FUNDA SÖNMEZ ÖĞÜTLE

Ar. Gör.

FUNDA SÖNMEZ ÖĞÜTLE

Ar. Gör.

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ > TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Sosyoloji
Akademik Anahtar Kelime
 • Kent Sosyolojisi
 • Endüstri Sosyolojisi
 • Sosyal Değişim
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2004 - 2009
EGE ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ

2010 - 2012
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | SOSYOLOJİ

2012 - 2022
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | SOSYOLOJİ

Articles
TR DİZİN
YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI KADINLARIN PANDEMİ DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ÖNGÖRÜLEMEYENLER, ZORLUKLAR, STRATEJİLER
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA ,
 • Sevlü Hilal ,
 • Sarımuratoğlu Duygu

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Volume 25 issue 1 pages: 59 - 70 | 2022

TR DİZİN
Comparison of the Pandemic Experiences of British and Syrian Old Women Living Alone in Turkey
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA ,
 • Sevlü Hilal ,
 • Sarımuratoğlu Duygu

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Volume 26 issue 2 pages: 318 - 334 | 2022

Endekste taranmıyor
COVID-19 Sürecinde Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınların Baş Etme Stratejileri: İlişkisel Perspektiften Nitel Bir Araştırma
 • ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN ,
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA ,
 • Sevlü Hilal ,
 • Sarımuratoğlu Duygu

Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Volume 1 issue 6 pages: 117 - 146 | 2021

Proceedings
Özet bildiri
Turkish Literature of Gentrification: A Comparative and Critical Consideration of Conceptual and Theoretical Presupposition
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

International Conference on the Changing World and Social Research I

Özet bildiri
Yaşlılıkta Baş Etme Stratejileri: Covid-19 Sürecinde Yalnız Kadınlık Deneyimleri
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA ,
 • Sevlü Hilal ,
 • Sarımuratoğlu Duygu

Senex IV Lisansüstü Yaşlanma Çalışmaları Kongresi

Özet bildiri
Yaşlı Kadınlar Homojen Değildir: Yalnız yaşayan yaşlı kadınlar da...
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

Online 5. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Türkiye Soylulaştırma Yazınının Eleştirel Bir Değerlendirmesi
 • SÖNMEZ FUNDA ,
 • GENİŞ ŞERİFE

Ulusal Sosyoloji Kongresi-MSKÜ Muğla

Tam metin bildiri
Zonguldak ta Sanayisizleşme ve TTK nın Tasfiyesi
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

Ulusal Sosyoloji Kongresi-ODTÜ Ankara

Tam metin bildiri
Makro Süreçlerden Yerel Dinamiklere Türkiye’de Sanayisizleşme
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

Kent İnşaat Ekonomi Kongresi-TMMOB Gaziantep

None
Sosyal Dışlanma ve Mekânsal Ayrışma: İktisadi ve Kültürel Süreçlerin İlişkisi
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

Romanları Anlamak Roman Çalıştayı-BEUN Zonguldak

Özet bildiri
Gençlik Coğrafyasında Göçe İlişkisel Bir Bakış ve Düşünümsellik
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

8. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Sanayisizleşme ve Mekânın Yeniden Üretimi: Zonguldak-Kavaklık
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

23. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi

Projects
-Tübitak 1001 | Nationally Supported
Yaşlılıkta Baş Etme Stratejileri: Covid-19 Sürecinde Yalnız Kadınlık Deneyimleri
Tamamlandı

Start 2020 - Finish 2021

-Tübitak 1001 | Nationally Supported
Potansiyel Göçmenler Olarak Liseli Gençler: Göçe Yönelik Eğilimler, Stratejiler ve Beklentiler
Devam Ediyor

Start 2023

Books
Kitap Tercümesi
Klasik Sosyolojik Teori: Sosyolojinin Vaadinin Yeniden Keşfi
 • SÖNMEZ FUNDA

2015, Say, None

Bilimsel Kitap
Kente Dair
 • SÖNMEZ FUNDA

2016, Bağlam, None

Bilimsel Kitap
Kent İnşaat Ekonomi Kongre Kitabı
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

2019, TMMOB, None

Bilimsel Kitap
VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı: Farklılıklar Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

2017, Sosyoloji Derneği, None

Bilimsel Kitap
VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı I: Yeni Toplumsal Yapılanmalar Geçişler Kesişmeler Sapmalar
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA ,
 • GENİŞ ŞERİFE

2013, Sosyoloji Derneği, None

Bilimsel Kitap
Sanayisizleşme, Konut Siyaseti, Orta Sınıf
 • SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

2024, İletişim Yayınları, None

Prizes
İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı
İlhan Tekeli Doktora Teşvik Ödülü

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 2912842
 • E-mail . . . . . funda.sonmez