ,
      • ATEŞ HASAN FEHMİ

      IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology Volume 20 issue 2 pages: 179 - 188 | 2010

      TR DİZİN
      Sınıflandırma Başarımını Ölçme ve Seyreklik İşleme Üzerine
      • KONUR UMUT

      EMO Bilimsel Dergi Volume 10 issue 2 pages: 41 - 50 | 2020

      Proceedings
      Tam metin bildiri
      Curvature-based multi-scale classification of fetal skulls for spina bifida detection
      • KONUR UMUT ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET

      Applied Informatics for Health and Life Sciences

      Tam metin bildiri
      A two-view ultrasound CAD system for spina bifida detection using Zernike features
      • KONUR UMUT ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET ,
      • VAROL GÜLİZAR FÜSUN

      Medical Imaging - Computer Aided Diagnosis

      Tam metin bildiri
      Computer aided diagnosis for Spina bifida
      • KONUR UMUT ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET

      International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics

      Tam metin bildiri
      Spectral coding of mesh geometry with a hierarchical set partitioning algorithm
      • KONUR UMUT ,
      • BAYAZIT ULUĞ ,
      • ATEŞ HASAN FEHMİ ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET

      Visual Communications and Image Processing

      Tam metin bildiri
      Predictive vector quantization of 3-D polygonal mesh geometry by representation of vertices in local coordinate systems
      • BAYAZIT ULUĞ ,
      • ORCAY ÖZGÜR ,
      • KONUR UMUT ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET

      European Signal Processing Conference

      Tam metin bildiri
      3D object mesh geometry compression with vector quantization
      • ORCAY ÖZGÜR ,
      • KONUR UMUT ,
      • BAYAZIT ULUĞ ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET

      International Conference on Signal Processing

      Tam metin bildiri
      Elips oturtma ve aktif görünüm modelleri kullanarak fetal kafatası imgelerini bölütleme
      • KONUR UMUT ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET ,
      • VAROL GÜLİZAR FÜSUN

      Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

      Tam metin bildiri
      Tel file geometrilerinin sıradüzensel küme bölüntüleme ile spektral kodlaması
      • KONUR UMUT ,
      • BAYAZIT ULUĞ ,
      • ATEŞ HASAN FEHMİ ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET

      Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

      Tam metin bildiri
      Spektral yöntemler ve küme bölüntüleme yaklaşımlarıyla 3B nesne bilgilerinin sıkıştırılması
      • KONUR UMUT ,
      • BAYAZIT ULUĞ ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET ,
      • ORCAY ÖZGÜR

      Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

      Tam metin bildiri
      3-B nesne Bilgilerinin vektör nicemleme yöntemleri İle sıkıştırılması
      • ORCAY ÖZGÜR ,
      • KONUR UMUT ,
      • BAYAZIT ULUĞ ,
      • GÜRGEN SADIK FİKRET

      Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

      Projects
      ARAŞTIRMA PROJESİ | Nationally Supported
      Psikotik Bozukluk Tanısı Alan Hastalar ile Sağlıklı Olan Bireylerin Bilgisayar Ortamındaki Wisconsin Kart Eşleme Testi Skorları İle Manuel Test Performansları Arasındaki Farkın İncelenmesi
      Tamamlandı

      Start 2019 - Finish 2020

      ARAŞTIRMA PROJESİ | Nationally Supported
      Eğrilik Ölçek Uzayı Öznitelikleriyle Spina Bifida Tanısı
      Tamamlandı

      Start 2014 - Finish 2015

      ARAŞTIRMA PROJESİ | Nationally Supported
      Bilgisayar destekli tanı sistemlerinde fetal ultrason kullanımı: doğum öncesi tanı
      Tamamlandı

      Start 2010 - Finish 2011

      -Tübitak 1001 | Nationally Supported
      Üç Boyutlu Göz Geometrisinin Küme Bölüntüleme İle Verimli Spektral Kodlaması
      Tamamlandı

      Start 2006 - Finish 2008

      TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
      3-B Nesneler İçin Kayıplı Göz Sıkıştırma Algoritmalarının Geliştirilmesi
      Tamamlandı

      Start 2002 - Finish 2005

      Books
      Bilimsel Kitap
      3D Mesh Geometry Compression with a Set Partitioning Approach: Compressing Mesh Geometry using Spectral Methods and a Set Partitioning Algorithm
      • KONUR UMUT

      2010, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken

      External Experience
      Haliç Üniversitesi
      Araştırma Görevlisi

      Start 2003

      Boğaziçi Üniversitesi
      Araşturma Görevlisi

      Start 2005

      Administrative Duties
      Bölüm Başkan Yardımcısı
      • BİLGİSAYAR MÜH. -

      Anabilim Dalı Başkanı
      • Bilgisayar Bilimleri -

      Contact information
      • Telephone . . . . . 03722912618
      • E-mail . . . . . konur