ERDEM DİRİMEŞE

Dr. Öğr. Üyesi

ERDEM DİRİMEŞE

Dr. Öğr. Üyesi

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ > UYGULAMALI SOSYOLOJİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Sosyoloji
Akademik Anahtar Kelime
 • Niteliksel Yöntemler
 • Aile Sosyolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2023 - Devam Ediyor
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU | UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK

2023 - Devam Ediyor
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Önlisans

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU | UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK

2014 - 2017
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ

1996 - 2001
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT

2001 - 2005
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

2005 - 2013
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Articles
TR DİZİN
Üniversite Öğrencileri Yoksulluk Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması
 • URU MUSTAFA KORAY ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 13 issue 2 pages: 613 - 628 | 2024

Europub, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR)
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
 • KENDİRCİ GİZEM ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi Volume 2 issue 1 pages: 127 - 138 | 2024

TR DİZİN
THE POSITION OF WOMEN IN RAP MUSIC IN THE CONTEXT OF GENDER
 • SOYDAŞ ECEM ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi Volume 17 issue 46 pages: 853 - 876 | 2024

TR DİZİN
İşverenlerin Gözünden Romanların İstihdam Edilmesinde Karşılaşılan Problemler
 • GÖK BETÜL ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi Volume 18 issue 59 pages: 87 - 109 | 2023

EuroPub, İdealonline
Simmel’in Para Felsefesini Squid Game Dizisi ile Örneklendirmek
 • SOYDAŞ ECEM ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Journal of Sustainable Education Studies Volume 4 issue 1 pages: 1 - 12 | 2023

MLA, ICI, MIAR, ASOS İndeks, EuroPub, OAJI, ULRICHSWEB, BASE, , Cite Factor
Türkiyede Romanlar Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
 • GÖK BETÜL ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

kulturarastirmalari issue 16 pages: 269 - 288 | 2023

İndex Copernicus, Asos İndex, CiteFactor, ESJI,
The Stigmatization of The Divorced Individuals
 • URU MUSTAFA KORAY ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Universal Journal of History and Culture Volume 5 issue 1 pages: 16 - 30 | 2023

ASOS Index
Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Politikaları ve Türkiye’de Roman Kadınların Durumu: Zonguldak Örneği
 • DİRİMEŞE ERDEM

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Volume 3 issue 1 pages: 1 - 19 | 2022

TR DİZİN
Duygu ve Zekâ Kavramlarına Sosyolojik Bakmak
 • DİRİMEŞE ERDEM

Avrasya Terim Dergisi Volume 10 issue 2 pages: 51 - 65 | 2022

Art Index (Art Research Database, EBSCO)
Göçmenlerin Türkiye’ye Entegrasyonu ve Gündelik Hayatta Kültürel Etkileşimleri: Çinliler Örneği
 • EMRE ELİF ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Volume 6 issue 1 pages: 297 - 325 | 2022

TR DİZİN
Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Yoksulluk
 • DİRİMEŞE ERDEM

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 12 issue 3 pages: 545 - 559 | 2022

TR DİZİN
Bilgi Stoku Bağlamında Sosyokültürel Yapının Kadın Kimliğini, Kimlik İnşası Sürecinde Etiketlemesi: Atasözleri Örneği
 • URU MUSTAFA KORAY ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 11 issue 1 pages: 111 - 117 | 2021

Endekste taranmıyor
Kur’an Perspektifinden Duygusal Zekâ-Din Eğitimi İlişkisi
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • EV HALİT

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Volume 3 pages: 66 - 82 | 2013

Proceedings
Özet bildiri
Kadının Toplumdaki Rolünün Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi
 • GÖK BETÜL ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Yunus Emre Düşüncesiyle Toplumsal Değişme ve Tüketim Kültürü
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • UYGUN MELİKE ÖZLEM

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Devrek'teki Dini Bayramların Gurbetçiler Üzerindeki Etkilerinin Kültürel Açıdan İncelenmesİ
 • KALINCILAR ASLI NUR ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Özel Eğitim Uygulama Okuluna Devam Eden Öğrencilerin ve Ebeveynlerinin Yaşadıkları Problemler; Sosyal Dışlanma Örneği
 • ŞENOL ESRA ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

IV. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES)

Tam metin bildiri
Kadınların Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Yeri: Zonguldak İli Örneği
 • EMRE ELİF ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

6 th International Management and Social Research Conference

Tam metin bildiri
Türkiye’de Covıd-19 Salgını ve Ulusal Medyada Yaşlı Ayrımcılığı
 • ÖZTAŞ ŞEYDA ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

International Kosovo Congress on Culture, Arts and Multı-Disciplinary Studies

Tam metin bildiri
Selvi Boylum Al Yazmalım’’ Filminin ‘Sevgi’nin Değişimi Bağlamında Sosyolojik Analizi
 • ÖZTAŞ ŞEYDA ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

International Kosovo Congress on Culture, Arts and Multı-Disciplinary Studies

Tam metin bildiri
Din Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme Modeli
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • EV HALİT

Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu

Özet bildiri
Eğitimde Duygusal Cehaletten Okuryazarlığa Sosyal ve Ahlaki Boyut Açısından Duygusal Zekânın Önemi
 • DİRİMEŞE ERDEM

EJER Congress 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünme
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • KARAHAN ELİF

EJER Congress 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Tam metin bildiri
Dijital ve Mobil Oyunların Yabancılaşma ve Sosyalleşme ile İlişkisi
 • DİRİMEŞE ERDEM

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi

Özet bildiri
Postmodern Toplumda Narsizme Mesneviden Cevap Vermek
 • DİRİMEŞE ERDEM

2. Uluslararası Mevlana Düşüncesinde Beşeri Münasebetler Sempozyumu

Özet bildiri
Netflix Squid Game Dizisinin Georg Simmel’in Para Felsefesi İle İncelenmesi
 • SOYDAŞ ECEM ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Jandarma Atlı Birliğinin Çocuklara Gösterdiği Tutumun Zonguldak’taki Çocuklar Üzerinde İncelenmesi
 • KÖROĞLU TUĞÇE ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenimine Karşı Tutumun Türk Dili ve edebiyatı Bölümünde Öğrenim Gören Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde İncelenmesi
 • KENDİRCİ GİZEM ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Beden Algısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 • DURAN AYÇA ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Göçün Sosyal Yapıya Etkisi
 • DİRİMEŞE ERDEM

Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Haftası Sempozumu

Özet bildiri
Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Türk Kültürü ile Etkileşimleri: Çinliler Örneği
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • EMRE ELİF

1. Sinoloji ve Çin Araştırmaları Sempozyumu

Özet bildiri
Özel, Kaçak ve Kamu Maden İşçilerinin Aile Yapısı Arasındaki Farklar ve Gündelik Hayata Etkileri: Zonguldak Örneği
 • YILMAZ YUSUF ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Türkiye Soylulaştırma Yazını Kavramsal ve Kuramsal Ön Kabullere Dair Karşılaştırmalı ve Eleştirel Bir Değerlendirme
Tamamlandı

Start 2015 - Finish 2015

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Zonguldak taki Mülteciler Yaşam Deneyimleri Sorunlar ve Öneriler
Tamamlandı

Start 2015 - Finish 2016

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı
Tamamlandı

Start 2014 - Finish 2016

-Tübitak 1002 | Nationally Supported
Zonguldak Madencilerinin Afet Müdahale Tecrübelerinin Toplumsal ve Kriz Müdahale Önerileri Açısından Değerlendirilmesi
Tamamlandı

Start 2023 - Finish 2023

Books
Bilimsel Kitap
Sosyal & Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II
 • DİRİMEŞE ERDEM

2022, Gece Kitaplığı, ANKARA

Bilimsel Kitap
Research in Social Sciences
 • DİRİMEŞE ERDEM

2022, Duvar Yayınları, İZMİR

Ansiklopedi Maddesi
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt:XI
 • DİRİMEŞE ERDEM

2022, Detay Yayıncılık, ANKARA

Bilimsel Kitap
Aile Sosyolojisi
 • DİRİMEŞE ERDEM

2016, Lisans Yayıncılık, İSTANBUL

Bilimsel Kitap
Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar
 • BÜYÜKYILDIZ MEHTAP ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

2022, Serüven Yayınevi, İZMİR

Bilimsel Kitap
Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • ÖZTAŞ ŞEYDA

2022, Livre De Lyon, LYON

Kitap Tercümesi
Sosyolojik Uygulama : Müdahale ve Toplumsal Değişim
 • DİRİMEŞE ERDEM

2021, Atıf Yayınları, ANKARA

Bilimsel Kitap
Kur’ân ve Duygusal Zekâ: Toplum ve Eğitim Açısından
 • DİRİMEŞE ERDEM

2017, LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-05-26 ), ZONGULDAK

Bilimsel Kitap
Küreselleşen Dünyada Sosyal Bilimler
 • EMRE ELİF ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

2023, Duvar yayınları, İZMİR

Bilimsel Kitap
Çocuk Resimlerinin Analizi
 • GÖK BETÜL ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

2023, Efe Akademi Yayınları, İSTANBUL

Bilimsel Kitap
Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar - II
 • ŞAHİN SÜMEYYE ,
 • DİRİMEŞE ERDEM

2023, Özgür Yayınları, GAZİANTEP

Bilimsel Kitap
Deprem ve Toplum, Sosyalbilimsel Projeksiyonlar
 • DİRİMEŞE ERDEM

2023, Çizgi Kitabevi, İSTANBUL

Bilimsel Kitap
Kimlik ve Kültür
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • KALINCILAR ASLI NUR

2023, Eğitim Yayınevi, İSTANBUL

Bilimsel Kitap
Zonguldak taki Mülteciler Yaşam Deneyimleri Sorunlar ve Öneriler
 • SANKIR HASAN ,
 • SANKIR ŞEBNEM ,
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • UZAR ÖZDEMİR FİGEN ,
 • BARUTÇU ATİLLA

2016, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak

Bilimsel Kitap
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı
 • SANKIR HASAN ,
 • SANKIR ŞEBNEM ,
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • BARUTÇU ATİLLA ,
 • UZAR ÖZDEMİR FİGEN

2016, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak

Bilimsel Kitap
Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • DERMAN CEYLAN NURBANU

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:38, ANKARA

Bilimsel Kitap
Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • NAMAL YÜCEL ,
 • BOSTANCI DUYGU

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:38, ANKARA

Bilimsel Kitap
Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi
 • DİRİMEŞE ERDEM ,
 • ÇÖREKOĞLU GÜLNUR

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:38, ANKARA

Editörlük
Ulusal - Kitap
Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi
DİRİMEŞE ERDEM
Editör - Endekste taranmıyor

2022

Theses
Yüksek Lisans
Çinlilerin Türkiye'ye uyumu ve gündelik hayatta Türk kültürü ile etkileşimleri
ELİF EMRE

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Zonguldak'ta Bir Kültürel Kimlik İnşası: Kıvırcıklar
ÇAĞLA GÜL GÜĞERÇİN

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Zonguldak'ta Yabancılardan Kalan Yalnızlaştırılmış Yapıların Turizm ve Kültür Açısından Değeri
OĞUZ FURKAN KALYONCU

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Yaşantıların Üstüne Giydirilmiş Dijital Tulum: Simülasyonun Kültürel Yönetimi-Sosyal Medya Analizi
MEHTAP KABAK

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sosyal ve Kültürel Bağlamda Zihinsel Engellilerin ve Ailelerinin Yaşadıkları Problemler 'Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu Örneği'
ESRA ŞENOL

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Yeni medyada boşanma nedenleri ve boşanma sonrası damgalamanın sosyokültürel çevre ile ilişkisi
MUSTAFA KORAY URU

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Mekan ve Sosyal Tabakalaşma ilişkisi: Zonguldak TTK lojmanları örneği
DİCLE GÜLER

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Pandemi dönemi gençlerin sosyalleşme sürecinde aile ve çevre ilişkileri
ŞEYDA ÖZTAŞ

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sosyal Medyadaki Kanaat Önderlerinin Kimlik Oluşumunun Üzerindeki Etkilerinin Sekülerlik Üzerinden İncelenmesi
ÇİĞDEM KARAKAYA

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Romanların Toplumsal Yaşamda Kimlik İnşasına Dair Sosyokültürel Bir Çalışma: Gökçebey Örneği
KAMİL EFE

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türkiye'ye Afgan Göçünün Sosyo-Kültürel Boyutları ve Sorunlar: Sakarya Örneğİ
BEYZA NUR TEKİN

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Toplumda Roman Vatandaş Algısı ve Sosyal Dışlanma: Zonguldak Örneği
BETÜL GÖK

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Devrek Yöresinde Sosyo-Kültürel Değişim Bağlamında Dini Bayramlar ve Ritüeller
ASLI NUR KALINCILAR

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prizes
None
TAKDİRNAME

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ
AHMET YESEVİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

None
AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME

External Experience
HAKKARİ ANADOLU LİSESİ
ÖĞRETMEN

Start 2001

HAKKARİ İMAM HATİP LİSESİ
ÖĞRETMEN

Start 2001

BUCA HOCA AHMET YESEVİ LİSESİ
ÖĞRETMEN

Start 2002

GAZİEMİR YAHYA KEMAL BEYATLI İLKÖĞRETİM OKULU
MÜDÜR YARDIMCISI

Start 2008

KONAK VALİ VECDİ GÖNÜL ANADOLU LİSESİ
ÖĞRETMEN

Start 2010

KARS FEN LİSESİ
ÖĞRETMEN

Start 2012

GAZİEMİR YAHYA KEMAL BEYATLI İLKÖĞRETİM OKULU
MÜDÜR BAŞYARDIMCI

Start 2009

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 2912864
 • E-mail . . . . . erdemdirimese