HAMİT AYDIN

Prof. Dr.

HAMİT AYDIN

Prof. Dr.

Maden İşletmesi

About

Department
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ > MADEN MÜH. > Maden İşletmesi

Temel Alanı
 • Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Maden Mühendisliği
Akademik Anahtar Kelime
 • Maden Ekonomisi, Maden Tasarımı ve İşletmesi
 • Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi
 • Kazı Mekaniği
Metrics
7 h-index (WOS)
200 Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
- - 1998
COLORADO SCHOOL OF MİNES - MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Sistemde tanımsız düzey

1986 - 1990
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

MADEN FAKÜLTESİ | MADEN MÜHENDİSLİĞİ

1990 - 1993
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | MADEN PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

Articles
WOS.ESCI
Fifty years of copper mining: the US labor productivity
 • Aydin, H
 • MINERAL ECONOMICS Volume 33 pages: 11 - 19 | 2020

  WOS.SCI
  Investigating the effects of various testing parameters on Cerchar abrasivity index and its repeatability
  • Aydin, H
  • WEAR Volume 418 pages: 61 - 74 | 2019

   Endekste taranmıyor
   Modal Stress Analysis of Bottom Ash/Epoxy Composites
   • YETMEZ MEHMET ,
   • YILDIRIM YILMAZ ,
   • AYDIN HAMİT

   Advanced Materials and Technologies Environmental Sciences Volume 1 issue 4 pages: 118 - 125 | 2017

   WOS.SCI
   Predicting performance of EPB TBMs by using a stochastic model implemented into a deterministic model
   • Copur, H ,
   • Aydin, H ,
   • Bilgin, N ,
   • Balci, C ,
   • Tumac, D ,
   • Dayanc, C
   • TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY Volume 42 pages: 1 - 14 | 2014

    WOS.SCI
    ISRM Suggested Method for Determining the Abrasivity of Rock by the CERCHAR Abrasivity Test
    • Alber, M ,
    • Yarali, O ,
    • Dahl, F ,
    • Bruland, A ,
    • Käsling, H ,
    • Michalakopoulos, TN ,
    • Cardu, M ,
    • Hagan, P ,
    • Aydin, H ,
    • Özarslan, A
    • ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING Volume 47 pages: 261 - 266 | 2014

     WOS.SCI
     Pneumoconiosis and quartz content of respirable dusts in the coal mines in Zonguldak, Turkey
     • Erol, I ,
     • Aydin, H ,
     • Didari, V ,
     • Ural, S
     • INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY Volume 116 pages: 26 - 35 | 2013

      WOS.SCI
      STATISTICAL MODELING OF THE EFFECT OF RANK, TEMPERATURE, AND PARTICLE SIZE ON LOW-TEMPERATURE OXIDATION OF TURKISH COALS
      • Baris, K ,
      • Aydin, H ,
      • Didari, V
      • COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume 183 pages: 105 - 121 | 2011

       SCI
       Statistical Modeling of the Effect of Rank Temperature and Particle Size on Low Temperature Oxidation of Turkish Coals
       • K. Baris ,
       • H. Aydin ,
       • V. Didari

       COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume 183 issue 183 pages: 105 - 121 | 2011

       WOS.SCI
       Evaluation of the risk of coal workers pneumoconiosis (CWP): A case study for the Turkish hardcoal mining
       • Aydin, H
       • SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS Volume 5 pages: 3289 - 3297 | 2010

        WOS.SCI
        The evaluation of the effect of air pollution on the health status of children in Zonguldak City, Turkey
        • Tecer, LH ,
        • Tomaç, N ,
        • Karaca, F ,
        • Kaplan, A ,
        • Tunçer, T ,
        • Aydin, H
        • INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION Volume 39 pages: 352 - 364 | 2009

         WOS.SCI
         PIRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS OF THE ANNUAL PRECIPITATION OF WEST BLACK SEA HYDROLOGICAL BASIN IN TURKEY
         • Ozolcer, IH ,
         • Aydin, H ,
         • Aksoy, B ,
         • Kömürcü, MI
         • FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume 18 pages: 776 - 782 | 2009

          SCI-Expanded
          The Evaluation of the Effect of Air Pollution on the Health Status of Children in Zonguldak City Turkey
          • L. H. Tecer ,
          • N. Tomac ,
          • F. Karaca ,
          • A. Kaplan ,
          • T. Tuncer ,
          • H. Aydin

          INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION Volume 39 issue 3 pages: 352 - 364 | 2009

          SSCI
          Mineral Endowment Labor Productivity and Comparative Advantage in Mining
          • H. Aydın ,
          • J. Tilton

          RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS Volume 22 issue 22 pages: 281 - 293 | 2000

          TR DİZİN
          S20 KIRILGANLIK İNDEKSİNİN KAYAÇLARIN PARÇALANABİLİRLİĞİAÇISINDAN İNCELENMESİ
          • KÖKEN EKİN ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • ÖZARSLAN AHMET

          Bilimsel Madencilik Dergisi Volume 57 pages: 73 - 83 | 2018

          TR DİZİN
          Kayaçların Aşındırıcılıklarının Üç Farklı Deney Yöntemiyle Değerlendirilmesi
          • YARALI OLGAY ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • SAKIZ UTKU ,
          • DURU HAŞİM ,
          • Servet Bulut

          Madencilik Volume 57 issue 1 pages: 45 - 56 | 2018

          TR DİZİN
          Effects of Disinfection on Accuracy of Orthodontic Stone Models
          • ÖZKALAYCI NURHAT ,
          • AYDIN HAMİT

          Clinical Dentistry and Research Volume 41 issue 1 pages: 27 - 35 | 2017

          TR DİZİN
          Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Kayaç Delinebilirliğinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Metodu ile Tahmini
          • SAKIZ UTKU ,
          • YARALI OLGAY ,
          • AYDIN HAMİT

          Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Volume 7 issue 1 pages: 12 - 22 | 2017

          TR DİZİN
          The effects of specimen surface conditions and type of test apparatus on Cerchar Abrasivity Index
          • AYDIN HAMİT ,
          • YARALI OLGAY ,
          • DURU HAŞİM

          Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 293 - 298 | 2016

          Google Scholar, Scientific Indexing Services, Euresian Scientific Journal Index
          Kayaçlar İçin Spesifik Enerji İle Delme Oranı İndeksi DRI Mekanik Özellikleri Cerchar Aşınma İndeksi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
          • YARALI OLGAY ,
          • DURU HAŞİM ,
          • SAKIZ UTKU ,
          • AYDIN HAMİT

          MT Bilimsel: Yer Altı Kaynakları Dergisi Volume 4 issue 7 pages: 15 - 31 | 2015

          IMM Abstracts
          Zonguldak Taşkömürü Havzası Kömür İşletmelerinde Verimlilik Analizi
          • H. Aydın ,
          • G. Önsoy

          Madencilik Volume 50 issue 1 pages: 33 - 41 | 2011

          Proceedings
          Tam metin bildiri
          S20 kırılganlık indeksinin kayaçların parçalanabilirliği açısından değerlendirilmesi
          • KÖKEN EKİN ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • ÖZARSLAN AHMET

          6th International Congress of Mining Machinery Technologies

          Tam metin bildiri
          S20 KIRILGANLIK INDEKSİNİN KAYAÇLARIN PARÇALANABİLİRLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
          • KÖKEN EKİN ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • ÖZARSLAN AHMET

          6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi

          Tam metin bildiri
          Effect of scratch length on the Cerchar abrasivity index
          • AYDIN HAMİT

          Proc. Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment-EUROCK 2013

          Tam metin bildiri
          Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda galeri İlerlemelerinde Kollu Galeri Açma Makinası Kullanımının Analizi
          • YARALI OLGAY ,
          • SAKIZ UTKU ,
          • DURU HAŞİM ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • SU OKAN ,
          • GENİŞ MELİH

          ICCET 2018 Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi

          Tam metin bildiri
          Waste Management in a Coal Preparation Plant
          • YILDIRIM YILMAZ ,
          • AYDIN HAMİT

          6th International GAP Engineering Conference – GAP2018

          Tam metin bildiri
          Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda kollu galeri açma makinası kullanımının analizi
          • YARALI OLGAY ,
          • SAKIZ UTKU ,
          • DURU HAŞİM ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • SU OKAN ,
          • GENİŞ MELİH

          Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi

          Tam metin bildiri
          Cerchar Asınma Indeksi’ne Etki Eden Parametrelerin Incelenmesi
          • DURU HAŞİM ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • YARALI OLGAY ,
          • SAKIZ UTKU

          Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi

          Tam metin bildiri
          Laboratuvar Kosullarında Rötari Delicilerde Ilerleme Hızına Etki Eden Faktörlerin Incelenmesi
          • SAKIZ UTKU ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • YARALI OLGAY ,
          • DURU HAŞİM

          PROCEEDINGS OF6th INTERNATIONAL CONGRESS OFMINING MACHINERY TECHNOLOGIES

          Tam metin bildiri
          Sedimanter Kayaçlar için Laboratuvarda Bilgisayar Kontrollü Döner Delik Delme Deney Aleti ile Spesifik Delme Enerjisinin Degerlendirilmesi
          • SAKIZ UTKU ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • YARALI OLGAY ,
          • DURU HAŞİM

          Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi

          Tam metin bildiri
          Laboratuvar Koşullarında Rötari Delicilerde İlerleme Hızına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
          • SAKIZ UTKU ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • YARALI OLGAY ,
          • DURU HAŞİM

          6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi

          Tam metin bildiri
          Uç Sertliğindeki Değişimin CAI’ya Etkisi
          • DURU HAŞİM ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • YARALI OLGAY ,
          • SAKIZ UTKU

          6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi

          Tam metin bildiri
          Sedimanter Kayaçlar için Laboratuvarda Bilgisayar Kontrollü Döner Delik Delme Deney Aleti ile Spesifik Delme Enerjisinin Değerlendirilmesi
          • SAKIZ UTKU ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • YARALI OLGAY ,
          • DURU HAŞİM

          Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi

          Tam metin bildiri
          Cerchar Aşınma İndeksi’ne Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi
          • DURU HAŞİM ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • YARALI OLGAY ,
          • SAKIZ UTKU

          Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi

          Tam metin bildiri
          Modifiye Cecrhar Aşınma İndeks (CAI) Deney Aleti ile Kayaçların Spesifik Çizme Enerjilerinini Belirlenmesi
          • DURU HAŞİM ,
          • AKÇIN NURİ ALİ ,
          • YARALI OLGAY ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • SAKIZ UTKU

          7. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİSİLERİ KONGRESİ

          Tam metin bildiri
          Proje Maliyeti Risk Analizi Madencilikten Bir Uygulama
          • AYDIN HAMİT

          Türkiye 15. Kömür Kongresi

          Tam metin bildiri
          Zonguldak Taşkömürü Havzasında Rödevans Uygulamasına Genel Bir Bakış
          • AYDIN HAMİT

          Türkiye 15. Kömür Kongresi

          Tam metin bildiri
          TTK Ocaklarındaki Rijit Çelik Bağlar ile Kaya Saplaması Püskürtme Beton Tahkimat Maliyetlerinin Karşılaştırılması
          • AYDIN HAMİT

          Türkiye 14. Kömür Kongresi

          Tam metin bildiri
          Türkiye de Taşkömürü Madenciliğinde Toplam Faktör Verimliğindeki Değişimin Analizi
          • AYDIN HAMİT

          Türkiye 16. Kömür Kongresi

          Projects
          Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) | Nationally Supported
          Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Şırnak Kontrol Müdürlüğü Bünyesindeki Avgamasya (Şırnak) Filonunda Açık İşletme Nihai Sınırının Geliştirilebilmesi Ve Bu Sınırın Dışında Kalan Rezervler İçin Yeraltı Üretim Projesinin Hazırlanması
          Tamamlandı

          Start 2018 - Finish 2019

          Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) | Nationally Supported
          TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) SİLOPİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AVGAMASYA (ŞIRNAK) FİLONUNDA 30.000.0000 TON KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK YENİ AÇIK OCAK İŞLETME PROJESİNİN VE AÇIK İŞLETME EKONOMİK SINIRI DIŞINDA KALAN REZERVLER İÇİN YERALTI İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI
          Tamamlandı

          Start 2018 - Finish 2019

          TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
          Cerhar aşınma indeks deneyi için standart deney aletinin geliştirilmesi
          Tamamlandı

          BAP | Nationally Supported
          TTK ocaklarında taşta sürülen galerilerde püskürtme beton ve kaya saplamalarının kullanımının araştırılması
          Tamamlandı

          BAP | Nationally Supported
          Kaya malzemesinin tek eksenli basınç dayanımına şekil etkisinin araştırılması
          Tamamlandı

          TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
          Cerhar aşınma indeks deneyi için standart deney yönteminin geliştirilmesi
          Tamamlandı

          BAP | Nationally Supported
          TTK işletmelerinde toza maruz kalan işçilerin pnömokonyoza yakalanma risklerinin analizi
          Tamamlandı

          Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) | Nationally Supported
          Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Şırnak Kontrol Müdürlüğü Bünyesindeki Avgamasya Asfaltit Filonu Açık İşletmesinin Nihai ve Ekonomik Kazı Oranlarının Belirlenmesi ve Kalan Rezervin Yeraltı İşletme Projesi ile Üretilebilirliğinin Araştırılması
          Tamamlandı

          Start 2018 - Finish 2019

          Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) | Nationally Supported
          TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürlüğü Ömerler-A Yeraltı İşletmesi’nde Uygulanmakta Olan İşletme Projesinin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir İşletme Projesinin Hazırlanması ve Ömerler-B Sahasının İşletme Projesinin Hazırlanması
          Tamamlandı

          Start 2018 - Finish 2019

          Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) | Nationally Supported
          TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ (GLİ) MÜDÜRLÜĞÜ ÖMERLER-A YERALTI İŞLETMESİNDE UYGULANMAKTA OLAN İŞLETME PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ BİR İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE ÖMERLER-B SAHASININ İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI
          Tamamlandı

          Start 2018 - Finish 2019

          Özel Kuruluşlar | Nationally Supported
          Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Avgamasya 7 Projesi
          Tamamlandı

          Start 2018 - Finish 2018

          Özel Kuruluşlar | Nationally Supported
          Katar Doha Musaimeer Pumping Station and Outfall Project
          Tamamlandı

          Start 2015 - Finish 2015

          Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) | Nationally Supported
          TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürlüğü Ömerler-A Yeraltı İşletmesinde Uygulanmakta Olan İşletme Prjesinin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir İşletme Projesinin Hazırlanması
          Tamamlandı

          Start 2018 - Finish 2019

          Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
          Spesifik Enerjinin, Kayaçların Delinebilirliğine ve Aşındırıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi
          Tamamlandı

          Start 2015 - Finish 2017

          Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
          Farklı Deney Yöntemleriyle Kayaçların Aşındırıcılıklarının Araştırılması
          Tamamlandı

          Start 2015 - Finish 2016

          Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
          Spesifik enerjinin kayaçların delinebilirliğine ve aşındırıcılığına olan etkisinin incelenmesi
          Tamamlandı

          Start 2015 - Finish 2017

          Books
          Bilimsel Kitap
          The ISRM Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring: 2007-2014 Orange Book
          • Alber Michael ,
          • YARALI OLGAY ,
          • Dahl Filip ,
          • Bruland Amund ,
          • Käsling Heiko ,
          • Michalakopoulos Theodore N. ,
          • Cardu Marilena ,
          • Hagan Paul ,
          • AYDIN HAMİT ,
          • ÖZARSLAN AHMET

          2015, springer, None

          Theses
          Yüksek Lisans
          Bor madenciliğimizin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
          UĞUR CEM KİBAROĞLU

          2003, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

          Yüksek Lisans
          TTK'da toplam faktör verimliliğindeki değişimin analizi
          PINAR YILMAZ

          2006, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

          Doktora
          Kayaç delinebilirliğinin ve mekanik özelliklerinin spesifik delme enerjisine olan etkisinin araştırılması
          UTKU SAKIZ

          2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

          Administrative Duties
          Müdür
          • YERBİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ -

          Dekan
          • MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -
          • MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -

          Bölüm Başkanı
          • JEOLOJİ MÜH. -
          • MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -

          Contact information
          • Telephone . . . . . 03722911517
          • E-mail . . . . . haydin