HASAN SANKIR

Dr. Öğr. Üyesi

HASAN SANKIR

Dr. Öğr. Üyesi

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ > GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Sosyoloji
Akademik Anahtar Kelime
 • Sanat Sosyolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Gençlik Sosyolojisi
Metrics
1 h-index (WOS)
16 Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1993 - 1997
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ

1997 - 2001
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | SOSYOLOJİ

2005 - 2010
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | SOSYOLOJİ

Articles
WOS.ESCI
A Qualitative Study: An Evaluation of Smoking Among Young People Aged 15-20 Years in Turkey Using Bourdieu's Concepts
 • Sankir, S ,
 • Sankir, H ,
 • Kardes, VÇ ,
 • Atasoy, N
 • ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS Volume 9 pages: 233 - 240 | 2022

  WOS.SSCI
  Construction of Gender Roles in 17th-Century Ottoman Dancing Boys (Koceks) Habitus, Body, and Dance
  • Sankir, H
  • ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE Volume 48 pages: 44 - 68 | 2020

   WOS.SSCI
   The Role of Family and Teachers on Art Choice of Students- The Example of Fine Arts High School
   • Sankir, H ,
   • Sankir, S
   • EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE Volume 44 pages: 173 - 191 | 2019

    WOS.ESCI
    Artistic Transformation of Casual Objects: A Sociological Evaluation on the Process of Transformation of Ordinary Objects into Art
    • Sankir, H
    • TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH Volume 7 pages: 524 - 543 | 2018

     Scientific Indexing Services, DRJI (Directory of Research Journal Indexing), I2OR (International Institute of Organized Research)
     SANATIN ÖZNESİ VE NESNESİ OLARAK KADIN
     • SANKIR HASAN

     Kesit Akademi Volume 11 pages: 184 - 199 | 2017

     WOS.SCI,WOS.SSCI
     Childhood trauma and suicide risk in the population living in Zonguldak Province
     • Saraçli, Ö ,
     • Atasoy, N ,
     • Senormanci, Ö ,
     • Atik, L ,
     • Açikgöz, HO ,
     • Dogan, V ,
     • Sankir, H ,
     • Köktürk, F ,
     • Örsel, S
     • ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY Volume 8 pages: 136 - 144 | 2016

      TR DİZİN
      Bir Maddi Kültür Öğesi Olarak Sanat Nesnesi
      • SANKIR HASAN

      Journal of Turkish Studies Volume 13 issue 10 pages: 587 - 608 | 2018

      TR DİZİN
      Toplumsal Değişim Açısından Üniversite- Kent Etkileşimi ve Algısı: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
      • SANKIR HASAN ,
      • SANKIR ŞEBNEM

      Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 7 issue 3 pages: 473 - 483 | 2017

      Endekste taranmıyor
      İNTIHARDA CINSIYETE ÖZGÜ RISKLER BIREYSEL VE AILESEL RISK FAKTÖRLERI
      • SANKIR HASAN ,
      • SARAÇLI ÖZGE ,
      • SANKIR ŞEBNEM ,
      • ATASOY NURAY

      Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume 4 issue 7 pages: 28 - 40 | 2015

      TR DİZİN
      Bülent Ecevit Üniversitesi nin Zonguldak a Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı
      • SANKIR HASAN ,
      • DEMİR GÜRDAL AYÇA

      Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 4 issue 2 pages: 90 - 98 | 2014

      TR DİZİN
      Gençlerin Sapmış Ve Suçlu Davranışlara Yönelmelerinde Benlik Saygısının Etkisi: Lise 11. Sınıf Örneği
      • SANKIR HASAN

      Journal of Turkish Studies Volume 9 issue 2 pages: 1311 - 1333 | 2014

      Endekste taranmıyor
      Gençlerin Sapmış Davranışlara Yönelmelerinde Etiketlemenin ve Başkalarıyla Kıyaslamanın Etkisi, Lise 11. Sınıf Gençliği Örneği
      • SANKIR HASAN

      Gençlik Araştırmaları Dergisi Volume 1 issue 2 pages: 146 - 171 | 2013

      Endekste taranmıyor
      Plastik Sanatlar Alanında Benlik ve Toplumsal Cinsiyet
      • SANKIR HASAN

      MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCE pages: 127 - 148 | 2012

      TR DİZİN
      Osmanlı İmparatorluğu’nda kamusallığın oluşumu sürecinde kahvehanelerin rolü üzerine sosyolojik bir değerlendirme
      • SANKIR HASAN

      Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Volume 0 issue 13 pages: 185 - 210 | 2010

      Endekste taranmıyor
      Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Anlamlandırılış Biçiminin “Kadın Sanatçı Kimliği”nin Oluşum Sürecine Etkileri
      • SANKIR HASAN

      Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi pages: 1 - 26 | 2010

      Endekste taranmıyor
      Eril Tahakküm Ve Üstün Erillik Olgusunun Plastik Sanatlar Alanında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Oluşumuna Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
      • SANKIR HASAN

      Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, | 2010

      Proceedings
      Özet bildiri
      Güzel sanatlar lisesinde öğrenci olmak: başarılı bir sanat kariyeri için hangi destek mekanizmaları gerekir
      • SANKIR HASAN

      Eurasian conference on language and social sciences

      Özet bildiri
      Osmanlı Köçeklerinin Beden ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Sosyolojik Bir Değerlendirmesi
      • SANKIR HASAN

      KTÜ Devlet KonservatuarıII. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu“Bellek ve Kültürel Mirası”

      Özet bildiri
      Yaratıcı Sanatlar Alanında Yer Alan Sanatçıların Sanatı Seçmelerine Etki Eden Faktörler
      • SANKIR ŞEBNEM ,
      • SANKIR HASAN

      4.ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU

      Özet bildiri
      Bourdieu’cu Perspektiften Bir Sosyal Alan Olarak “Eğitim”
      • SANKIR ŞEBNEM ,
      • SANKIR HASAN

      IXth International Eurasian Educational Research Congress’2022

      Tam metin bildiri
      ASYLUM-SEEKERS IN ZONGULDAK PROVINCE AND SETTLEMENT EXPERIENCES
      • SANKIR HASAN ,
      • SANKIR ŞEBNEM

      OTHERNESSSTUDIES'16, Interdisciplinary Conference On Otherness in Humanities, Social Sciences and Art

      Tam metin bildiri
      GENÇLERİN SAPMIŞ DAVRANIŞLARA YÖNELMELERİNDE ETİKETLEMENİN VE BAŞKALARIYLA KIYASLAMANIN ETKİSİ: LİSE 11. SINIF GENÇLİĞİ ÖRNEĞİ
      • SANKIR HASAN

      VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ YENİ TOPLUMSAL YAPILANMALAR: GEÇİŞLER, KESİŞMELER, SAPMALAR

      Projects
      Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
      Zonguldak İlinde Göçün Sosyo Ekonomik Nednleri ve Alınabilecek Tedbirler
      Tamamlandı

      Start 2013 - Finish 2013

      Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
      Zonguldak İl Merkezinde İntihar Davranışının Yaygınlığı Sosyodemografik, Klinik Ve Ailesel Risk Etkenleri
      Tamamlandı

      Start 2013 - Finish 2013

      Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
      Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı
      Tamamlandı

      Start 2013 - Finish 2014

      Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
      Zonguldak’taki Mülteciler: Yaşam Deneyimleri, Sorunlar ve Öneriler”
      Tamamlandı

      Start 2015 - Finish 2016

      Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
      Zonguldak - Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi:Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı
      Tamamlandı

      Start 2014 - Finish 2016

      Books
      Bilimsel Kitap
      Bağımlılığa Giden Yolun Sosyolojik ve Psikiyatrik Yönleri
      • SANKIR HASAN

      2020, Efil, Ankara

      Bilimsel Kitap
      İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri
      • SANKIR HASAN

      2018, Nobel, Ankara

      Bilimsel Kitap
      SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR
      • SANKIR HASAN

      2018, Ivpe, Cetinje

      Bilimsel Kitap
      Pierre Bourdieu Perspektifinden Periferi ve Sanat, Bir Çeper Kentte Sanatsal Yörüngeler
      • SANKIR HASAN ,
      • SANKIR ŞEBNEM

      2023, Grafiker, Ankara

      Bilimsel Kitap
      Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak a Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı
      • SANKIR HASAN ,
      • DEMİR GÜRDAL AYÇA

      2013, Orient, Zonguldak

      Bilimsel Kitap
      Zonguldak’taki Mülteciler: Yaşam Deneyimleri, Sorunlar ve Öneriler
      • SANKIR HASAN ,
      • SANKIR ŞEBNEM ,
      • DİRİMEŞE ERDEM ,
      • UZAR ÖZDEMİR FİGEN ,
      • BARUTÇU ATİLLA

      2016, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:9, Zonguldak

      Bilimsel Kitap
      Zonguldak İl Merkezinde İntihar Davraşının Yaygınlığı Sosyodemografik Klinik ve Ailesel Risk Etkenleri
      • ATASOY NURAY ,
      • SARAÇLI ÖZGE ,
      • SANKIR HASAN

      2014, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:2, Zonguldak

      Bilimsel Kitap
      Zonguldak İlinde Göçün Sosyo Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler
      • VERGİL HASAN ,
      • Yıldırım Halil ,
      • SEZER ÖZCAN ,
      • ŞÜKRÜOĞLU DENİZ ,
      • TEYYARE ERDOĞAN ,
      • BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH ,
      • SANKIR HASAN ,
      • YILMAZ SİNAN ,
      • BAHTİYAR BERSU ,
      • TOKMAK GİZEM ,
      • çolak nurdan ,
      • Yılmaz Seda ,
      • YEŞİLYURT ŞAHİN ,
      • GÜVEN TAMER

      2014, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:1, Ankara

      Bilimsel Kitap
      ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ETKİLEŞİMİ ÜNİVERSİTENİN ŞEHRE ETKİLERİ VE ŞEHRİN ÜNİVERSİTE ALGISI
      • SANKIR HASAN ,
      • SANKIR ŞEBNEM ,
      • DİRİMEŞE ERDEM ,
      • BARUTÇU ATİLLA ,
      • UZAR ÖZDEMİR FİGEN

      2016, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak

      Editörlük
      Ulusal - Kitap
      İNSAN, KİMLİK, MEKÂN BAĞLAMINDAZONGULDAK SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
      EFİLOĞLU AHMET,HATUNOĞLU NURETTİN,ÖZER HASAN,GÜRDAL TAYYAR,SANKIR HASAN
      Editör - None

      2015

      Administrative Duties
      Contact information
      • Telephone . . . . . 2912858
      • E-mail . . . . . h.sankir