EFECAN KARAGÖL

Doç. Dr.

EFECAN KARAGÖL

Doç. Dr.

Türkçe Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ > Türkçe Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Türkçe Eğitimi
Akademik Anahtar Kelime
 • None
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2003 - 2007
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

2008 - 2011
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRKÇE EĞİTİMİ

2014 - 2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | TÜRKÇE EĞİTİMİ

Articles
ESCI
Academic Reading in Graduate Students
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • BOYLU EMRAH ,
 • ÇEVİK ARZU

Journal of Qualitative Research in Education Volume 37 issue 2024 pages: 64 - 92 | 2024

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
TEACHING ACADEMIC TURKISH LANGUAGE SKILLS TO INTERNATIONAL STUDENTS ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEXTBOOK AND SCIENTIFIC ARTICLE WRITERS (DERS KİTABI VE BİLİMSEL METİN YAZARLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE AKADEMİK TÜRKÇE DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİ )
 • KORKMAZ CİHAT BURAK ,
 • KARAGÖL EFECAN

International Journal of Eurasian Education and Culture Volume 6 issue 14 pages: 1764 - 1805 | 2021

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Teachers’ Views Regarding the Usability of Middle School Turkish Textbooks in the Distance Education Process (Uzaktan Eğitim Sürecinde Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri)
 • ŞENGÜL KÜBRA ,
 • KARAGÖL EFECAN

International Online Journal of Educational Sciences | 2021

TR DİZİN
Ders kitabı ve bilimsel metin yazarlarının görüşlerine göre uluslararası öğrencilere akademik Türkçe öğretimi
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • KORKMAZ CİHAT BURAK

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi pages: 208 - 230 | 2021

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
The Effects of Vocabulary Notebook Strategy on the Teaching of Vocabulary in Teaching Turkish as a Foreign Language (YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME DEFTERİ STRATEJİSİNİN SÖZ VARLIĞI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ)
 • KARAGÖL EFECAN

International Journal of Eurasian Education and Culture Volume 5 issue 9 pages: 745 - 778 | 2020

Journals Indexed in Eric
Using Text Commentary Method in Reading Education (Okuma Eğitiminde Metin Şerhi Yönteminden Yararlanmak)
 • KARAGÖL EFECAN

International Journal of Progressive Education Volume 16 issue 5 pages: 160 - 175 | 2020

Journals Indexed in Eric
Proficiency Exams in Teaching Turkish as a Foreign Language in TÖMER (Turkish and foreign languages research and application centers)
 • KARAGÖL EFECAN

Journal of Language and Linguistics Studies Volume 16 issue 2 pages: 930 - 947 | 2020

Endekste taranmıyor
ARAPLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: EŞ ŞÜZÛR-ÜZ ZEHEBİYYE VEL KITAİ’L AHMEDİYYE FİL LÛGATİ’T TÜRKİYYE
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • Açıkgöz Aslı ,
 • Aydoğan Şevnan

Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi Volume 1 issue 1 | 2023

TR DİZİN
Ana Dili Türkçe Olan Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Dil Sorunları
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • İLGÜN KÜRŞAT

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | 2022

TR DİZİN
Ders Kitabı Yazarlarının Görüşlerine Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • KURT BERKER

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 16 pages: 184 - 209 | 2021

TR DİZİN
Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Yazarlarının Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Anlama Becerilerine Yönelik Görüşleri
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • Tarakcı Rasim

Turkish Studies Educational Sciences | 2021

Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD
Uzaktan Eğitim Sürecinde İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Yönelik Öğretici Görüşleri
 • KARAGÖL EFECAN

Aydın Tömer Dil Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 121 - 159 | 2021

İdealonline
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTABI YAZARLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDAKİ ANLATMA BECERİSİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
 • Tarakcı Rasim ,
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK ,
 • KARAGÖL EFECAN

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi Volume 1 issue 2 pages: 45 - 67 | 2021

Education Full Text (H. W. Wilson)
Akademik Yazma Açısından Bildiri Özetleri
 • KARAGÖL EFECAN

Ana Dili Eğitimi Dergisi Volume 8 issue 2 pages: 410 - 426 | 2020

TR DİZİN
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Güncel Türkçe Öğretim Programları
 • KARAGÖL EFECAN

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi Volume 6 issue 1 pages: 56 - 71 | 2020

TR DİZİN
KONUŞMA KAZANIMLARI AÇISINDAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • Tarakcı Rasim

Turkish Studies Volume 14 issue 4 pages: 1257 - 1269 | 2019

TR DİZİN
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER:REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ
 • KARAGÖL EFECAN

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Volume 8 issue 4 pages: 2143 - 2161 | 2019

Endekste taranmıyor
DİNLEME/İZLEME KAZANIMLARI AÇISINDAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • Tarakcı Rasim

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi Volume 3 issue 1 pages: 18 - 32 | 2019

TR DİZİN
Okuma Kazanımları Açısından Ortaokul Türkçe Ders Kitapları
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • Tarakcı Rasim ,
 • KARAGÖL EFECAN

Ana Dili Eğitimi Dergisi Volume 7 issue 3 pages: 688 - 708 | 2019

TR DİZİN
SÖZ VARLIĞI ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • Tarakcı Rasim

Milli Eğitim Volume 48 issue 222 pages: 149 - 171 | 2019

Index Copernicus, ROAD ISSN
İngilizlere Türkçe öğretiminde tarihî bir eser: “Osmanlı konuşma dili cep kılavuzu
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks Volume 10 issue 3 pages: 183 - 199 | 2018

Endekste taranmıyor
Anlam bilimi açısından Türkçede “söz” kavramı
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

Yeni Türkiye issue 104 pages: 137 - 144 | 2018

Index Copernicus
Dil becerileri eğitimi açısından okul öncesi öğretmenliği lisans programı
 • KARAGÖL EFECAN

Academy Journal of Educational Sciences Volume 2 issue 2 pages: 159 - 171 | 2018

SOBIAD, MLA
Yazma becerisi kazanımları açısından ortaokul Türkçe ders kitapları
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • TARAKCI Rasim

International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 6 issue 4 pages: 87 - 100 | 2018

TR DİZİN
Muhibbî’nin bir gazelini şerh denemesi
 • KARAGÖL EFECAN

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Volume 6 issue 15 pages: 285 - 295 | 2018

TR DİZİN
Akademik Yazma Açısından Dergi Yazar Rehberleri
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

Ana Dili Eğitimi Dergisi Volume 6 issue 4 pages: 1210 - 1225 | 2018

ASOS
Değerler eğitimi açısından ortaokul Türkçe ders kitapları
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 244 - 255 | 2018

TR DİZİN
AKADEMİK YAZMA AÇISINDAN MAKALE HAKEM DEĞERLENDİRME FORMLARI
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

Turkish Studies Volume 12 issue 34 pages: 143 - 162 | 2017

TR DİZİN
Akademik Yazma Açısından Tez Yazım Kılavuzları
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

Ana Dili Eğitimi Dergisi Volume 5 issue 2 pages: 287 - 312 | 2017

TR DİZİN
HEDEF KİTLESİ ÇOCUK OLAN MEHMET ÂKİF ERSOY BİYOGRAFİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • TEMİZYÜREK FAHRİ ,
 • KARAGÖL EFECAN

Turkish Studies Volume 11 issue 3 pages: 2175 - 2192 | 2016

TR DİZİN
Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Tez Başlıklarının Kelime Sayısı ve Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

Ana Dili Eğitimi Dergisi Volume 4 issue 2 pages: 258 - 260 | 2016

Endekste taranmıyor
Menekşeli mektup hikâyesine dair bir çözümleme denemesi
 • KARAGÖL EFECAN

Kubbealtı Akademi Mecmuası issue 151 pages: 67 - 77 | 2009

Proceedings
Tam metin bildiri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitabı Yazarlarının Dil Öğretim Yöntemleri ile Ölçme-Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • KURT BERKER

IV. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Özet bildiri
Uzaktan Eğitim Sürecinde İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Yönelik Öğretici Görüşleri
 • KARAGÖL EFECAN

5. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Değerler Eğitimi Açısından Ortaokul Türkçe Ders Kitapları
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi

Özet bildiri
Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Yazarlarının Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Anlama Becerilerine Yönelik Görüşleri
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • Tarakcı Rasim

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 4

Özet bildiri
Kültür Aktarımı Bağlamında Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitapları
 • KARAGÖL EFECAN

II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu

Özet bildiri
Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Oryantalizm Açısından İncelenmesi
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • YEŞİLYURT ERHAN

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı

Tam metin bildiri
HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ AÇISINDAN DİL BECERİLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN ORTAOKUL SEÇMELİ DERS KİTAPLARI
 • KARAGÖL EFECAN

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Özet bildiri
Eğitim Bilimleri Alanında Yazılmış Lisansüstü Tez Başlıklarının Kelime Sayısı ve Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi
 • KARAGÖL EFECAN

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul Üniversitesi

Özet bildiri
Akademik Yazma Açısından Dergi Yazar Rehberleri
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Özet bildiri
Redhouse’un “Türk Seferine Giden Askerlere Osmanlı Türkçesinin Konuşma Dili Cep Kılavuzu” Adlı Eserinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni

Özet bildiri
Akademik Yazma Açısından Makale Hakem Değerlendirme Formları
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu

Özet bildiri
Tez Yazım Kılavuzlarının Akademik Yazma Açısından Değerlendirilmesi
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı

Tam metin bildiri
Akademik Yazma Açısından Akademik Türkçe Ders Kitapları
 • DENİZ KEMALETTİN ,
 • KARAGÖL EFECAN

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Özet bildiri
Dil Kullanım Alanları Bakımından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Kapsamında Hazırlanan Hikâye Kitapları
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • Aydın Merve

I. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

Özet bildiri
Kök Değerlerin Aktarımı Bağlamında Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı
 • Yıldırım Kübra ,
 • KARAGÖL EFECAN

I. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

Projects
TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL YAYIN ÜRETKENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK AKADEMİK OKUMA, YAZMA VE YAYIMLAMA EĞİTİMİ
Tamamlandı

Start 2022 - Finish 2022

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) | Nationally Supported
Yurt Dışında Eğitim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Eğitim Veren Türk Okutmanların/Öğretmenlerin Mesleki Eğitim Projesi
Tamamlandı

Start 2022 - Finish 2022

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
TÜBİTAK 2237-A Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Makale Yazma Eğitimi ve Uygulamalı Örnekler
Tamamlandı

Start 2024 - Finish 2024

Books
Bilimsel Kitap
Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • USTABULUT METE YUSUF

2021, Pegem Akademi, ANKARA

Bilimsel Kitap
Çocuklara Türkçe Öğretimi
 • KARAGÖL EFECAN

2021, Nobel, None

Bilimsel Kitap
Türkçe Öğretim Programları
 • KARAGÖL EFECAN

2020, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi
 • KARAGÖL EFECAN

2019, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi
 • KARAGÖL EFECAN

2019, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
 • KARAGÖL EFECAN

2019, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Dil Eğitiminin Temel Kavramları
 • KARAGÖL EFECAN

2019, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Türkçe Eğitimi ve İletişim
 • KARAGÖL EFECAN

2019, Akçağ Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

2023, Pegem, None

Bilimsel Kitap
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
 • KARAGÖL EFECAN

2023, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi 2
 • KARAGÖL EFECAN

2023, Rumeli Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • KORKMAZ CİHAT BURAK

2023, Pegem, None

Ders Kitabı
Ahmet Yesevî (Türk Büyükleri Okuma Serisi 2/Çocuklar için hikâye kitabı)
 • KARAGÖL EFECAN

2021, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, None

Ders Kitabı
Sözlük Adam Çocuklar İçin Divân-u Lügati't Türk (Çocuklar için hikâye kitabı)
 • KARAGÖL EFECAN

2020, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, None

Editörlük
Uluslararası - Kitap
Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi
KORKMAZ CİHAT BURAK, KARAGÖL EFECAN
Editör - None

2023

Uluslararası - Kitap
TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
KARAGÖL EFECAN
Editör - None

2021

Uluslararası - Kitap
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi
KARAGÖL EFECAN
Editör - None

2019

Theses
Yüksek Lisans
Öğrenici, Öğretici ve Akademisyen Görüşlerine Göre İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma ve Yazma Becerisi Sorunları
MELEK CEREN ÇAKIR

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Değer, Yetkinlik ve Türler Açısından Türkçe Öğretmenlerinin Önerdiği Çocuk Edebiyatı Eserleri
ŞEVNAN AYDOĞAN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prizes
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Birincisi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

None
2211-A Doktora Bursu

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

External Experience
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkçe Öğretmeni

Start 2007

Administrative Duties
Anabilim Dalı Başkanı
 • Türkçe Eğitimi -

Contact information
 • Telephone . . . . .
 • E-mail . . . . . efecankaragol