GÜL BANU DUMAN

Doç. Dr.

GÜL BANU DUMAN

Doç. Dr.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ > ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

Temel Alanı
 • Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Akademik Anahtar Kelime
 • Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1993 - 1997
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

1997 - 2002
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK HALK EDEBİYATI

2006 - 2011
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRKOLOJİ

Articles
DOAJ (Directory of Open Access Journal), EBSCOHost, ERIHPLUS (European Reference Index For The Humanities And Social Sciences), CEEOL (Centrel And Eastern Eurepean Open Library), MLA (Modern Language Association, TR DİZİN
İKİ DÜNYA ARASINDA: ÖTEBAY TURMANJANOV VE FOLKLOR
 • DUMAN GÜL BANU

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi Volume 17 issue 46 pages: 655 - 671 | 2024

TR DİZİN
Ötebay Turmanjanov'un Şiirlerinde "Emek" Teması
 • DUMAN GÜL BANU

RumeliDE issue 32 pages: 381 - 394 | 2023

TR DİZİN
Uzaktan eğitimle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde temel becerilerin gerçekleştirilebilme durumunun öğretici görüşleri üzerinden değerlendirilmesi
 • YURDAKUL Yalçın ,
 • DUMAN GÜL BANU

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi pages: 167 - 186 | 2021

Ebsco Zeitschriftendatembank Index Copernicus Deutsche National Bibliothek World Cat DRJI Index Bielefek Academic Search Engine Root Society for Indexing and Impact Factor Service Genamics Journal Seek Akademik Araştırmalar Indeksi Eurasian Scientific Journal Index Society of Economics and Development Open Academic Journals Index Google Scholar Cite Factor
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde Materyal Kullanımı ve Teknolojik Alt Yapıya Yönelik Tutum ve Görüşleri
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • YURDAKUL Yalçın

ZfWT Volume 13 issue 1 pages: 419 - 438 | 2021

ESCO, COPERNICUS, acar, ESJI
1970’Lİ 80’Lİ YILLARDA AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDA FOLKLOR
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • MEMMEDOV Rövşen

ZfWT Volume 11 issue 3 pages: 45 - 52 | 2019

SOBİAD
Ayfer Tunç’un “Acılezzet” ve “Önemsizlik” Hikâyelerinde Söz Dizimi
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • ANILMIŞ FATMA BERRİN

Turkad Volume 4 issue 1 pages: 15 - 22 | 2019

COPERNICUS, EBSCO, ASOS
Geleneksek Tiyatrodan Çağdaş Tiyatroya Kırgız Tiyatrosu
 • DUMAN GÜL BANU

IJLA Volume 7 issue 4 pages: 1 - 8 | 2019

Endekste taranmıyor
ƏXLAQİ-MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏT UŞAQ NƏSRİNDƏ (1970-1980)
 • Memmedov Rövşen ,
 • DUMAN GÜL BANU

KİTABŞÜN ASLIQ VƏ NƏŞRİYYAT İŞİ Volume 3 issue 21 pages: 43 - 48 | 2018

SOBIAD, MLA, tÜRK eĞİTİM iNDEKSİ
Fakir Baykurt’un ”Irazcanın Dirliği” Adlı Romanının Ağız Kullanımı Açısından İncelenmesi
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • YENER Semanur

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 11 issue 58 pages: 42 - 60 | 2018

Endekste taranmıyor
Kırgız Şair Toktosun Samudinov’un Şiirlerinin Ana Dili Eğitiminde Yeri
 • DUMAN GÜL BANU

Filologiya Meseleleri issue 20 pages: 342 - 353 | 2018

ASOS
Çocuk Edebiyatı Bağlamında Kuseyin Esenkocoyev’in ”Şarda Uçkanda” adlı Hikayesi Üzerine Bir Dil ve Üslup İncelemesi
 • KARADAVUT ARDA ,
 • DUMAN GÜL BANU

Akademik Bakış issue 60 pages: 461 - 469 | 2017

SOBIAD, ASOS, EBSCO
Turar Kocomberdiyev’in ”Kölçüktögü Ay” Adlı Eserinin Değerler Aktarımı Açısından İncelenmesi
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • TAPTAP CANSU

Zeitschrift für die Welt der Türken Volume 9 issue 3 pages: 177 - 193 | 2017

ASOS, ULAKBİM, EBSCO
Çuvaş Türkçesinde Göz ile Kurulmuş Deyimler ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • SOROKİNA OKSANA

Dil Araştırmaları issue 21 pages: 113 - 128 | 2017

ASOS
Çocuk Edebiyatı Bağlamında Kuseyin Esenkocoyev'in Şarda Uçkanda Adlı Hikayesi Üzerine bir Dil ve Üslup İncelemesi
 • KARADAVUT ARDA ,
 • DUMAN GÜL BANU

akademik bakış issue 60 pages: 461 - 469 | 2017

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System)
Kırgız Ninnilerinde Kültürel Artalan ve Dil Hususiyetleri
 • DUMAN GÜL BANU

Turkish Studies Volume 11 issue 4 pages: 315 - 328 | 2016

Endekste taranmıyor
Dede Korkut Hikâyeleri Çizgi Filmi Üzerine Kültür ve Dil Aktarımı Bakımından Bir Değerlendirme
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • GÜMÜŞTEPE PAMUK NURDAN

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi Volume 2 issue 8 pages: 5 - 30 | 2016

SSCI
19. Yüzyıl Kırgız Şiiri ve Dönemin Sosyal ve Siyasi Gelişmelerinin Şiirdeki Yansımaları
 • DUMAN GÜL BANU

Bilig issue 75 pages: 1 - 21 | 2015

Endekste taranmıyor
Kırgız Edebiyatında Nasreddin Hoca Fıkraları
 • DUMAN GÜL BANU

Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi Volume 1 issue 4 pages: 10 - 22 | 2015

[TR] Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT];EBSCO (Academic Search Complete)DOAJ (Directory of Open Access Journals)IndexCopernicus (IC)ZDB (Zeitschriftendatenbank - ZDB-ID: 2505720-0)Open Academic Journals IndexInternational Bibliography of Periodical Literature (IBZ)Deutsche Nationalbibliothek (DNB)JournalSeekBASE (Bielefeld Academic Search Engine)ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Indeksi)Academic Journals DatabaseUlrich's Periodicals Dire
Kuseyin Esenkocoyev ve Kırgız Çocuk Edebiyatı
 • DUMAN GÜL BANU

Zeitschrift für die Welt der Türken issue Vol. 7, No. 3 pages: 175 - 187 | 2015

EBSCO, Index Copernicus, Asos Index, NewJour Electronic Journals Newsletters, Arastirmax, Türk Eğitim İndeksi
Kırgızların Türkiye Türkçesi Öğrenirken Ad Durum Biçimbirimleriyle İlgili Yaptıkları Hatalar ve Çözüm Önerileri
 • DUMAN GÜL BANU

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Volume 2 issue 5 pages: 82 - 94 | 2013

Asos,DOAJ, tei
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı
 • DUMAN GÜL BANU

Ana Dili Eğitimi Dergisi Volume 1 issue 2 pages: 1 - 8 | 2013

Endekste taranmıyor
Cengiz Aytmatov ve Toprak Ana Eseri Üzerine
 • DUMAN GÜL BANU

Türk Yurdu issue 334 | 2015

Endekste taranmıyor
Hikayeli Çankırı Türküleri
 • DUMAN GÜL BANU

Çankırı Arştırmaları Volume 6 issue 13 pages: 87 - 95 | 2011

Endekste taranmıyor
Çankırı’nınYenice Köyü Elfene Geleneği
 • DUMAN GÜL BANU

Çankırı Araştırmaları Volume 4 issue 4 pages: 143 - 145 | 2009

Proceedings
Tam metin bildiri
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA YALANCI EŞDEĞERLER
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • MAMMADOV ROVSHAN

VI. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Tam metin bildiri
HANIMANA ALİBEYLİ’NİN ŞİİRLERİNDE KARABAĞ MESELESİ
 • MAMMADOV ROVSHAN ,
 • DUMAN GÜL BANU

VI. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Tam metin bildiri
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Çevrimiçi Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • YURDAKUL Yalçın

V. INTERNATIONAL WORLDS OF TURKS SYMPOSIUM OF SOCIAL SCIENCES

Tam metin bildiri
CAFER CABBARLI’NIN SOLGUN ÇİÇEKLER TİYATRO ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - ОБЗОР ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖАФАРА ДЖАББАРЛЫ «БЛЕДНЫЕ ЦВЕТЫ»
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • DEMİRKAP MURAT

Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении родных языков и литератур Сборник материалов Международной научно-практической конференции

Tam metin bildiri
Anadolu Sahası “Keloğlan Para Kazanıyor” Masalı ile Azerbaycan Sahası “Camış Derisinden Kemer” Masalının Karşılaştırılması
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • KAYABAŞ Yasemin

IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Zonguldak İli Devrek İlçesi Düğün Adetleri
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • GÜLAYDIN Muhammed Fatih

SADAB Conference

Tam metin bildiri
Konya İli ve Karapınar İlçesi ve Yöresinden Derlenen Fatmacık Yusufcuk Masalının Hansel Gratel Masalı ile Karşılaştırılması
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • GÜDÜL Emel

SADAB Conference

Tam metin bildiri
Toktobolot Abdumomunov’un Abiyir Keçirbeyt Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • ESKİBİNA Eda

SADAB Conference

Tam metin bildiri
Kırgız Atasözlerinde Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolleri
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • KAHRAMAN RABİA

XI. MEJDUNARODNOY NAUÇNO-PRAKTİÇESKOY KONFERENTSİİ

Tam metin bildiri
Avrupa’daki Türklerin Türkçe Öğrenim Sorunları
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • KAHRAMAN RABİA

XI. MEJDUNARODNOY NAUÇNO-PRAKTİÇESKOY KONFERENTSİİ

Tam metin bildiri
TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “ELTİLER” VE “OLUMLU SONUÇLANANTARTIŞMA” HİKÂYELERİ ÜZERİNE
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • ÖREN NURTEN

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
ZONGULDAK’TA KÖÇEKLİK GELENEĞİ VE İCRA YERLERİ
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • ÇETİNKAYA ERKUT

III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Tam metin bildiri
Moldogazi Tokobayev’in Kaygılu Kakey Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • DEMİRTAŞ YAĞMUR

4th International Social Researchand Behavioral SciencesSymposium

Tam metin bildiri
Abziy Kıdırov Şiirleri Bağlamında Kırgız Çocuk Edebiyatında Sovyet İdeolojisinin Yansımaları
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • YAKAR FATİH

5th International Social Research and BehavioralSciences Symposium

Tam metin bildiri
Çağdaş Kırgız Tiyatrosunun Oluşumuna Etki Eden Faktörler
 • DUMAN GÜL BANU

4th International Social Researchand Behavioral SciencesSymposium

Tam metin bildiri
Konstantin Vasil’yeviç İvanov’un Narspi Manzun Hikayesinde Folklorik Unsurlar
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • SOROKİNA OKSANA

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Kırgız Atasözlerinden Hareketle Evlilik Müessesesi
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • KAHRAMAN RABİA

İKSAD II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Tam metin bildiri
Kırgız Atasözlerinde At ve Kadın
 • KAHRAMAN RABİA ,
 • DUMAN GÜL BANU

İKSAD II.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
K. V. İvanov’un Narspi Manzum Hikayesinde Yer Alan Gök Cisimleri ve Çuvaş Folklorundaki Yeri (Nebesnıye Tela v Poeme K.V. İvanova ”Narspi” i Osobennost’xx ih v Çuvaşkom Fol’xxklore
 • DUMAN GÜL BANU

XI. Mejdunnarodnıy Simpozium:Yazıkovıye Kontaktı Narodov Povolj’ya i Urala

Tam metin bildiri
Rus Edebiyatı Tesirinde Gelişen Çağdaş Kırgız Edebiyatına Genel Bir Bakış
 • DUMAN GÜL BANU

Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasındaki Etkileşimler

Tam metin bildiri
II Dünya Savaşı nın Kırgız Edebiyatı Üzerindeki Etkileri
 • DUMAN GÜL BANU

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü I.Uluslararası Türkiyat Sempozyumu: Türk Harp Edebiyatı

Tam metin bildiri
Günümüz Kırgız Türkçesinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • DUMAN GÜL BANU

I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (18-21 Mart 2014)

Tam metin bildiri
Çağdaş Kırgız Çocuk Edebiyatının Şekillenmesinde Sovyet ideolojisinin Rolü
 • DUMAN GÜL BANU

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu

Tam metin bildiri
Kırgız Atasözlerinin Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi
 • DUMAN GÜL BANU

X . Mejdunarodnaya Nauçno-Prkatiçeskaya Konferentsiya

Tam metin bildiri
Ürkün Olayının Kırgız Nesrine Yansımaları
 • DUMAN GÜL BANU

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Kelime Türetmede Yeni Bir Eğilim
 • DUMAN GÜL BANU

I.ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYATTA MODERNLEŞME VE GELENEK SEMPOZYUMU

Tam metin bildiri
Kırgız Atasözlerinden Hareketle Kırgız Toplumunda Kadına Bakış
 • DUMAN GÜL BANU

Natsionalniye yazıki i literaturı v polikulturnıh usloviyah

Özet bildiri
Kırgız Türkçesinin Anadili Olarak Öğretiminde Toktosun Samudinov’un Yeri
 • DUMAN GÜL BANU

ISLET 2017 3. International Symposium on Language Education and Teaching

Tam metin bildiri
Kırgız Halk Edebiyatının Çağdaş Kırgız Edebiyatına Tesirleri
 • DUMAN GÜL BANU

V. INTERNATIONAL TURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES

Tam metin bildiri
Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinde Cümle Ögelerine Genel Bir Bakış ve Temel Ögeler
 • DUMAN GÜL BANU

7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Celalabad (09-11 Haziran 2009).

Tam metin bildiri
Zelimhan Yakup’un Şiirlerinde Türk Tarihi ve Atatürk
 • MAMMADOV ROVSHAN ,
 • DUMAN GÜL BANU

SADAB XII. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BILIMLERI KONFERANSI

Tam metin bildiri
KAZAKLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİRKEN YAŞADIKLARI SESLETİM SORUNLARI PRONUNCIATION PROBLEMS EXPERIENCED BY KAZAKHS WHILE LEARNING TURKISH LANGUAGE
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • Mukazhanova Aray

VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
KAZAKİSTAN’DA İKİ DİLLİLİK VE ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİN KAZAKÇAYA KARŞI TUTUMLARI BILINGUALISM İN KAZAKHSTAN AND ATTITUDE OF UNIVERSITY YOUTH TO THE KAZAKH LANGUAGE
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • Mukazhanova Aray

VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Tilderdi qaşıqtan oqıtuvdıng artıqşılıqtarı men kemşilikteri
 • DUMAN GÜL BANU

Mırovoye Obrazovaniye i Nauka: Sovmestnoye Preodoleniye Global’nıh Vızovov Sbornik dokladov mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa

Tam metin bildiri
UZAKTAN EĞİTİMLE DİL ÖĞRETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
 • DUMAN GÜL BANU

II Uluslararası Yabancı Dil Eğitiminde Güncel Meseleler Bilimsel Sempozyumu

Tam metin bildiri
Rüştü Onur’un Şiirlerinin Kelime Dünyası
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • FURTUN SERKAN

İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Anadolu Sahası Keloğlan Masalları ile Azerbaycan Sahası Keçel Masallarının Mukayesesi
Tamamlandı

Start 2019 - Finish 2020

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) | Nationally Supported
Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri
Tamamlandı

Start 2016 - Finish 2019

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Hekim NidâîDürr-i ManzûmTıp Tarihi, Dil ve Edebiyat İncelemesi
Tamamlandı

Start 2016 - Finish 2019

Diğer (Ulusal) | Nationally Supported
Yurt Dışındaki Üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinde Alan Eğitimi Veren Türk Okutmanların Mesleki Eğitimi Projesi
Tamamlandı

Start 2022 - Finish 2022

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Sovyet Dönemi ve Sonrası Gelişen Kırgız Tiyatrosu
Tamamlandı

Start 2019 - Finish 2019

Books
Bilimsel Kitap
Prof. Dr. Necati Demir'e Anı Kitabı
 • DUMAN GÜL BANU

2022, İksad Yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Moğolcaya Giriş
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • UMİRKHAN AKHMARAL

2022, Paradigma, Çanakkale

Bilimsel Kitap
Түрік тіліне кіріспе (Türkiye Türkçesine Giriş)
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • AMİRTAYEVA SARA KOYŞIBAYKIZI

2022, Berel baspası, Öskemen

Bilimsel Kitap
Hüseyin Özbay'a Armağan
 • DUMAN GÜL BANU

2021, Kurgan Edebiyat, Ankara

Bilimsel Kitap
Başlangıçtan Günümüze Azerbaycan Çocuk Edebiyatı
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • MAMMADOV ROVSHAN

2022, Bengü Yayınları, Ankara

Ders Kitabı
Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğretim Seti B 1 Çalışma Kitabı
 • GÜLTEKİN İBRAHİM ,
 • MELANLIOĞLU DENİZ ,
 • BALCI MUSTAFA ,
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • TÜRKDİL YAKUP ,
 • BEYRELİ LATİF

2017, Kesit Yayınları, None

Ders Kitabı
Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğretim Seti B1 Ders Kitabı
 • GÜLTEKİN İBRAHİM ,
 • MELANLIOĞLU DENİZ ,
 • BALCI MUSTAFA ,
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • BEYRELİ LATİF ,
 • TÜRKDİL YAKUP

2017, Kesit Yayınlaı, None

Bilimsel Kitap
Kırgız Çocuk Edebiyatı
 • DUMAN GÜL BANU

2016, Kriter Yayınevi, İstanbul

Bilimsel Kitap
YURT DIŞINDA TÜRKOLOJİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3 Dünyada Türkçe Öğretimi
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • ÖNCÜL VİLDAN

2023, RumeliYA Yayıncılık, Erzurum

Bilimsel Kitap
KAZAK ŞAİRİ ÖTEBAY TURMANJANOV’UN ESERLERİ ÜZERİNE DİL VE ÜSLUP İNCELEMESİ
 • DUMAN GÜL BANU

2023, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale

Bilimsel Kitap
International Academic Research & Reviews in Educational Sciences - I -
 • DUMAN GÜL BANU

2023, Global Academy Publishing House, Ankara

Bilimsel Kitap
International Academic Research & Reviews in Educational Sciences - I -
 • DUMAN GÜL BANU

2023, Global Academy Publishing House, Ankara

Bilimsel Kitap
TÜRK DİLLİLERE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÖĞRETİMİ
 • DUMAN GÜL BANU

2023, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara

Bilimsel Kitap
ZONGULDAK YÖRESİNDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ
 • ÖZER HASAN ,
 • NAMAL YÜCEL ,
 • ÖZTÜRK İBRAHİM KEREM ,
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • AKGÜN KÜBRA ,
 • KARADAVUT ARDA ,
 • KUNDUZ NAGEHAN

2019, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, None

Ders Kitabı
ALTIN TÜRKÇE OKUMA KİTABI Temel Seviye АЛТЫН ТҮРІКШЕ ОҚУ КІТАБЫ Негізгі деңгей
 • DUMAN GÜL BANU ,
 • Mukazhanova Aray ,
 • DUMAN SADULLAH

2023, Қазақстан Американдық Еркін Университет Yayınları, Öskemen

Editörlük
Uluslararası - Kitap
I Uluslararası Avrupa da İki Dilli Türklerin Ana Dili Eğitimi Çalıştay Kitabı
DEMİR NECATİ,DUMAN GÜL BANU
Editör - None

2015

Theses
Yüksek Lisans
Cahit Külebi'nin şiirlerinde kelime dünyası
SERKAN FURTUN

2014, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun seçme lirik şiirlerinde kelime dünyası
SEVGİ MANGAN

2016, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Kuseyin Esenkocoyev'in hikâyelerinde kelime grupları (metin-inceleme-Türkiye Türkçesine aktarım)
ARDA KARADAVUT

2016, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Kırgız Türkçesinde kadın konulu atasözleri
RABİA KAHRAMAN

2017, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Turar Kocomberdiyev'in "Kölçüktögü Ay" Adlı Eserindeki şiirlerin dil ve üslup bakımından incelenmesi (İnceleme-dizin-metin-aktarma)
CANSU TAPTAP

2017, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Abziy Kıdırov'un seçme şiirlerinin dil ve üslup bakımından incelemesi (Metin-aktarma-eser incelemesi)
FATİH YAKAR

2018, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Moldogazi Tokobayev'in Kaygıluu Kakey Adlı Tiyatro Eserinin Söz Dizimi İncelemesi (Metin-Aktarım-İnceleme)
YAĞMUR DEMİRTAŞ

2018, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Tügölbay Sıdıkbekov'un "Abısındar", "Muzdakta", "Paydaga Çeçilgen Çatak" adlı hikâyeleri esasında Kırgız Türkçesinde isimler
NURTEN ÖREN

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Zonguldak masalları (Araştırma-inceleme-metin)
SONAY ÇALIŞOĞLU

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ayfer Tunç'un "Acılezzet" ve "Önemsizlik" adlı hikâyeleri üzerine söz dizimi incelemesi
FATMA BERRİN ANILMIŞ

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Abdullah Şaik'in Tiyatroları ve Tiyatroculuğu
ÖMER KUM

2018, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Anadolu Sahası Keloğlan Masalları ile Azerbaycan Sahası Keçel Masallarının Mukayesesi
YASEMİN KAYABAŞ

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Zonguldak ilinde köçeklik geleneği üzerine bir araştırma
ERKUT ÇETİNKAYA

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sadık Yalsızuçanlar'ın Ayan Beyan, Güzeran, Hiç, Garip, Akla Veda, Pınar Sineması Hikâyeleri üzerinde söz dizimi incelemesi
FERHAT SUNGUR

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Konya ili Karapınar ve yöresi ağız özellikleri
EMEL GÜDÜL

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Zonguldak ili Devrek ilçesi ağzı
MUHAMMED FATİH GÜLAYDIN

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Moldogazi Tokobayev'in Kaygıluu Kakey adlı tiyatro eserinin söz dizimi incelemesi (Metin-aktarım-inceleme)
YAĞMUR DEMİRTAŞ

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Toktobolot Abdumomunov'un "Abiyir Keçirbeyt" tiyatro eseri çerçevesinde Kırgız Türkçesinde cümle çeşitleri: Metin-aktarım-inceleme
EDA ESKİBİNA

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prizes
institut für die welt der türken
Türk Dili ve Edebiyatı Yayın ve Bilim Ödülü

External Experience
MEB
ÖĞRETMEN

Start 1997

Çuvaşistan Çubıksarı Devlet Üniversitesi
Misafir Öğretim Üyesi

Start 2015

Doğu Kazakistan Sarsen Amanzholov Üniversitesi
Misafir Öğretim Üyesi

Start 2020

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 2912847
 • E-mail . . . . . gbanu.duman