HAMZA ÇEŞTEPE

Prof. Dr.

HAMZA ÇEŞTEPE

Prof. Dr.

İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat

About

Department
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ > İKTİSAT BÖLÜMÜ > İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası Ticaret
Akademik Anahtar Kelime
 • Ekonomik Entegrasyon
 • Uluslararası Yatırımlar
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1988 - 1992
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ

1992 - 1994
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

ORTADOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ENSTİTÜSÜ | İKTİSAT

1994 - 1999
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İKTİSAT

Articles
ESCI
The Impact of Globalization with its Different Aspects on Economic Growth: The Case of Turkey
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN TATAR HAVANUR ,
 • ERDOĞAN SERDAR

İstanbul İktisat Dergisi Volume 73 issue 2 pages: 717 - 743 | 2023

ESCI
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Asimetrik Panel Nedensellik Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN TATAR HAVANUR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 9 issue 1 pages: 542 - 560 | 2022

EBSCO, Erih Plus, Scientific Indexing Services
Türkiye Madencilik Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine Ampirik Bir İnceleme
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • KOÇ YILDIZ SEÇİL

Econder Uluslararası Akademik Dergi Volume 6 issue 2 pages: 235 - 249 | 2022

Emerging Sources Citation Index
Türkiye’de Döviz Rezervleri ve Döviz Kuru Arasındaki Asimetrik İlişki: NARDL Yaklaşımı Bulguları
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜDENOĞLU ERDEM

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 7 issue 1 pages: 231 - 251 | 2020

ESCI
İhracata Dayalı Büyümede Kurumların Rolü: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YILDIZ HİLAL ,
 • MUKİYEN AVCI GİZEM

Maliye Dergisi issue 177 pages: 40 - 69 | 2019

Index Copernicus, EBSCO
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GENÇEL HASRET

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Volume 8 issue 16 pages: 139 - 146 | 2019

EBSCO, RePEc
The Relationship between Coal Consumption, Income Level and CO2 Emissions in Turkey
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜDENOĞLU ERDEM ,
 • ÖZ DAMLA

Research Journal of Politics Economics and Business Volume 6 issue 2 pages: 75 - 85 | 2018

TR DİZİN
Türkiye Demir Çelik Sektörü Uluslararası Rekabet Gücünün Ampirik Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • TUNÇEL ASLI

Turkish Studies Volume 13 issue 15 pages: 113 - 129 | 2018

Index Copernicus
Ürün Sofistikasyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ÇAĞLAR ONUR

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi pages: 992 - 1000 | 2017

Index Copernicus
Osmanlı İmparatorluğu nda Dahili Gümrük Vergisi İstisnaları
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜVEN TAMER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume 16 issue 2 pages: 1 - 20 | 2016

Index Copernicus
Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YILDIRIM ERTUĞRUL

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi pages: 12 - 26 | 2016

IBSS, Econlit, EBSCOHost
Doğrudan Yabancı Yatırım Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Toda Yamamoto Yaklaşımıyla Türkiye den Nedensellik Kanıtları
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YILDIRIM ERTUĞRUL ,
 • BAYAR MELİKE

Akdeniz İİBF Dergisi Volume 13 issue 27 pages: 1 - 37 | 2013

EBSCO
Cari Açığın Belirleyicileri 28 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi
 • KESİKOĞLU FERDİ ,
 • YILDIRIM ERTUĞRUL ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 9 issue 2 pages: 25 - 34 | 2013

EBSCOhost, Index Copernicus, Cabell’s Directories
Türkiye nin Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleriyle Ticaretinin Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA

AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 8 issue 2 pages: 23 - 43 | 2012

EBSCOhost, Index Copernicus, DOAJ
Çin in Dış Ticaretinin Gelişimi Dünya Ticaret Örgütü ne Üyelik Öncesi ve Sonrasında Dünya Ticaretine Etkileri
 • ÇEŞTEPE HAMZA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Volume 8 issue 17 pages: 45 - 61 | 2012

Econlit, EBSCOhost, Index Copernicus, Cabell’s Directories, ASOS
Hizmet Ticaretinin Büyümeye Etkisi Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • HASAN VERGİL ,
 • HAVANUR ERGUN

Business and Economics Research Journal Volume 3 issue 4 pages: 91 - 105 | 2012

Econlit, EBSCOhost
Gümrük Birliği nin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi Avrupa Birliği nin Yeni Üyeleri ve Türkiye Üzerine Bir Panel Veri Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • MISTAÇOĞLU TUĞBA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 32 issue 1 pages: 123 - 140 | 2012

EBSCOhost, ASOS, TÜBİTAK-ULAKBİM
Bretton Woods Kuruluşlarının Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları ve Stratejileri
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ÖNER GENÇ

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi Volume 7 issue 14 pages: 51 - 73 | 2011

EBSCOhost
Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri Türk İmalat Sanayi Örneği
 • AYAŞ NECLA ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 12 issue 2 pages: 259 - 281 | 2010

ECONLIT, EBSCOHost
Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Entegrasyon ASEAN ve MERCOSUR Örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • Tuğba Mıstaçoğlu

Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis Volume 17 issue 2 pages: 93 - 106 | 2010

Econlit, EBSCOhost, DOAJ, ASOS
Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher Ohlin Modelinin Testi
 • AYAŞ NECLA ,
 • VERGİL HASAN ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

Doğuş Üniversitesi Dergisi Volume 12 issue 2 pages: 200 - 212 | 2010

Econlit, World Banking Abstracts, TÜBİTAK-ULAKBİM
Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate A Causality Analysis
 • VERGİL HASAN ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

ISE Review Volume 9 issue 34 pages: 35 - 44 | 2006

Econlit, World Banking Abstracts, TÜBİTAK-ULAKBİM
Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve İstikrar Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • VERGİL HASAN

İktisat İşletme ve Finans Volume 19 issue 216 pages: 76 - 85 | 2004

TR DİZİN
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Yenilenebilir Enerji Tüketimi Arasında Eşbütünleşme Var Mıdır?
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN TATAR HAVANUR

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi issue 39 pages: 138 - 153 | 2023

TR DİZİN
Türkiye Ekonomisinde Finansal Dışa Açıklık Cari Açığın Nedeni Midir?
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • HAS DENİZ

International Journal of Social Inquiry Volume 16 issue 1 pages: 155 - 171 | 2023

TR DİZİN
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nde Yayınlanan İktisat Makalelerinin Bibliyometrik Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YÜKSEL ÖZLEM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Volume 13 issue 3 pages: 956 - 971 | 2022

TR DİZİN
The Relationship Between Economic Growth, Energy Consumption and Trade Openness: The Case of Shanghai Cooperation Organisation Countries
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • BAHTİYAR BERSU

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 13 issue 25 pages: 393 - 416 | 2022

TR DİZİN
Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi: E7 Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • TÜZÜN OSMAN ,
 • AYBUDAK HURİ GÜL

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 18 issue 2 pages: 1 - 15 | 2022

TR DİZİN
Yakınsama hipotezinin doğrusal olmayan panel birim kök testi ile analizi: MERCOSUR ülkeleri örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN TATAR HAVANUR

TESAM AKADEMİ Volume 8 issue 2 pages: 321 - 341 | 2021

TR DİZİN
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ÇAPCI İPEK

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Volume 19 issue 4 pages: 477 - 494 | 2021

TR DİZİN
Ekonomik Kalkınmada Kurumsal Faktörlerin Rolü: Doğu Asya Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GENÇEL HASRET

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume 20 issue 4 pages: 1669 - 1686 | 2021

TR DİZİN
Dış borçlanma, iktisadi büyüme, cari açık ve finansal gelişme ilişkisi: Türkiye örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • TAY BAYRAMOĞLU ARZU ,
 • SÜMER ENES

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi issue 60 | 2021

TR DİZİN
Türkiye’de Sağlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: 81 İl Düzeyinde Panel GMM Kanıtları
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YILDIRIM ERTUĞRUL ,
 • YILDIZ HAKAN

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi issue 28 pages: 175 - 192 | 2020

TR DİZİN
Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ARSLAN ERSİN ,
 • YAZICI MURAT

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 27 issue 3 pages: 495 - 510 | 2020

TR DİZİN
Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü: Zonguldak’ta Bir Alan Araştırması
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GEMİCİOĞLU ALİCAN

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume 19 issue 3 pages: 631 - 652 | 2019

TR DİZİN
Cari Açığın Finansmanı ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: BRICS-T Ülkeleri için Nedensellik Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ABASIZ TEZCAN ,
 • ŞIK ALPER

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Volume 15 issue 3 pages: 660 - 672 | 2019

TR DİZİN
Kurumlar ve Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
 • KUZÖREN BURCU ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • İÇEN HÜSEYİN

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics issue 30 pages: 65 - 81 | 2019

TR DİZİN
Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İstihdam ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Gelişmiş Ülkeler Örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN TATAR HAVANUR

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume 17 issue 2 pages: 123 - 152 | 2019

TR DİZİN
Comparative Analysis of Competitiveness of Shangai Cooperation Organization Members and Turkey
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ZORLU SELCEN

Manas Journal of Social Studies Volume 8 issue 3 pages: 2559 - 2578 | 2019

TR DİZİN
Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’ye İlişkin Ampirik Kanıtlar
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YILDIRIM ERTUĞRUL ,
 • ÖZBEK ZEHRA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Volume 18 issue 4 pages: 1 - 17 | 2018

TR DİZİN
Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN TATAR HAVANUR

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Volume 16 issue 2 pages: 111 - 123 | 2018

.
The Level and Structure of Turkey’s Intra-Industry Tradewith Countries of Organization of The Black SeaEconomic Cooperation
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN HAVANUR ,
 • ZORLU SELCEN

Bartın üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 8 issue 15 pages: 343 - 362 | 2017

Endekste taranmıyor
Hizmet Ticaretinin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGUN HAVANUR

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi Volume 2 issue 4 pages: 49 - 69 | 2011

Endekste taranmıyor
Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücü 1996 2002
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERMİŞ ADEM

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 12 issue 1 pages: 127 - 143 | 2007

ULAKBİM, ASOS INDEX
Döviz Kuru Değişkenliği ve Yabancı Doğrudan Yatırım Akımları Türkiye Örneği
 • VERGİL HASAN ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Volume 55 issue 1 pages: 975 - 986 | 2006

Endekste taranmıyor
Yabancı Doğrudan Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi İrlanda Örneğinden Türkiye İçin Dersler
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • TÜYLÜOĞLU ŞEVKET

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Volume 61 issue 2 pages: 45 - 62 | 2006

TÜBİTAK-ULAKBİM
Dünya Ticaret Örgütü nün Son Dönemlerdeki Uygulamalarının Türkiye ye Etkileri
 • ÇEŞTEPE HAMZA

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Volume 45 issue 62 pages: 155 - 179 | 2006

Endekste taranmıyor
Elektronik Ticaretin Ticari ve Mali Etkileri Dünya ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
 • ÇEŞTEPE HAMZA

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 22 issue 1 pages: 47 - 62 | 2003

World Banking Abstracts of IEF
Devletin Ekonomideki Rolü Finansal Kriz Sonrası Doğu Asya da Performans Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • Bilen Mahmut

İktisat İşletme ve Finans Volume 16 issue 183 pages: 54 - 71 | 2001

Proceedings
Özet bildiri
Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN HAVANUR

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17

Tam metin bildiri
Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri
 • GENÇEL HASRET ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn

Tam metin bildiri
Doğu Asya Kalkınmasında Kurumsal Faktörlerin Rolü
 • GENÇEL HASRET ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

II. Business Organization Research (BOR) Conference

Tam metin bildiri
Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Sermaye: Zonguldak’ta Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GEMİCİOĞLU ALİCAN

6th International Symposium on Academic Studies in Educational and SocialSciences

Tam metin bildiri
The Impact of Trade Liberalization on the Export of MENA Countries to OECD Trade Partners
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YILDIRIM ERTUĞRUL ,
 • BAHTİYAR BERSU

2nd Global Conference on Business Economics Management and Tourism

Tam metin bildiri
Türkiye Demir Çelik Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • TUNÇEL ASLI

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Afpm Modeli̇ Çerçevesi̇nde Türki̇ye’de Parasal Büyüklüklerdeki̇ Seçi̇msel Dalgalanmaların Anali̇zi̇
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜDENOĞLU ERDEM

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Tam metin bildiri
Consumer perceived online purchasing
 • KURT NUH ,
 • SAVAŞ BURCU ,
 • GÜNAY GÜLAY ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

4th International Conference on Humanities and Social Sciences (ICHSS)

Özet bildiri
Üretim Sofistikasyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ÇAĞLAR ONUR

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17

Tam metin bildiri
Identifiying the Sectors that Increase the Quality of Production and Export of Turkey in Order to Overcome the Middle Income Trap
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ÇAĞLAR ONUR

International Congress on Afro - Eurasian Research II

Özet bildiri
Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜDENOĞLU ERDEM

European Congress on Economic Issues–ECOEI 2017

Özet bildiri
Türkiye’de Kömür Tüketimi, Gelir Düzeyi ve CO2 Emisyonu İlişkisinin Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜDENOĞLU ERDEM ,
 • ÖZ DAMLA

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17

Tam metin bildiri
Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği (1998q1-2016q)
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YILDIRIM ERTUĞRUL ,
 • ÖZBEK ZEHRA

International Congress on Afro - Eurasian Research II

Özet bildiri
The Level and Structure of Turkey s Intra Industry Trade With Countries of Organizatıon of The Black Sea Economic Cooperation
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ERGÜN HAVANUR ,
 • ZORLU SELCEN

International Conference on Social Sciences and Humanities Challenges: from Diversity to Synergy

Tam metin bildiri
Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Aşılmasında Kadın Dostu Kentler
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • BERKÜN SANEM

International Congress of Management Economy and Policy

Tam metin bildiri
Türkiye de Enerji İthalatı ile Cari Açık İlişkisinin Ekonometrik Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • URSAVAŞ NESLİHAN

International Congress of Management Economy and Policy

Tam metin bildiri
Türkiye de Cari Açık ve Dış Borç Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • URSAVAŞ UĞUR ,
 • GÜDENOĞLU ERDEM

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu

Tam metin bildiri
Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye nin Dış Ticaretine Etkisi Panel Veri Analizi 2000 2012
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • YILDIRIM ERTUĞRUL ,
 • GÜLEN AYSUN

7. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nın ECO Bölgesel Entegrasyona Dönüşümünde Engelleyici Faktörler Bölge İçi Ticaret Açısından Bir Değerlendirme
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜVEN TAMER

International Conference on Euroasian Economies

Tam metin bildiri
Competition Power of the New EU Etrants and its Possible Effects on the Competition Power of the European Union
 • VERGİL HASAN ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

The Competition Power of the European Union after the Enlargement

Özet bildiri
An analysis of Multiplier Coefficients in Service Sector of Turkey
 • AYAŞ NECLA ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • VRGİL HASAN

Public and Private Services in the New Global Economy XIX. International Conference of RESER

Özet bildiri
Effects of Changes in Service Trade on Capital Intensity An Input Output Analysis for Turkey
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • VERGİL HASAN ,
 • AYAŞ NECLA

Public and Private Services in the New Global Economy XIX. International Conference of RESER

Tam metin bildiri
Cari Açığın Finansmanında Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ABASIZ TEZCAN ,
 • ŞIK ALPER

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Ticari Açıklık İlişkisi: Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri Örneği
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • BAHTİYAR BERSU

2. Uluslararası Multididpliner Çalışmalar Kongresi

Özet bildiri
Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri ve Türkiye’nin Rekabet Gücünün Karşılaştırmalı Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ZORLU SELCEN

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17

Özet bildiri
Küreselleşme, Kurumsal Kalite ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • MUKİYEN AVCI GİZEM

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17

Özet bildiri
Ar-Ge Harcamaları, Toplam Faktör Verimliliğı̇ ve Ekonomik Büyüme İlişkisı̇: Türkiye Örneğı̇
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • ŞIKLI SEZİN

14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Özet bildiri
Türkiye Madencilik Sektörünün Rekabet Gücü Analizi
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • KOÇ YILDIZ SEÇİL

The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences (2-3-4 June 2022)

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Zonguldak İlinde Madencilik ve İl Ekonomisindeki Yeri
Tamamlandı

Start 2015 - Finish 2016

ARAŞTIRMA PROJESİ | Internationally Supported
Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi
Tamamlandı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
“Türkiye’de Üniversiteler ve Siyasal Aşırıcılık”
Tamamlandı

Start 2016 - Finish 2017

Books
Bilimsel Kitap
Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜDENOĞLU ERDEM

2021, Gazi Kitabevi, None

Bilimsel Kitap
Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • MUKİYEN AVCI GİZEM

2018, Peter Lang, Berlin

Bilimsel Kitap
Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde İleri ve Çağdaş Çalışmalar 2
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜRBÜZ GÜLÇİN

2023, Duvar Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • GÜDENOĞLU ERDEM

2017, Kocaeli üniversitesi Vakfı Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular
 • TÜYLÜOĞLU ŞEVKET ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA

2004, Ekin Kitabevi, BURSA

Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi Ekonometrik ve İstatistiki Yöntemlerle Analiz
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • VERGİL HASAN ,
 • DÖKMEN GÖKHAN ,
 • ŞÜKRÜOĞLU DENİZ ,
 • BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

2016, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, None

Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi
 • VERGİL HASAN ,
 • ÇEŞTEPE HAMZA ,
 • DÖKMEN GÖKHAN ,
 • ŞÜKRÜOĞLU DENİZ ,
 • BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

2015, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Zonguldak

Bilimsel Kitap
Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım
 • ÇEŞTEPE HAMZA

2013, Ekin Kitabevi, BURSA

Bilimsel Kitap
Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım
 • ÇEŞTEPE HAMZA

2005, Ekin Kitabevi, BURSA

Editörlük
Ulusal - Kitap
Filyos Çalıştayı Yatırım, Üretim, İstihdam
ÇEŞTEPE HAMZA, BAŞHAN ALİ, GÜR FEHMİ
Editör - None

2021

Ulusal - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - TR DİZİN

2021

Ulusal - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - TR DİZİN

2020

Ulusal - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - TR DİZİN

2019

Ulusal - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - TR DİZİN

2018

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - Index Copernicus

2017

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - Index Copernicus

2017

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - Index Copernicus

2017

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - Index Copernicus

2017

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - Index Copernicus

2017

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - EBSCO, Index Copernicus

2016

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - EBSCO, Index Copernicus

2016

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - EBSCO, Index Copernicus

2016

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - EBSCO, Index Copernicus

2016

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - EBSCO, Index Copernicus

2016

Ulusal - Kitap
Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım
KÜÇÜKAHMETOĞLU OSMAN, ÇEŞTEPE HAMZA, ŞEVKET TÜYLÜOĞLU
Editör - None

2013

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - EBSCO, Indexs Copernicus

2015

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - EBSCO, Index Copernicus

2015

Uluslararası - Dergi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ÇEŞTEPE HAMZA
Editör - EBSCO, Index Copernicus

2015

Theses
Yüksek Lisans
Türk seramik sektörünün rekabet gücü
ADEM ERMİŞ

2005, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ekonomik entegrasyonun doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: Seçilmiş ekonomik entegrasyon örnekleri
TUĞBA MISTACOĞLU

2010, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Uluslararası ekonomik kuruluşların yoksullukla mücadele stratejileri
ÖNER GENÇ

2010, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Hizmet ticareti ve ekonomik büyüme ilişkisi: Bir Panel veri analizi
HAVANUR ERGÜN

2010, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme ve dış ticaret ilişkisi: Türkiye örneği
MELİKE BAYAR

2013, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türkiye'de hizmet sektörünün gelişimi ve ekonomik büyümeye etkisi
YUSUF İNAMOĞLU

2013, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Zonguldak Kozlu'da kömür madenciliği: İşletmecilik ve çalışma hayatı (1848-1921)
TAMER GÜVEN

2014, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'nin dış ticaretine etkisi: Panel veri analizi
AYSUN GÜLEN

2014, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Orta gelir tuzağını aşmada sektörel dönüşüm rotasının belirlenmesi: Türkiye için ampirik analiz
ONUR ÇAĞLAR

2016, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
Doğrudan yabancı yatırımların, gelir eşitsizliği üzerine etkisi: Panel veri analizi
HAVANUR ERGÜN TATAR

2017, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türkiye demir çelik sektörü uluslararası rekabet gücünün ampirik analizi
ASLI TUNÇEL

2018, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
İhracata dayalı büyümede kurumların rolü: Dinamik panel veri analizi
GİZEM MUKİYEN AVCI

2018, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
Türkiye'de politik konjonktür dalgalanmalarının analizi
ERDEM GÜDENOĞLU

2018, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Kurumlar ve beşeri sermayenin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye için ampirik analiz
BURCU KUZÖREN

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Bölgesel kalkınmada sosyal sermayenin rolü: Zonguldak ili örneği
ALİCAN GEMİCİOĞLU

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora
Araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarında devletin rolü: KOSGEB örneği
HÜSEYİN TÜYSÜZ

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Doğu Asya kalkınmasında kurumsal faktörlerin rolü: Seçilmiş ülkeler örneği
HASRET GENÇEL

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türkiye'de Turizm Sektörünün Temel Makroekonomik Değişkenlere Etkisi
ENES AYHAN

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ar-Ge harcamaları, toplam faktör verimliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği
SEZİN ŞIKLI

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türkiye'de finansal dışa açıklık ile cari açık ilişkisinin ampirik analizi
DENİZ HAS

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Teknoloji transferi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine ampirik bir inceleme
İPEK ÇAPCI

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İklim değişikliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine ampirik bir inceleme
EBRU NAYMAN

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
25. Yılında Gümrük Birliğinin Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücüne Etkisi
GÜLER BAĞCI

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Beşeri sermaye ve ekolojik ayak izi ilişkisi üzerine ampirik bir inceleme
HATİCE ÇAKIR

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prizes
International Congress on Afro - Eurasian Research II
En İyi Bildiri

External Experience
Sakarya Üniversitesi
Araştırma Görevlisi

Start 1993

Sakarya Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Doktor

Start 1999

Zonguldak karaelmas Üniversitesi
Yardımcı Doçent

Start 2000

Zonguldak karaelmas Üniversitesi
Doçent

Start 2008

Administrative Duties
Dekan
 • İletişim Fakültesi -

Bölüm Başkanı
 • İKTİSAT BÖLÜMÜ -
 • İletişim Fakültesi -

Anabilim Dalı Başkanı
 • İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat -

Contact information
 • Telephone . . . . . 0 372 291 16 89
 • E-mail . . . . . hcestepe