ERSİN KANAT

Doç. Dr.

ERSİN KANAT

Doç. Dr.

Finans ve Bankacılık

About

Department
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU > FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ > Finans ve Bankacılık

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Finans
Akademik Anahtar Kelime
 • Finansal Tahmin ve Modelleme
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2022 - Devam Ediyor
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Sistemde tanımsız düzey

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

2022 - Devam Ediyor
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

2000 - 2006
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME

2008 - 2011
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | MUHASEBE VE FİNANSMAN

2012 - 2016
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | MUHASEBE VE FİNANSMAN

Articles
TR DİZİN
Üniversite Öğrencilerinin Kripto Para Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Ölçümü: ZBEUN Örneği
 • ÖGET EMRAH ,
 • KANAT ERSİN

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 19 issue 1 pages: 143 - 159 | 2023

DRJI, SOBIAD, SIS
The validity of technical analysis in the cryptocurrency market: evidence from machine learning methods
 • KANAT ERSİN

Pressacademia: Journal of Business Economics and Finance (JBEF) Volume 12 issue 3 pages: 102 - 109 | 2023

Index Copernicus, DRJI
Is it possible to get abnormal return under the assumption of calendar anomalies?
 • KANAT ERSİN

International Anatolian Journal of Social Sciences Volume 5 issue 2 pages: 492 - 505 | 2021

TR DİZİN
Effects of Global Outbreaks on Insurance Companies' Stocks: An Event Study on Stock Markets of Turkey and G7 Countries
 • TORAMAN CENGİZ ,
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume 39 pages: 173 - 193 | 2021

TR DİZİN
Küresel Ekonomik Politika Belirsizliği ve Kripto Paralar: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi
 • KANAT ERSİN

Journal of Research in Business Volume 6 issue 2 pages: 319 - 331 | 2021

Index Copernicus, Sobiad, ESJI, DRJI, CiteFactor
Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sorunları ve Finansal Okuryazarlığın Önemi
 • ÇELİK GAYE MAT ,
 • KANAT ERSİN ,
 • BURTAN DOĞAN BAHAR

Journal of Academic Value Studies Volume 6 issue 1 pages: 24 - 33 | 2020

TR DİZİN
Determination of Optimum Artificial Neural Network in the Stock Market
 • KANAT ERSİN

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics Volume 15 issue 1 pages: 239 - 252 | 2020

Sobiad, Drji, Sis
Determination of the University Employees’ Money Beliefs and Demographic Features
 • KÜBİLAY BİLGEHAN ,
 • KANAT ERSİN

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 5 issue 3 pages: 472 - 490 | 2020

EBSCOhost, ASOS
Osmanlı Devleti’nde Menkul Kıymet İşlemleri
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi (MUFTAV) issue 17 pages: 142 - 151 | 2019

Sobiad, Index Copernicus, Sis, Asos, Oaji
Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Karşılaştırılması
 • KANAT ERSİN

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 7 issue 96 pages: 135 - 146 | 2019

Asos, Index Copernicus, Esji
Finans Sektöründe Girişimci ve Yenileşim Odaklılık-ICO (Initial Coin Offering)
 • ÇELİK GAYE MAT ,
 • KANAT ERSİN

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Volume 6 issue 9 pages: 1 - 8 | 2019

TR DİZİN
Pay Senedi Fiyatlarının Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Tahmin Edilmesi
 • KANAT ERSİN ,
 • DİLEK ŞENER

International Journal of Management Economics and Business Volume 14 issue 4 pages: 977 - 1002 | 2018

ASOS, DRJI
Bitcoin İle Türkiye ve G7 Ülke Borsaları Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin İncelenmesi
 • KANAT ERSİN ,
 • ÖGET EMRAH

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 3 issue 3 pages: 601 - 614 | 2018

SIS, Academic Resources Index, eLibrary.ru
Davranışsal Finans Perspektifi İle Küresel Finansal Kriz ve Değerlendirilmesi
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

Reforma İktisadi Bilimler Dergisi Volume 2 issue 70 pages: 42 - 52 | 2016

TR DİZİN
Türkiye’nin Teknoloji Sektörü Ve Döviz Kurları İle İlişkisi: Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi
 • KANAT ERSİN

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi Volume 55 issue 645 pages: 61 - 74 | 2018

ASOS, OAJI
Döviz Kuru Riskinin Ölçülmesinde Garch Yönteminin Uygulanması
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Volume 17 issue 37 pages: 122 - 139 | 2016

Proceedings
Tam metin bildiri
Galata Bankers And Their Effects On Today’s Financial System
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

1. UluslararasıTürkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi

Özet bildiri
Kadın Gı̇rı̇şimcı̇lerı̇n Ekonomı̇k Sorunları ve Fı̇nansal Okuryazarlığın Önemı̇
 • KANAT ERSİN ,
 • ÇELİK GAYE MAT ,
 • BURTAN DOĞAN BAHAR

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Özet bildiri
Grı̇ İlı̇şkı̇sel Analı̇z Yöntemı̇yle Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Karşılaştırılması
 • KANAT ERSİN

6. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Özet bildiri
Finans Sektöründe Girişimci ve Yenileşim Odaklılık
 • ÇELİK GAYE MAT ,
 • KANAT ERSİN

ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Özet bildiri
Sürdürülebilir Kırsal Turizm İçin Finansal Performans Ölçümü
 • KANAT ERSİN ,
 • ÇELİK GAYE MAT

III. International Rural Tourism and Development Congress

Tam metin bildiri
Döviz Kurunun Girişimciler için Önemi ve Tahmin Edilmesi: Döviz Kuru Riskinin Ölçülmesinde Garch Yönteminin Uygulanması
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu

Özet bildiri
Optimal Portfolio Selection: BIST 100
 • DAVER GİZAY ,
 • KANAT ERSİN

6th International Conference on Science, Culture, and Sport

Özet bildiri
Finansal Performans ve Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: BİST30’daki Bankalar Üzerine Bir Araştırma
 • KANAT ERSİN

International Congress of Human Studies

Tam metin bildiri
21.Yüzyıl Girişimcileri için Melek Sermayenin Modern Finansal Teknikler İçerisindeki Yeri ve Önemi
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi

Özet bildiri
Yapay Sinir Ağları İle Döviz Kuru Tahmini
 • KANAT ERSİN ,
 • DAVER GİZAY

International Congress of Management Economy and Policy

Özet bildiri
Bitcoin Getiri Oynaklığındaki Uzun Bellek Özelliğinin Analizi
 • KANAT ERSİN

I.Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Osmanlı Döneminde Menkul Kıymet Piyasaları
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

2. İşletme Tarihi Konferansı

Projects
Diğer (Ulusal) | Nationally Supported
Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi
Tamamlandı

Start 2019 - Finish 2019

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
2237/A - Finansal Okuryazarlık: Paranın Yönetimi ve Finansal Bilinçlilik
Tamamlandı

Start 2023 - Finish 2023

Books
Bilimsel Kitap
Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy
 • TETİK NEVZAT ,
 • KANAT ERSİN

2022, IGI Global, None

Bilimsel Kitap
Finansal Etkinlik Çerçevesinde Uygulamalı Çalışmalar
 • KANAT ERSİN ,
 • TETİK NEVZAT

2020, Gazi Kitabevi, ANKARA

Bilimsel Kitap
CRYPTO ASSETS Conceptual Framework and Empirical Evidences
 • ŞİT AHMET ,
 • KANAT ERSİN ,
 • TETİK NEVZAT

2021, Gazi Kitabevi, Ankara

Bilimsel Kitap
Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar - 2
 • KANAT ERSİN

2020, Ekin Yayınevi, Bursa

Bilimsel Kitap
FİNANSAL DİNAMİKLER Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler ve Etkileri
 • KANAT ERSİN

2020, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Bilimsel Kitap
Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar: İnsan Çalışmaları 1
 • KANAT ERSİN

2018, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara

Bilimsel Kitap
Contemporary Approaches in Businesses
 • KANAT ERSİN

2019, IJOPEC, Londra

Bilimsel Kitap
Geleceğin Bankacılığına Doğru
 • KANAT ERSİN

2023, Scala Yayıncılık, İstanbul

Bilimsel Kitap
Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler
 • KANAT ERSİN ,
 • TETİK NEVZAT

2023, Özgür Yayınları, Gaziantep

Bilimsel Kitap
Bankruptcy and Reorganization in the Digital Business Era
 • ŞENDUR YEŞİM ,
 • SARI BİLGEHAN ,
 • DAVER GİZAY ,
 • ÖGET EMRAH

2023, IGI Global, None

Editörlük
Uluslararası - Kitap
Bankruptcy and Reorganization in the Digital Business Era
ÖZSUNGUR FAHRİ, TETİK NEVZAT, KANAT ERSİN
Editör - None

2023

Uluslararası - Dergi
TURKISH STUDIES ACADEMIC JOURNAL:Economics, Finance and Politics
KANAT ERSİN
Yayın Kurulu Üyeliği - TR DİZİN

2019

Uluslararası - Dergi
TURKISH STUDIES ACADEMIC JOURNAL:Economics, Finance and Politics
KANAT ERSİN
Yayın Kurulu Üyeliği - TR DİZİN

2018

Uluslararası - Dergi
TURKISH STUDIES ACADEMIC JOURNAL:Economics, Finance and Politics
KANAT ERSİN
Yayın Kurulu Üyeliği - TR DİZİN

2018

Administrative Duties
Müdür
 • DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU -

Bölüm Başkanı
 • FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ -

Contact information
 • Telephone . . . . . 03725563573-182
 • E-mail . . . . . ersinkanat