ESMA NUR GÖZÜTOK

Ar. Gör.

ESMA NUR GÖZÜTOK

Ar. Gör.

Eğitim Programları ve Öğretim

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ > Eğitim Programları ve Öğretim

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Eğitim Bilimleri
Akademik Anahtar Kelime
 • Eğitim Programları ve Öğretim
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2009 - 2013
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

2013 - 2016
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

2016 - 2023
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Doktora

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Articles
Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Investigation of Students’xx Poor Reading Habits and Lateness To School Behavior: Nominal Group Technique and Root Cause Analysis
 • TURAN SELÇUK ,
 • ÖZDEMİR NEDİM ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

International Journal of Eurasian Education and Culture Volume 4 issue 7 pages: 298 - 311 | 2019

TR DİZİN
Prospective social studies teachers’ perceptions on the concept of ”citizen(ship)”
 • KAYAALP FATİH ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • KARADENİZ OĞUZHAN

International Journal of Eurasia Social Sciences Volume 9 issue 4 pages: 2051 - 2068 | 2018

SCOPUS
The Effects of Prospective Teacher-LecturerRapport on Prospective Teachers’ Attitudesand Self-Efficacy Beliefs towards TeachingProfession
 • ARSLAN ALİ ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

International Journal of Psycho-Educational Sciences Volume 7 issue 1 pages: 41 - 50 | 2018

Journals Indexed in Eric
Perceived Instrumenality Of Eduational Sciences Courses By Prospeciıve Teachers
 • ARSLAN ALİ ,
 • SICAK ALİ ,
 • AKDEMİR ELİF ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

Turkish Online Journal of Educational Technology pages: 199 - 203 | 2016

Elsevier
Descriptive analysis of researches on curriculum development in education
 • AKDEMİR ELİF ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • ARSLAN ALİ

Procedia - Social and Behavioral Sciences pages: 3199 - 3203 | 2015

ERIC
The Investigation Of Relationship Between Teacher Candidates Goal Orientations And Epistemological Beliefs
 • ARSLAN ALİ ,
 • AKDEMİR ELİF ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

The Turkish Online Journal of Educational Technology pages: 652 - 655 | 2015

TR DİZİN
Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi kapsamında hazırlanan “Vatandaşlık” konulu lisansüstü tezlerdeki eğilimler
 • KAYAALP FATİH ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 21 issue 1 pages: 744 - 785 | 2020

Index Copernicus
Öğretmen Adaylarının Çalışma Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi (Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği)
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 303 - 316 | 2018

Proceedings
Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaş(lık) Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi
 • KAYAALP FATİH ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • KARADENİZ OĞUZHAN

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Vatanseverlik Değerinin Türk Düşünce Dünyasındaki İdeolojik Seyri
 • KARADENİZ OĞUZHAN ,
 • ÖNTAŞ TURĞAY ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2017

Özet bildiri
Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kültür Fuarları
 • KARADENİZ OĞUZHAN ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Kongresi

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkelerine göre Değerlendirilmesi
 • KARADENİZ OĞUZHAN ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • KAYAALP FATİH

2.Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi

Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Dil Öğrenme Motivasyonlarının Yordayıcıları Olarak Özyeterlik İnancı ve Dil Öğrenme Stratejileri
 • KARAMEŞE ESMA NUR

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi

Sözlü Bildiri
Examination of Primary School Curriculum of Turkey and Bosnia Herzegovina in Terms of Peace Education
 • KARAMEŞE ESMA NUR

International Congress on Turkey and The Balkans

Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji Yaklaşımları ile Demokratik Tutuları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • KAPLAN GAMZE ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • BAŞOĞLU NURAN

ICPESS 2017

Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının Eğitsel Değerlerinin Belirlenmesi
 • KAPLAN GAMZE ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • BAŞOĞLU NURAN

ICPESS 2017

Tam metin bildiri
The Investigation Of Relationship Between Teacher Candidates Goal Orientations And Epistemological Beliefs
 • ARSLAN ALİ ,
 • AKDEMİR ELİF ,
 • GÖZÜTOK ESMA NUR

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2015)

Tam metin bildiri
Perceived Instrumenality Of Eduational Sciences Courses By Prospective Teachers
 • ARSLAN ALİ ,
 • Sıcak Ali ,
 • AKDEMİR ELİF ,
 • GÖZÜTOK ESMA NUR

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016)

Tam metin bildiri
Descriptive analysis of researches on curriculum development ineducation
 • AKDEMİR ELİF ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • ARSLAN ALİ

International Conference on New Horizons in Education

Projects
-Tübitak 1003 | Nationally Supported
Investigation of Some Variables Related to School and Student Levels Affecting Turkish, Mathematics and Science Course Success of Secondary School 7th and 8th Grade Students and Developing Policy Suggestions (7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe, Matematik ve Fen Dersi Başarısını Etkileyen Okul ve Öğrenci Düzeyine İlişkin Bazı Değişkenlerin İncelenmesi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi)
Tamamlandı

Start 2018 - Finish 2021

BAP | Nationally Supported
Eğitim Progrmları ve Öğretim Alanında Yapılan Çalışmaların Betimsel Analizi
Tamamlandı

Books
Bilimsel Kitap
Cutting-Edge Topics and Approaches in Education and Applied Linguistics
 • KAPLAN GAMZE ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • BAŞOĞLU NURAN

2018, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne

Bilimsel Kitap
An Overwiew of Technology, Guidance and Leadership in Terms of Education
 • BAŞOĞLU NURAN ,
 • KARAMEŞE ESMA NUR ,
 • KAPLAN GAMZE

2018, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3233872
 • E-mail . . . . . enur.karamese