İSA DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

İSA DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

About

Department
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ > Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Sosyoloji
Akademik Anahtar Kelime
 • Çalışma Sosyolojisi
Metrics
1 h-index (WOS)
21 Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2000 - 2004
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ

2004 - 2008
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | SOSYOLOJİ

2012 - 2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | SOSYOLOJİ

Articles
SCI-Expanded
Errand Runners of Digital Platform Capitalism: The Errand Economy as a Contribution to the Discussion on the Gig Economy
 • DEMİR İSA

TripleC Volume 22 issue 1 pages: 86 - 103 | 2024

WOS.SSCI
The Effect of Loneliness on Death Anxiety in the Elderly During the COVID-19 Pandemic
 • Güner, TA ,
 • Erdogan, Z ,
 • Demir, I
 • OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING Volume 87 pages: 262 - 282 | 2023

  SSCI
  The Effect of Loneliness on Death Anxiety in The Elderly During The COVID-19 Pandemic
  • AKYOL GÜNER TÜRKAN ,
  • ERDOĞAN ZEYNEP ,
  • DEMİR İSA

  OMEGA - Journal of Death and Dying Volume 87 issue 1 pages: 262 - 282 | 2023

  WOS.ESCI
  The Ways of Representation of Individualism in Compulsory Career Planning Courses in Turkiye
  • Demir, I ,
  • Güner, TA ,
  • Demir, MM
  • ISTANBUL UNIVERSITESI SOSYOLOJI DERGISI-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY Volume 42 pages: 335 - 353 | 2022

   WOS.ESCI
   Relationship between Smartphone Addiction and Nomophobia, Anxiety, Self-Control in High School Students
   • Güner, TA ,
   • Demir, I
   • ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS Volume 9 pages: 218 - 224 | 2022

    WOS.SCI,WOS.SSCI
    Effects of educational resources on mathematical achievements of Turkish students: Findings from PISA 2006
    • Demir, I
    • ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES Volume 4 pages: 2439 - 2444 | 2012

     TR DİZİN
     Türkiye’de Kariyer Planlama Dersinde Neoliberal Esneklik Söyleminin İnşası
     • DEMİR İSA ,
     • DEMİR MUHAMMED MACİT ,
     • AKYOL GÜNER Türkan

     Çalışma ve Toplum Volume 2 issue 77 pages: 1247 - 1286 | 2023

     TR DİZİN
     Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Akademik Öz Yeterlik ve Yalnızlık Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
     • AKYOL GÜNER TÜRKAN ,
     • DEMİR İSA ,
     • ERDEM SALİH

     Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 12 issue 3 pages: 508 - 518 | 2022

     TR DİZİN
     Dellaloğlu'nun Modernleşme ve Modernlik Tartışmasından Ergüder Yoldaş'ın Müziğine Bakmak
     • DEMİR İSA

     Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisİ Volume 15 issue 42 pages: 489 - 524 | 2022

     TR DİZİN
     Türkiye’de Yaşlı Emeğinin Prekaryalaşması
     • DEMİR İSA ,
     • AKYOL GÜNER TÜRKAN

     Çalışma ve Toplum Volume 3 issue 70 pages: 2055 - 2074 | 2021

     DRJI-RESEARCHBIB
     Akışkan/Esnek İş Piyasasında Çalışma Değerlerinin Dönüşümü: İşverenlerin Gözünden Yeni Çalışma Düzeninin Değerlendirilmesi
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları Volume 3 issue 1 pages: 2 - 17 | 2019

     RESEARCHBIB-DRJI
     Türkiye’de Sınıflar
     • DEMİR İSA

     Sosyolojik Düşün Volume 2 issue 1 pages: 12 - 30 | 2017

     Endekste taranmıyor
     Ahlak ve Çalışma Ahlakı
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları issue 7 pages: 49 - 62 | 2009

     Endekste taranmıyor
     Dört Farklı Teoriden İktidar ve Çalışma Ahlakı İlişkisine Bakmak: Weber, Durkheim, Marx, Foucault
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları issue 6 pages: 20 - 33 | 2008

     Endekste taranmıyor
     İçerik Analizi Tekniğinde Yargı Cümlelerinin Analizi
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları pages: 71 - 73 | 2008

     Endekste taranmıyor
     Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi ve Çalışma Ahlakı
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları pages: 3 - 12 | 2008

     Endekste taranmıyor
     İktidar Teorilerinden Popüler Kültüre Bakmak
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları issue 3 pages: 3 - 7 | 2007

     Endekste taranmıyor
     Bauman’ın Modernizm Eleştirisi ve Eleştirinin İki Boyutu: Holocaust ve Çalışma Etiği
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları issue 2 pages: 29 - 35 | 2007

     Endekste taranmıyor
     Darbelerin Ekonomik ve Siyasal Temelleri
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları issue 1 pages: 86 - 102 | 2007

     Endekste taranmıyor
     Bir Sosyal Hareket Olarak Çevreci Hareketler
     • DEMİR İSA

     Sosyoloji Notları issue 1 pages: 73 - 80 | 2007

     Proceedings
     Tam metin bildiri
     Kadınlarda Çevrimiçi Sağlık Hizmetlerine Erişim Farklılaşması
     • DEMİR İSA ,
     • AKYOL GÜNER TÜRKAN

     10th International Congress on Woman and Child Health and Education

     Özet bildiri
     The Relationship of the Career Planning Approach Intended for Youths with the Neoliberal Labor Regime in Turkey
     • DEMİR İSA

     World Youth Studies Conference-II

     Özet bildiri
     The Dimensions of the Digital Divide Between Income Groups in Turkey
     • DEMİR İSA ,
     • AKYOL GÜNER TÜRKAN

     5 International Congress of Human Studies

     Özet bildiri
     The Landscape of Online Sports Equipment Consumption by Education Level and Income Segments in Turkey
     • DEMİR İSA ,
     • AKYOL GÜNER TÜRKAN

     Latin American Conference on Social Science & Humanities

     Özet bildiri
     Constructing a New Career Management Paradigm Beyond the Neoliberal Discourse in the Digital Age
     • DEMİR İSA

     International Social Sciences Congress in the Age of Digital Transformation

     Özet bildiri
     Sağlığın Feminizasyonu ve Kadın Sağlık Çalışanlarının Sorunları
     • DOĞAN AYŞEGÜL ,
     • DEMİR İSA

     V. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi

     Özet bildiri
     Eşitsizliğin Dijital Yüzü: Türkiye’de Üniversite Öğrencileri Arasında Birinci Düzey Dijital Bölünme
     • DEMİR İSA ,
     • OLGUN CEM KORAY ,
     • ÖZSÖZ CİHAD

     X. Ulusal Sosyoloji Kongresi Krizler Çağının Toplumsal Halleri

     Projects
     Diğer (Ulusal) | Nationally Supported
     Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacak Bireylerin Eğitimi
     Tamamlandı

     Start 2023 - Finish 2023

     Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
     Yaşlıların Yerel Yaşam Durumlarına Bağlı Profilleri
     Tamamlandı

     Start 2023 - Finish 2023

     Books
     Bilimsel Kitap
     Yeni Medya, Toplum ve İletişim Biliminin Dönüşümü
     • DEMİR İSA

     2021, Siyasal Kitabevi, ANKARA

     Bilimsel Kitap
     Sosyal Problemler Sosyolojisi
     • DEMİR İSA

     2020, Nobel Yayınevi, ANKARA

     Bilimsel Kitap
     Dijital Çağda İletişim Kültürü, Eğlence ve Sanat
     • DEMİR İSA

     2020, Ütopya Yayınevi, ANKARA

     Bilimsel Kitap
     Understanding Risks and Crises through the Media
     • DEMİR İSA

     2022, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle

     Bilimsel Kitap
     Akışkan Emek Akışkan Ahlak Akışkan Modernite Çerçevesinde Çalışma Ahlakının Dönüşümü
     • DEMİR İSA

     2023, Ütopya Yayınevi, Ankara

     Bilimsel Kitap
     Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşümler
     • DEMİR İSA

     2023, Ütopya Yayınevi, Ankara

     Editörlük
     Ulusal - Dergi
     Sosyoloji Notları
     ÖZSÖZ CİHAD,OLGUN CEM KORAY
     Editör - ROAD, DRJI, SIS, Academic Resource Index

     2021

     Ulusal - Dergi
     Sosyoloji Notları
     DEMİR İSA, ÖZSÖZ CİHAD
     Editör - Endekste taranmıyor

     2021

     External Experience
     Mavi Martı Dershanesi
     Felsefe Öğretmeni

     Start 2005

     Maya Anadolu Lisesi
     Felsefe Öğretmeni

     Start 2015

     Administrative Duties
     Contact information
     • Telephone . . . . .
     • E-mail . . . . . isa.demir