FATİH KAYAALP

Ar. Gör.

FATİH KAYAALP

Ar. Gör.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ > Sosyal Bilgiler Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Temel Eğitim
Akademik Anahtar Kelime
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2002 - 2006
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

2011 - 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

2016 - 2020
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

Articles
SSCI
My museum: A study of pre-service social studies teachers’ experience in designing virtual museums.
 • KAYAALP FATİH ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP ,
 • MERAL ELİF

Education and Information Technologies | 2024

ESCI(Emerging Sources Citation Index)
Sosyal Bilgiler Dersinde Alternatif Bir Öğretim Süreci: Dijital Öykülerle Öğreniyorum
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP ,
 • KAYAALP FATİH ,
 • MERAL ELİF

Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 58 issue 2 pages: 398 - 430 | 2023

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Temelli Lisansüstü Tez Çalışmalarının Sistematik Analizi
 • KAYAALP FATİH ,
 • MERAL ELİF

Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi Volume 13 issue 2 pages: 127 - 147 | 2023

Journals Indexed in Eric
The Effect of Digital Material Preparation Training on Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence of Pre-service Social Studies Teachers
 • KAYAALP FATİH ,
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • MERAL ELİF ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Journal of Theoretical Educational Science Volume 15 issue 3 pages: 475 - 503 | 2022

Journals Indexed in Eric
The Role of Argumentative Writing in Teaching Controversial Issues:A Mixed Methods Research
 • MERAL ELİF ,
 • KAYAALP FATİH ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP

International Journal of Contemporary Educational Research Volume 7 issue 1 pages: 143 - 163 | 2022

SCOPUS
An Analysis of the Effect of Writing-to-Learn Activities Regarding Students’ Academic Achievement and Self-Regulation Skills in Writing
 • KAYAALP FATİH ,
 • MERAL ELİF ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Participatory Educational Research (PER) Volume 9 issue 1 pages: 323 - 348 | 2022

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
The Role of Writing-to-Learn Method in Teaching About Natural Disasters and Environmental Issues: A Mixed Methods Study
 • KAYAALP FATİH

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY) Journal Volume 6 issue 2 pages: 346 - 381 | 2022

ESCI(Emerging Sources Citation Index)
Current Global Issues from the Perspective of Prospective Teachers: How are they illustrated in cartoons?
 • KAYAALP FATİH ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP ,
 • MERAL ELİF

Pegem Journal of Education and Instruction Volume 11 issue 3 pages: 1 - 16 | 2021

Journals Indexed İn Eric
I Wrote, I Was Evaluated, and I Learned an Alternative Teaching Process in Distance Education: Writing-to-Learn
 • KAYAALP FATİH ,
 • MERAL ELİF ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Psycho-Educational Research Reviews Volume 10 issue 3 pages: 96 - 124 | 2021

Journals Indexed in Eric
The effect of argumentation-based teaching on developing argument skills of prospective teachers, and on their willingness to debate
 • MERAL ELİF ,
 • BAŞÇI NAMLI ZEYNEP ,
 • KAYAALP FATİH

International Journal of Curriculum and Instruction Volume 13 issue 2 pages: 1039 - 1062 | 2021

Journals Indexed in Eric
Reconsidering the citizenship education in Turkey: Is citizenship education possible in preschools?
 • KAYAALP FATİH

International Journal of Curriculum and Instruction Volume 13 issue 3 pages: 2039 - 2071 | 2021

SCOPUS
A search for a method to improve critical thinking skills in social studies teaching: Writing-to-learn
 • KAYAALP FATİH ,
 • MERAL ELİF ,
 • ŞİMŞEK UFUK ,
 • ŞAHİN İBRAHİM FEVZİ

Review of International Geographical Education Online Volume 10 issue 3 pages: 400 - 430 | 2020

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
(Do) spoken words fly and written words remain (?): An analysis on the impacts of using writing-to-learn activities in the social studies class on cognitive learning, and students’ views
 • KAYAALP FATİH ,
 • ŞİMŞEK UFUK

International Journal of Eurasian Education and Culture Volume 5 issue 10 pages: 1242 - 1314 | 2020

TR DİZİN
Prospective social studies teachers’ perceptions on the concept of ”citizen(ship)”
 • KAYAALP FATİH ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • KARADENİZ OĞUZHAN

International Journal of Eurasia Social Sciences Volume 9 issue 4 pages: 2051 - 2068 | 2018

TR DİZİN
Kavram Öğretimi Sürecine Öğrenme Amaçlı Yazmayı Eklemlemek: Bir Müdahaleli Karma Desen Araştırması
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP ,
 • MERAL ELİF ,
 • KAYAALP FATİH

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 24 issue 3 pages: 499 - 518 | 2022

TR DİZİN
Sosyal Bilgiler Okuryazarlığı Kavramına Yüklenen Anlamların Zihin Haritalarına Yansımaları
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP ,
 • KAYAALP FATİH ,
 • MERAL ELİF

Journal of Computer and Education Research Volume 9 issue 18 pages: 869 - 903 | 2021

TR DİZİN
Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi kapsamında hazırlanan “Vatandaşlık” konulu lisansüstü tezlerdeki eğilimler
 • KAYAALP FATİH ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 21 issue 1 pages: 744 - 785 | 2020

Proceedings
Özet bildiri
Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Karar Verme Becerisini Geliştirmede “Argumantative Yazmanın” Etkisi
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP ,
 • MERAL ELİF ,
 • KAYAALP FATİH

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2021)

Özet bildiri
Yazı Deyip Geçme!Sosyal Bilgiler Öğretiminde Farklı Bir Öğrenme Aracı: Öğrenme Amaçlı Yazma
 • KAYAALP FATİH ,
 • MERAL ELİF ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP

10. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2022)

Tam metin bildiri
Dijital Öykülerin Öğrencilerin Empatik Eğilimleri Ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi
 • BAŞÇI NAMLI ZEYNEP ,
 • ALTINSOY YASEMİN ,
 • MERAL ELİF ,
 • KAYAALP FATİH

5.Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Sosyal Bilgiler Dersine Entegrasyonu: Örnek Bir Materyal Tasarımı
 • KAYAALP FATİH ,
 • ÖZDEMİR MUZAFFER ,
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • ÖNLEN MAKSUT

3. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2021)

Özet bildiri
Vatandaşlık Eğitiminde Acaba Ne Değişti? Yurt Bilgisi Ders Kitaplarından Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Uzanan Vatandaşlık Görünümü
 • KAYAALP FATİH ,
 • ŞİMŞEK UFUK

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2)

Özet bildiri
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Sosyal Bilgiler Dersi Üzerinden İdeal Vatandaş Arayışları”: 1923-1950 Dönemi Ders Kitapları Üzerine Bir Çalışma
 • ŞİMŞEK UFUK ,
 • KAYAALP FATİH ,
 • COŞKUN MEHMET KADİR

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Dersinde Yazının Etkili Kullanımına Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Etkinlik Örnekleriyle Öğrenme Amaçlı Yazma
 • KAYAALP FATİH

4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Visually Impaired Secondary School Students’ Needs for Social Studies Lesson’s Learning Areas of Students, People and Places
 • ŞİMŞEK UFUK ,
 • COŞKUN MEHMET KADİR ,
 • KAYAALP FATİH ,
 • AKDAĞ SİNAN

28th International Conference on Educational Sciences

Özet bildiri
Searching a Method for Developing Critical Thinking Skills in Social Studies Education: Writing for Learning
 • ŞİMŞEK UFUK ,
 • KAYAALP FATİH

8th International Symposıum on Social Studies Education

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Ait Eğitim İnançlarının Sosyal Bilgilerin Doğası Üzerindeki Görünümü
 • ŞAHİN İBRAHİM FEVZİ ,
 • ŞİMŞEK UFUK ,
 • MERAL ELİF ,
 • KAYAALP FATİH

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İçerisinde Yer Alan Milli Değerler Ve Kavramlara Muharip Gazilerin Gözüyle Bir Bakış
 • KARADENİZ OĞUZHAN ,
 • KAYAALP FATİH

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaş(lık) Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi
 • KAYAALP FATİH ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • KARADENİZ OĞUZHAN

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkelerine göre Değerlendirilmesi
 • KARADENİZ OĞUZHAN ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • KAYAALP FATİH

2.Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Dersinde Yazı Temelli Yeni Sınav Modeline İlişkin Tespitler ve Çözüm Önerileri
 • KAYAALP FATİH ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP ,
 • MERAL ELİF

12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu(USBES2024)

Projects
-Tübitak 1003 | Nationally Supported
Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe, Matematik ve Fen Ders Başarısını Etkileyen Okul ve Öğrenci Düzeyine İlişkin Bazı Değişkenlerin İncelenmesi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi
Tamamlandı

Start 2018 - Finish 2021

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Sosyal Bilgiler Dersinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisini Kullanmanın Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmelere Etkisinin İncelenmesi
Devam Ediyor

Start 2024

Books
Bilimsel Kitap
Bilim Dünyasında Eğitim II
 • KAYAALP FATİH ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP

2022, Pegem Akademi, Ankara

Bilimsel Kitap
Yenilikçi Yaklaşımlarla 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi
 • KAYAALP FATİH

2022, Vizetek Yayıncılık, Ankara

Bilimsel Kitap
Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları
 • KAYAALP FATİH ,
 • ŞİMŞEK UFUK

2021, PEGEM Akademi ve Yayınevi, Ankara

Bilimsel Kitap
Kuramdan Uygulamaya Geleneksel Çocuk Oyunları ile Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • KAYAALP FATİH ,
 • İLGAZ SELÇUK

2023, Pegem Akademi, Ankara

Bilimsel Kitap
Eğitimde Palyatif Uygulamalar
 • KAYAALP FATİH ,
 • MERAL ELİF

2023, Pegem Akademi, Ankara

Bilimsel Kitap
Çağdaş Sosyal Bilgiler Öğretimi(Güncel Konu ve Etkinlik Örnekleriyle)
 • KAYAALP FATİH ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP

2023, Vizetek Yayıncılık, Ankara

External Experience
Ardahan /Göle/75.Yıl İMKB YİBO(İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı İlköğretim Bölge Okulu)
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Start 2008

Erzurum/Pasinler/ İbrahim Hakkı İlköğretim Okulu
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Start 2010

Erzurum/Pasinler/ İbrahim Hakkı Orta Okulu
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Start 2012

Erzurum/Palandöken/ Haşim İşcan Orta Okulu
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Start 2013

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3233870
 • E-mail . . . . . f.kayaalp