HALİL ORTAKCI

Dr. Öğr. Üyesi

HALİL ORTAKCI

Dr. Öğr. Üyesi

İSLAM TARİHİ

About

Department
İLAHİYAT FAKÜLTESİ > İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ > İSLAM TARİHİ

Temel Alanı
 • İlahiyat Temel Alanı
Akademik Anahtar Kelime
 • İslam Tarihi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2009 - 2011
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT

2012 - 2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

2014 - 2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

Articles
Index Islamicus
Kureyş’in Habeşistan Elçiliğinden Hz. Peygamber’in Yemen Valiliğine: Abdullah b. Ebî Rebî‘a (ö. 35/656)
 • ORTAKCI HALİL ,
 • ESKİN ÜMİT

Hadis ve Siyer Araştırmaları Volume 9 issue 1 pages: 115 - 135 | 2023

Ebsco
Güney Arabistan Yazıtlarının Tarihsel Gelişimi ve Temel Özellikleri
 • ORTAKCI HALİL

Rumeli İslam Araştırmaları issue 12 pages: 159 - 177 | 2023

Ebscho
Bir İnanç Merkezi ve Tarihî Mekân Olarak Ebû Kubeys Dağı Hakkındaki Rivayetlerin Tespiti
 • ORTAKCI HALİL

İslami İlimler Dergisi Volume 15 issue 2 pages: 243 - 267 | 2020

TR DİZİN
Cahiliyenin Döngüselliği: Kabile, Kadın ve Köle (Yayıma Kabul Edildi)
 • ORTAKCI HALİL

Akademik Siyer Dergisi | 2024

Index Islamicus
Political Division after Prophet Muhammad in Yemen: the Conflict between ʿAlī and Muʿāwiya
 • ORTAKCI HALİL

Akademik Siyer Dergisi issue 5 pages: 91 - 100 | 2022

Endekste taranmıyor
Himyeriler (M.Ö 115- M.S 525)
 • ORTAKCI HALİL

İslam Tarihi Araştırmaları issue 2 pages: 92 - 124 | 2017

Endekste taranmıyor
İslâm'ın İlk Döneminde Kölelik: Abbasilerin İlk Yüzyılı
 • ORTAKCI HALİL

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Volume 1 issue 1 pages: 169 - 172 | 2014

Proceedings
Özet bildiri
Tanzimat Dönemi Osmanlı Basınında Tartışmaların Bir Odağı: Gençliğin Problemleri
 • ORTAKCI HALİL

Uluslararası İslam, Modernite ve Gençlik Sempozyumu

Özet bildiri
Devlet Başkanı Olarak Hz. Peygamber'in Kamu Yararını Gözetmesi
 • ORTAKCI HALİL

ICSHSR 5th International Conference On Humanity and Social Sciences

Özet bildiri
Vehb b. Münebbih’in Kur’ân’a Dair Tarihî Rivayetleri
 • ORTAKCI HALİL

ULUSLARARASI KUR'AN VE TARİH SEMPOZYUMU (13-15 Ekim 2023)

Özet bildiri
Serahsî’nin Mebsût İsimli Eserinde Devlet Başkanı Olarak Hz. Peygamber
 • ORTAKCI HALİL

II. Uluslararası Serahsî Sempozyumu

Özet bildiri
Âşık Paşa'nın Garibnâme Adlı Eserinde Âyet İktibasları
 • ORTAKCI HALİL

Uluslararası Selçuklu Anadolu’sunda İlim ve Ulema Sempozyumu (24-25 Kasım 2023)

Projects
Diğer (Ulusal) | Nationally Supported
Osmanlı Kültür Mirasımız
Tamamlandı

Start 2020 - Finish 2021

Books
Bilimsel Kitap
İbn Asâkir
 • ORTAKCI HALİL

2023, Ensar Neşriyat, İstanbul

Bilimsel Kitap
İslâmî İlimlerde Hadis ve Sünnetin Yeri
 • ORTAKCI HALİL

2021, İlâhiyât, Ankara

Bilimsel Kitap
Hz. Selman-ı Farisî
 • ORTAKCI HALİL

2020, Beyan, İstanbul

Bilimsel Kitap
Câhiliye'den Emevîlerin Sonuna Kadar Yemen (Siyaset, Nüfus, Ekonomi, İlim ve Kültürel Miras)
 • ORTAKCI HALİL

2023, Fecr, Ankara

Bilimsel Kitap
İslam Tarih Usulü ve Kaynakları -2-
 • ORTAKCI HALİL

2023, Ankara Okulu, Ankara

Bilimsel Kitap
İslam Tarih Usulü ve Kaynakları -2-
 • ORTAKCI HALİL

2023, Ankara Okulu, Ankara

Bilimsel Kitap
İslam Modernite ve Gençlik
 • ORTAKCI HALİL

2021, İlâhiyât, Ankara

Bilimsel Kitap
İslam ve Yorum: Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar
 • DEMİRCAN ADNAN ,
 • ORTAKCI HALİL

2017, MALATYA İLAHİYAT VAKFI, MALATYA

Bilimsel Kitap
Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar
 • ORTAKCI HALİL

2020, Mana, İstanbul

Bilimsel Kitap
Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar
 • ORTAKCI HALİL

2020, Mana, Ankara

Editörlük
Ulusal - Kitap
Osmanlı Döneminde Kıbrıs
SÖYLEMEZ MEHMET MAHFUZ,ÇAPAK İBRAHİM,ORTAKCI HALİL
Editör - None

2016

Ulusal - Kitap
Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları
SÖYLEMEZ MEHMET MAHFUZ
Yrd. Editör - None

2017

Ulusal - Dergi
Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi
KIZIL FATMA, ORTAKCI HALİL
Editör - Index Islamicus

2021

Ulusal - Dergi
Siyer Araştırmaları Dergisi
ÖZ ŞABAN,DEMİRCAN ADNAN,ORTAKCI HALİL
Yrd. Editör - Endekste taranmıyor

2016

Ulusal - Dergi
BEÜN İlahiyat Dergisi
ORTAKCI HALİL
Yrd. Editör - TR DİZİN

2019

Theses
Yüksek Lisans
Hz. Peygamber'in tebliğindeki sosyal değerler
FATMA BAYRAM ERTEM

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Kıssa-Değer İlişkisi Bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının (4, 5, 6, 7, 8. Sınıf) İncelenmesi
SEYYARE KARADAĞ

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Start 2011

Administrative Duties
Anabilim Dalı Başkanı
 • TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ -

Contact information
 • Telephone . . . . . 03722912887
 • E-mail . . . . . halilortakci