GÜRBÜZ ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi

GÜRBÜZ ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TARİH BÖLÜMÜ > TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Akademik Anahtar Kelime
 • None
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1999 - 2003
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH

2005 - 2007
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

2007 - 2014
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Articles
DOAJ Directory of Open Access Journals
Hocalı Katliamının Tarihsel Arka Planı ve Katliamın Türk ve Batı Basınına Yansımaları
 • ARSLAN GÜRBÜZ

VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi Volume 7 issue 2 pages: 522 - 570 | 2022

TR DİZİN
Yol Ayrımını Derinleştiren Süreçte Türk-Sovyet İlişkilerinde Meydana Gelen Gelişmeler (19 Mart 1945- 7 Kasım 1945)
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Volume 9 issue 27 pages: 139 - 191 | 2021

TR DİZİN
Ulusal ve Dış Basında Başvekil İsmet Paşa’nın Sovyet Rusya Seyahati (26 Nisan-9 Mayıs 1932)
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Belgi Dergisi issue 22 pages: 283 - 329 | 2021

TR DİZİN
Bafra Halkevi Ve Faaliyetleri (1933-1951)
 • ARSLAN GÜRBÜZ ,
 • ÇEVİK MURAT

Karadeniz Araştırmaları Volume 18 issue 72 pages: 905 - 936 | 2021

TR DİZİN
Ulusal ve Yabancı Basında Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya Savaş İlanı (23 Şubat 1945)
 • ARSLAN GÜRBÜZ ,
 • SOMEL GÖZDE

History Studies Volume 12 issue 4 pages: 1837 - 1866 | 2020

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Crossref
Diplomatik İlişkilerin Kesilmesinden Stratejik Ortaklığa GidenSüreçte Türk-Amerikan İlişkileri (1917-1945)
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi Volume 3 issue 2 pages: 1 - 50 | 2018

TR DİZİN
Şükrü Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’deki Konumu Hakkında Bir Tartışma
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Türk Dünyası Araştırmaları issue 216 pages: 49 - 66 | 2015

TR DİZİN
Osmanlı Devleti’nden Kalan Dış Borçlar ve Yeniden Yapılandırma Süreci (1930-1933)
 • ARSLAN GÜRBÜZ

History Studies Volume 7 issue 4 pages: 1 - 23 | 2015

TR DİZİN
Sadri Maksudi Arsal, Denizbank İsmi ve Eleştiriler
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Türk Dünyası Araştırmaları issue 219 pages: 191 - 208 | 2015

TR DİZİN
Gürcü Akademisyenlerin “Türkiye’ye Karşı Meşru Taleplerimiz Üzerine” Başlıklı Mektubu ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Karadeniz İncelemeleri Dergisi | 2022

TR DİZİN
Başvekil İsmet Paşa’nın Sovyetlerle İş Birliğine Evet, Komünizme Hayır Seyahati ve Neticeleri (26 Nisan-9 Mayıs 1932
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi issue 68 pages: 1 - 53 | 2021

SOBİAD
Nuri Sait Paşa’nın Türkiye Ziyareti ve 1946 Türkiye-Irak Dostluk ve İyiKomşuluk Antlaşması
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Volume 17 issue 34 pages: 267 - 310 | 2018

TR DİZİN
Varlık Vergisi Kanunu’nun Çıkarılması, Uygulanması ve Sonuçları
 • ARSLAN GÜRBÜZ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi issue 61 pages: 119 - 152 | 2015

Proceedings
Özet bildiri
Ulusal ve Dış Basında Hocalı Katliamı
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Incsos VII Karabağ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Yönelik Toprak Talepleri Kapsamında “Türkiye’nin Ele Geçirdiği Gürcü İlleri Hakkında” Başlıklı Raporu
 • ARSLAN GÜRBÜZ

4. Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi

Özet bildiri
Ali Rıza Pasa Goverment and National Struggle
 • ARSLAN GÜRBÜZ

XX. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Tam metin bildiri
İsrail Devleti’nin Kurulma Süreci ve Türkiye’nin İsrail’i Tanıması
 • ARSLAN GÜRBÜZ

XI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri "Türkiye-Belarus İlişkileri"

Özet bildiri
İlk Seçilmiş Kadın Bakan İmren Aykut’un Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
 • Özdemir Letafet ,
 • ARSLAN GÜRBÜZ

IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Özet bildiri
1980 Sonrası Merkez Sağdaki Siyasi Partileşme
 • ACAR MUHAMMED KÜRŞAT ,
 • ARSLAN GÜRBÜZ

IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Türk-Sovyet İlişkilerinde Normalleşmenin Başlaması: Feridun Cemal Erkin’in Moskova Seyahati (30 Ekim- 6 Kasım 1964)
 • ARSLAN GÜRBÜZ

3.Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi

Tam metin bildiri
Ahmet Tevfik Paşa Hükümetleri’nin Sulh Hazırlıkları ( 11 Kasım 1918-3 Mart 1919)
 • ARSLAN GÜRBÜZ

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi(INCSOS 2018)

Özet bildiri
Sovyet Rusya’nın Elviye-i Selase’yi Türkiye’den Koparmak İçin Yaptığı Girişimler
 • ARSLAN GÜRBÜZ

VI. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
II. Dünya Savaşı’nda Türkiye-Romanya İlişkileri
 • ARSLAN GÜRBÜZ ,
 • NAMAL YÜCEL

VI. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
Zonguldak ve Havalisinde Fransız İşgali (1919-1921)
 • ARSLAN GÜRBÜZ

I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresş

None
Mondros Mütarekesi Nasıl İmzalandı ve Nasıl Karşılandı
 • ARSLAN GÜRBÜZ

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu Sempozyumu

None
Milli Mücadele Döneminde Zonguldak ve Çevresi
 • ARSLAN GÜRBÜZ

Millî Mücadele’de Karadeniz Sempozyumu ve Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Çalıştayı

Projects
TÜBA | Nationally Supported
Türkiye 1918-1923 Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi
Tamamlandı

Start 2021 - Finish 2023

ARAŞTIRMA PROJESİ | Nationally Supported
Türk ve Rus Basını Işığında Türkiye’nin Değişen Dış Politikasında Sovyet Taleplerinin Etkisi (1945-1950)
Tamamlandı

Start 2019 - Finish 2021

Books
Bilimsel Kitap
Şükrü Saraçoğlu’nun Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1886-1953)
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2017, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara

Bilimsel Kitap
Contemporary Approaches in Social Science Researches
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2019, E-BWN - Bialystok, None

Bilimsel Kitap
Türk-Ermeni İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2022, Nobel, None

Bilimsel Kitap
Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2021, Berikan Yayınevi, None

Bilimsel Kitap
Türkiye-Rusya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2021, Nobel, None

Bilimsel Kitap
Millî Mücadele’nin Yerel Tarihi 1918-1923 (C. 7): Kastamonu - Sinop - Karabük - Bolu - Düzce - Zonguldak - Bartın
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2023, Türkiye Bilimler Akademisi, None

Bilimsel Kitap
Millî Mücadele’nin Yerel Tarihi 1918-1923 (C. 7): Kastamonu - Sinop - Karabük - Bolu - Düzce - Zonguldak - Bartın
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2023, Türkiye Bilimler Akademisi, None

Bilimsel Kitap
Doğu Avrupa Tarihi Yeni Bulgular ve Yaklaşımlar
 • ARSLAN GÜRBÜZ ,
 • NAMAL YÜCEL

2023, İdeal Kültür Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Doğu Avrupa Tarihi Yeni Bulgular ve Yaklaşımlar
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2023, İdeal Kültür Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Zonguldak: Antik Çağ'dan Cumhuriyete Bir Kentin Tarihi
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, None

Bilimsel Kitap
İmparatorluklar Çağına Veda
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2019, Ötüken, None

Bilimsel Kitap
Milli Mücadele'den 21.Yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti
 • ARSLAN GÜRBÜZ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, None

Editörlük
Ulusal - Kitap
Zonguldak: Antik Çağ'dan Cumhuriyet'e Bir Kentin Tarihi
EFİLOĞLU AHMET, ARSLAN GÜRBÜZ, NAMAL YÜCEL, TAN ÇAĞLAR
Editör - None

2022

Uluslararası - Kitap
Türk-Ermeni İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını
BEYOĞLU SÜLEYMAN, ARSLAN GÜRBÜZ
Editör - None

2022

Theses
Yüksek Lisans
Demokrat Parti döneminde Erzurum milletvekilleri ve TBMM'deki faliyetleri (1950-1960)
OSMAN BAKİ

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e dinin millileştirilme süreci
YILMAZ TOPCU

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
İmren Aykut'un hayatı ve siyasi faaliyetleri
LETAFET İLKE

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Bafra Halkevi ve Altın Yaprak Dergisi
MURAT ÇEVİK

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Amasya milletvekilleri ve TBMM'deki faaliyetleri (1950-1960)
OSMAN YAŞASIN

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Birinci Körfez Savaşının Türkiyenin iç ve dış politikasına etkisi
SABRİ KIRIŞ

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARI (1963-1972)
LÜTFİ İBRAHİM KADEM

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Anılar Işığında Kosova'dan Türkiye'ye Göçler ve Sonrasında Yaşananlar(1953-1967)
CAVİT ARAP

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
19 Mayıs İlk Öğretim Okulu
İngilizce Öğretmeni

Start 2003

Bilişim Özel Eğitim Hizmetleri
Tarih Öğretmeni

Start 2005

Bilişim Özel Eğitim Hizmetleri
Tarih Öğretmeni

Start 2011

Sancaktepe Özel Şenel Eğitim Kurumları
Kurum Müdürü/ Tarih Öğretmeni

Start 2015

Administrative Duties
Müdür Yardımcısı
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -

Bölüm Başkan Yardımcısı
 • TARİH BÖLÜMÜ -

Contact information
 • Telephone . . . . . 2912863
 • E-mail . . . . . gurbuz.arslan