HASAN YÜCEL ERTEM

Doç. Dr.

HASAN YÜCEL ERTEM

Doç. Dr.

Eğitim Yönetimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ > Eğitim Yönetimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Eğitim Bilimleri
Akademik Anahtar Kelime
 • Eğitim Yönetimi
Metrics
2 h-index (WOS)
5 Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2005 - 2011
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

2013 - 2015
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

2015 - 2018
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

Articles
Diğer
The role of eTwinning projects on teachers professional development: A case study
 • AKDEMİR YELİZ ,
 • Uludağ Fatma ,
 • YIldırım Sinan ,
 • ERTEM HASAN YÜCEL

Dİğer Volume 5 issue 1 pages: 1 - 8 | 2024

WOS.ESCI
Bibliometric Analysis of Research on the First-Year Experiences of University Students
 • Ertem, HY ,
 • Aypay, A
 • YUKSEKOGRETIM DERGISI Volume 13 pages: 107 - 118 | 2023

  Researchbib
  Okul Öncesi Eğitimde Velilerin Okul İklimi Algısının İncelenmesi
  • Erdoğan Selçuk ,
  • ERTEM HASAN YÜCEL

  Asya Studies Volume 7 issue 25 pages: 71 - 80 | 2023

  Index Coperninus
  Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Öğretim Süreçlerinin Yönetimi Hakkındaki Görüşleri
  • VURAL BEKİR ,
  • ERTEM HASAN YÜCEL

  Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 11 issue 2023 pages: 101 - 120 | 2023

  Science Gate
  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN İLKOKULDAKİ HAZIR BULUNUŞLUK ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  • Bekar Dedeal Asiye ,
  • ERTEM HASAN YÜCEL

  Route Educational & Social Science Journal Volume 10 issue 5 pages: 54 - 70 | 2023

  Research Gate
  ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE HESAP VEREBİLİRLİK ALGILARI
  • Karadeniz Subaşı Buğse ,
  • ERTEM HASAN YÜCEL

  Route Educational & Social Science Journal Volume 10 issue 5 pages: 193 - 204 | 2023

  EBSCO
  Bibliometric Analysis of Research on Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education
  • ERTEM HASAN YÜCEL ,
  • AYPAY AHMET

  Higher Education Governance and Policy -Association for Higher Education Studies (YOCAD) Volume 4 issue 1 pages: 49 - 62 | 2023

  WOS.ESCI
  A bibliometric review of research on student outcomes in higher education 1960-2020
  • Aypay, A ,
  • Ertem, HY
  • TUNING JOURNAL FOR HIGHER EDUCATION Volume 10 pages: 27 - 63 | 2022

   DOAJ
   Meslek Liselerinin Covid-19 Sürecindeki Rolünün Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
   • ÖZDAĞ MERAL ,
   • ERTEM HASAN YÜCEL

   Eğitim Yansımaları Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 85 - 106 | 2022

   WOS.ESCI
   Role of Personal and Organizational Factors on Student Attrition From Graduate Education: A Mixed-Model Research
   • Ertem, HY ,
   • Gökalp, G
   • JOURNAL OF COLLEGE STUDENT RETENTION-RESEARCH THEORY & PRACTICE Volume 23 pages: 903 - 928 | 2022

    ERIC
    THE ROLE OF TEACHER AUTONOMY AND SCHOOL CLIMATE ON GOAL ORIENTATIONS FOR TEACHING
    • ERTEM HASAN YÜCEL ,
    • ARSLAN ALİ ,
    • Özenir Üren Esra

    Psycho-Educatonal Research Reviews Volume 10 issue 2 pages: 203 - 212 | 2021

    ERIC, SCOPUS
    Examination of Turkey’s PISA 2018 reading literacy scores within student-level and school-level variables
    • ERTEM HASAN YÜCEL

    Participatory Educational Research Volume 8 issue 1 pages: 248 - 264 | 2021

    ESCI
    Bibliometric Review of Studies on Organizational and Administrative Dynamics in Higher Education
    • ERTEM HASAN YÜCEL ,
    • AYPAY AHMET

    Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies Volume 2 issue 3 pages: 77 - 98 | 2021

    ASOS
    THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASS CLIMATE AND MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCHOOL
    • ERTEM HASAN YÜCEL ,
    • ARSLAN ALİ ,
    • Aksoy Akbaş Serap ,
    • Ecer Emriye ,
    • Eryiğit Livanur

    Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi Volume 1 issue 1 | 2021

    ERIC
    Relationship of School Leadership with School Outcomes: A Meta-Analysis Study
    • ERTEM HASAN YÜCEL

    International Education Studies Volume 14 issue 5 pages: 31 - 41 | 2021

    WOS.ESCI
    Does academic freedom make sense in Turkey? A content analysis study
    • Ertem, HY
    • GLOBALISATION SOCIETIES AND EDUCATION Volume 19 pages: 511 - 521 | 2021

     WOS.ESCI
     EXAMINATION OF SYSTEM OF TRANSITION TO UPPER-SECONDARY SCHOOLS FROM LOWER-SECONDARY SCHOOLS IN TERMS OF STUDENT, CLASS, AND SCHOOL LEVEL VARIABLES
     • Ertem, HY
     • PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY Volume 79 pages: 194 - 206 | 2021

      ERIC
      Student Retention in Turkish Higher Education through Lenses ofBio-Ecological Theory
      • ERTEM HASAN YÜCEL

      Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Volume 13 issue 2 pages: 296 - 310 | 2020

      WOS.ESCI
      Parents' Perceptions of School Climate and Parent Involvement in terms of Education Levels of Parents and Grade of Their Children
      • Ertem, HY ,
      • Gökalp, G
      • HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION Volume 35 pages: 78 - 91 | 2020

       Research Bib, ASOS
       Velilerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Becerileri ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
       • ALTUNTAŞ BURCU ,
       • DEMİRDAĞ SEYİTHAN ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       Academia Journal of Eucational Research Volume 5 issue 2 pages: 65 - 80 | 2020

       Index Copernicus International (ICI), ERIH Plus
       Öğretmenlerin Öğretimsel Liderlik Algıları ve Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretim Ortamındaki Kuşaklararası İklim Üzerindeki Rolünün İncelenmesi
       • EFE AYŞE KALO ,
       • DEMİRDAĞ SEYİTHAN ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 83 - 102 | 2020

       SOBIAD, DRJI, OAJI, TEI,
       LIFE SATISFACTION OF INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS STUDY
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • DEMİRDAĞ SEYİTHAN

       Route Education and Social Science Journal Volume 7 issue 9 pages: 310 - 319 | 2020

       TR DİZİN
       Organizational Behaviours in the Schools: A Content Analysis Study/Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 22 issue 3 pages: 802 - 817 | 2020

       DRJI
       RELATION OF PISA 2018 RESULTS WITH THE VARIABLES OFSTUDENT, TEACHER, AND SOCIETY
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       Journal of Research in Education and Society Volume 7 issue 2 pages: 570 - 584 | 2020

       TR DİZİN
       Student Retention in Graduate Education in Turkey: Role of Organizational Factors on theDegree Completion in Graduate Education
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       Ege Eğitim Dergisi Volume 21 issue 1 pages: 38 - 53 | 2020

       TR DİZİN
       Lisansüstü Eğitimde Yapı ve Süreç: Araştırma Üniversitelerinde Örgüt İklimi ve Lisansüstü Deneyimler
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 16 issue 2 pages: 464 - 483 | 2020

       TR DİZİN
       Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 39 issue 1 pages: 122 - 137 | 2020

       TR DİZİN
       Lisansüstü Eğitim’de Örgüt İklimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 20 pages: 784 - 797 | 2019

       TR DİZİN
       Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 18 issue 2 pages: 155 - 173 | 2017

       TR DİZİN
       Fizik Eğitimi Araştırma Görevlilerinin Yeni Fizik Öğretim Programı 2013 Hakkındaki Algıları
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 16 issue 1 pages: 95 - 120 | 2016

       Proceedings
       Tam metin bildiri
       TWENTY YEARS OF STUDIES ON PARENTAL INVOLVEMENT: A BIBLIOMETRIC REVIEW
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       ISPEC 8. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

       Tam metin bildiri
       BIBLIOMETRIC REVIEW OF RESEARCH ON MIGRATION AND EDUCATION: IMPLICATIONS FOR MULTICULTURAL EDUCATION
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       ISPEC 8. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

       Özet bildiri
       Mesleki Eğitimde Okul Mekanlarının Yeniden Yapılandırılması
       • ÖZDAĞ MERAL ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

       Özet bildiri
       Meslek Liselerinin Covid-19 Sürecindeki Rolünün Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
       • ÖZDAĞ MERAL ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

       Özet bildiri
       A Bibliometric Review of Research on Student Outcomes in Higher Education
       • AYPAY AHMET ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       European Conference on Educational Research (European Educational Research Association)

       Özet bildiri
       Comprehensive Science Mapping Analysis of Research on the First-Year Experiences of College Students in Higher Education
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • AYPAY AHMET

       European Conference on Educational Research (European Educational Research Association)

       Özet bildiri
       Role of Organizational Factors on Student Attrition from Graduate Education in Turkey
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       AERA 2018

       Özet bildiri
       Knowledge production of inclusion and exclusion in education in Turkey: A content analysis of research on key concepts
       • KAYA KAŞIKCI SEVGİ ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       ECER 2018

       Özet bildiri
       Different Situations, Different Voices: Attributions of Student Attrition
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       IHEC 2018

       Özet bildiri
       Relationship between school climate perceptions of parent and their involvement in schooling
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       AERA 2015 Annual Meeting

       Özet bildiri
       What went wrong in technology integration policy of Turkey A review of research
       • KONDAKÇI YAŞAR ,
       • KAYA KAŞIKCI SEVGİ ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       ECER 2016

       Özet bildiri
       A bridge for student retention in higher education system of turkey: glocalization through lenses of bio ecological theory
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

       Tam metin bildiri
       Mapping Graduate Education in terms of Organizational Climate: A Multi-level Analysis with Demographic Variables and Institutional Performance Indicators
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

       Tam metin bildiri
       Opinions of Pedagogical Formation Students about Student Response System
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       IPCEDU

       Tam metin bildiri
       Multi-level Analysis on the Relationship between Information and Communication Technology and Reading Literacy: Digital Reflections from PISA 2018
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       VIIth International EurasianEducational Research Congress

       Tam metin bildiri
       A content analysis study: What Scopus tells about migration studies in Turkey?
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

       Özet bildiri
       Barriers to academic freedom: a bottom up approach through systematic review
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE ,
       • KAYA KAŞIKCI SEVGİ

       ECER 2017

       Özet bildiri
       How well school climate predicts parent involvement
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       ECER 2017

       Özet bildiri
       Öğretmen adaylarının kariyer planlaması: bir ihtiyaç analizi çalışması
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • ENGİN DEMİR CENNET ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       UEYK12

       Özet bildiri
       Thinking about Big Picture: Investigation of PISA 2018 Results Considering Student, Teacher, and Society Indicators
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

       Özet bildiri
       Examination of PISA 2018 Reading Literacy in terms of Socio-Cultural Dynamics: A Multi-Level Analysis
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       IPCEDU 2020

       Özet bildiri
       Examination of System of Transition to High Schools in terms of Student, Class, and School Level Variables
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       VIIth International EurasianEducational Research Congress

       Tam metin bildiri
       Perceived Psychological Contract Breach by Research Assistants in METU
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       EERA ECER 2014

       Tam metin bildiri
       Experience of being a future faculty development program research assistant at a large university in Turkey
       • GÖKALP GÖKÇE ,
       • ÇALIŞKAN ÖMER ,
       • ZAYİM KURTAY MERVE ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • KAYA KAŞIKCI SEVGİ

       AERA 2015 Annual Meeting

       Tam metin bildiri
       The Development of Organizational Climate Scale: What about Graduate Education?
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       ECER 2018

       Tam metin bildiri
       Student attrition from graduate education: different departments and different voices
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       ECER 2018

       Tam metin bildiri
       Regional differences in satisfaction of international students in non-traditional destination
       • oldaç yusuf ikbal ,
       • KONDAKÇI YAŞAR ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • ÇAPA AYDIN YEŞİM

       ECER 2018

       Özet bildiri
       uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri ve Türkiye’deki deneyimleri üzerine nitel bir çalışma
       • KONDAKÇI YAŞAR ,
       • oldaç yusuf ikbal ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       UEYK12

       Tam metin bildiri
       Bibliometric Analysis of Studies on Conflict Management in Educational Settings
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       6. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi

       Tam metin bildiri
       Bibliometric Analysis of Studies on Transformational Leadership
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       6. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi

       Tam metin bildiri
       SCHOOL DROPOUT IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS OF STUDIES INDEXED IN SCOPUS DATABASE
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       CUKUROVA 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

       Tam metin bildiri
       LEADERSHIP STUDIES IN COVID-19 AGE: WHAT PANDEMIC HAS BROUGHT ON LEADERSHIP RESEARCH FIELD?
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       CUKUROVA 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

       Tam metin bildiri
       COMPARISON OF TEACHER MOTIVATIONS IN THE PRE-PANDEMIC PERIOD AND THE PANDEMIC PERIOD
       • Köfüncü Sercan ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       ISPEC 9. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

       Tam metin bildiri
       TECHNOLOGY INTEGRATION IN EDUCATION: COMPARISON OF PERSPECTIVES OF TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

       Tam metin bildiri
       BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON SCHOOL CLIMATE
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

       Tam metin bildiri
       Türkiye’de Akademik Yayın Süreleri Üzerine Bir İnceleme: Dergipark’ın Şifreleri
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ACADEMIC STUDIES ICIAS 2023

       Tam metin bildiri
       Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Sendikalarının Etkililiklerinin Değerlendirilmesi
       • Yıldırım Çebi Hava ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       3rd International Conference on Innovative Academic Studies ICIAS 2023

       Tam metin bildiri
       STUDIES ON GRADUATE EDUCATION: RESULTS FROM SCOPUS DATABES
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       CUKUROVA 10TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

       Tam metin bildiri
       EXAMINATION OF STUDIES ON ACADEMIC AND SOCIAL INTEGRATION IN SCOPUS DATABASE
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       CUKUROVA 10TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

       Tam metin bildiri
       VILLAGE INSTITUTES FROM ESTABLISHMENT TO CLOSURE
       • Yalçın Sevilay ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       4. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

       Tam metin bildiri
       STATE PLANNING ORGANIZATION FROM ITS ESTABLISHMENT TO CLOSING
       • Yalçın Burhan ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       4. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

       Tam metin bildiri
       SCHOOL CLIMATE FROM THE VIEWS OF PARENTS
       • Gültekin Alparslan ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi

       Tam metin bildiri
       SCHOOL CLİMATE FROM THE VIEWS OF STUDENTS
       • Bozkurt Atilla ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi

       Özet bildiri
       Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki akademik ve sosyal yaşam doyumları
       • KONDAKÇI YAŞAR ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • oldaç yusuf ikbal

       11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

       Özet bildiri
       Velilerin eğitim düzeyleri ile çocuklarının öğrenim kademesinin velilerin okul iklimi ve veli katılımı algısına etkisi
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       UEYK12

       Özet bildiri
       Bölgesel eşitsizliklerin ekonomik temelleri: eğitime yansımalar
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • ENGİN DEMİR CENNET ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       UEYK12

       Özet bildiri
       Lisansüstü öğrencilerin akademik destek ihtiyaçları
       • GÖKALP GÖKÇE ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • oldaç yusuf ikbal

       IHEC2017

       Özet bildiri
       Lisansüstü Eğitim’de Örgütsel İklim , Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       UEYK13

       Tam metin bildiri
       Fizik Eğitimi Araştırma Görevlilerinin Yeni Fizik Öğretim Programı 2013 Hakkındaki Algıları Bir Durum Çalışması
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       8. ulusal eğitim yönetimi kongresi

       Özet bildiri
       Sayıların Dili: Lisansüstü Eğitimden Okul Terki
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

       Özet bildiri
       Velilerin okul iklimi algısı ölçeğinin Türkçe ye uyum çalışmaso
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

       Tam metin bildiri
       Fizik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğretim ProgramınıUygulama Yeterlikleri Üzerine Bir Durum Çalışması
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       1. ulusal fizik eğitimi kongresi

       Projects
       Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
       ZBEÜ BAP 2020-19959079-01 - Universite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma
       Tamamlandı

       Start 2020 - Finish 2021

       Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
       The role of personal and organizational factors on student attrition from graduate eduction: Do or die?
       Tamamlandı

       Start 2018 - Finish 2018

       TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
       Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye’xxyi Tercih Sebeplerinin Modellemesi
       Tamamlandı

       Start 2015 - Finish 2017

       Books
       Bilimsel Kitap
       Sınıf Yönetimi
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2022, Lisans Yayıncılık, None

       Bilimsel Kitap
       Eğitime Giriş
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2022, Lisans Yayıncılık, None

       Bilimsel Kitap
       Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2022, Nobel, None

       Bilimsel Kitap
       Eğitimde Araştırma Yöntemleri
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2022, Pegem, None

       Bilimsel Kitap
       Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2022, Pegem, None

       Bilimsel Kitap
       Yükseköğretimde 21. YY Becerileri
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2021, Nobel, Ankara

       Bilimsel Kitap
       Yükseköğretimde 21. YY Becerileri
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2021, Nobel, Ankara

       Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
       Eğitim Yönetimi Araştırmaları
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • ENGİN DEMİR CENNET ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       2017, Pegem, None

       Bilimsel Kitap
       2020 IPCEDU E-KİTAP
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2020, PEGEM, None

       Bilimsel Kitap
       Eğitim Yönetimi Araştırmaları
       • ERTEM HASAN YÜCEL ,
       • GÖKALP GÖKÇE

       2016, Pegem Akademi, Ankara

       Bilimsel Kitap
       Teori ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
       • Kahraman Murat ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2023, Yaz Yayınları, Afyon

       Bilimsel Kitap
       Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar
       • Akdeniz Sedat ,
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2023, Duvar Yayınları, İzmir

       Bilimsel Kitap
       Yükseköğretimde Yapı ve Süreç
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2024, Nobel, Ankara

       Bilimsel Kitap
       Eğitim Sosyolojisi
       • ERTEM HASAN YÜCEL

       2021, Vizetek Yayıncılık, Ankara

       Theses
       Yüksek Lisans
       Meslek liselerinin COVID-19 sürecindeki rolünün okul yöneticilerinin görüşlerine göre incelenmesi
       MERAL ÖZDAĞ

       2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       Öğretmenlerin Okul İklimi ve Mesleki İmaj Algılarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Rolü: Karadeniz Ereğli Örneği
       REYHAN OFLAZ

       2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       Kaynaştırma Öğrencilerinin Yaşadığı Sorunların Çözümünde Yönetici ve Öğretmen Görüşleri: Zonguldak Alaplı Örneği
       FAZİLET YAVUZ

       2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       Öğretmen algılarına göre lider-üye etkileşimi ve okul yöneticilerinin çatışma yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi.
       ERAY ERKAN ÇUFAOĞLU

       2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin psikolojik sağlamlıkları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
       ARZU KALINCI DÜNYA

       2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       Temel Eğitim Kademelerinde Gerçekleştirilen Okul Temelli Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
       ÖMER YAVUZ

       2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Süresinde Eğitim Yönetimi Hakkındaki Görüşleri
       BEKİR VURAL

       2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       PANDEMİ DÖNEMİ OLUŞAN TEKNOLOJİK MARUZİYETİN PANDEMİ SONRASI OKUL YÖNETİMİNE ETKİLERİ
       ERSAN KAVUŞAN

       2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       Temel Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Yaklaşımları ve Kriz Yönetim Becerileri Arasındaki İlişki
       YELİZ AKDEMİR

       2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans
       Çok programlı Anadolu Lisesi okul yöneticilerinin okulun fiziki kaynaklarının yeterliliği ve etkili kullanımına ilişkin görüşleri
       İBRAHİM AYDIN

       2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

       External Experience
       Başkale İMKB Çok Programlı Lisesi
       Fizik Öğretmeni/Müdür Yardımcısı

       Start 2011

       Administrative Duties
       Dekan Yardımcısı
       • EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ -

       Anabilim Dalı Başkanı
       • Eğitim Yönetimi -

       Contact information
       • Telephone . . . . . 3233870
       • E-mail . . . . . ertem