DİLEK YILDIRIM BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi

DİLEK YILDIRIM BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi

Türkçe Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ > Türkçe Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Türkçe Eğitimi
Akademik Anahtar Kelime
 • None
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2019 - Devam Ediyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2003 - 2007
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

2009 - 2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRKÇE EĞİTİMİ

2012 - 2017
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | TÜRKÇE EĞİTİMİ

Articles
Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Bil-İste-Öğren Stratejisinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Dinleme Becerisine Etkisi
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

Ana Dili Eğitimi Dergisi Volume 11 issue 4 pages: 1070 - 1091 | 2023

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMȦ
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

International Journal of Language Academy Volume 11 issue 5 pages: 249 - 270 | 2023

TR DİZİN
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİLBİLİMİ DERSİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

ULUSLARARASI TEKE DERGİSİ Volume 11 issue 4 pages: 1697 - 1716 | 2022

İdealonline, Index Copernicus
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTABI YAZARLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ANLATMA BECERİSİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
 • TARAKCI RASİM ,
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK ,
 • KARAGÖL EFECAN

ULUSLARARASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Volume 1 issue 2 pages: 148 - 170 | 2021

Art Index (Art Research Database, EBSCO)
7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Şarkıların İçerik ve Dil Yönünden İncelenmesi
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK ,
 • MERAL ZEYTİN ŞENAY

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN Volume 11 issue 2 pages: 319 - 340 | 2019

EBSCO
Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserlerin Temel Söz Varlığına İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme
 • YILDIRIM DİLEK ,
 • NURLU MUAMMER

Turkish Studies Volume 12 issue 4 pages: 585 - 602 | 2017

Modern Language Association (MLA)
Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserlerin Söz Varlığı Ögelerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme
 • YILDIRIM DİLEK

International Journal of Languages’xx Education and Teaching Volume 12 issue 3 pages: 145 - 171 | 2017

Proceedings
Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının Alanlarıyla İlgili Yazılı Kaynakları Kullanma Durumlarının İncelenmesi
 • YILDIRIM DİLEK

2. Uluslar Arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Özet bildiri
7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Şarkıların Dil ve Anlatım Yönünden İncelenmesi
 • YILDIRIM DİLEK ,
 • Zeytin Meral Şenay

2nd International congress on Social Sciences

Tam metin bildiri
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 • YILDIRIM DİLEK ,
 • KAPLAN GAMZE ,
 • BAŞOĞLU NURAN

9. ULUSLARRASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI

Özet bildiri
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMELERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATCI DÜŞÜNCE TEKNİKLERİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • KORAY ÖZLEM ,
 • YILDIRIM DİLEK

2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Özet bildiri
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME BECERİSİNİN YÖNTEM VE TEKNİKLERİYLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI
 • YILDIRIM DİLEK

8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI

Tam metin bildiri
AYŞE SARISAYIN IN ÇOCUK KİTAPLARINDA EVCİL HAYVAN ÇOCUK İLİŞKİSİ
 • BAŞOĞLU NURAN ,
 • YILDIRIM DİLEK

1. ULUSLARARASI BALKAN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI KONGRESİ

Özet bildiri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Türkçe Etkinlikleri
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı

None
6 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykülerin Çocukların Duyuşsal Gelişimlerine Uygunluğu
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı

Tam metin bildiri
Küçük Prens in Evrensel Yolculuğu
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK ,
 • BAŞOĞLU NURAN

Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu

Özet bildiri
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kişisel Hayatı Konu Alan Öğretici Metin Türleri Farkındalıkları
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı

Özet bildiri
İdeal Bir Türkçe Öğretmeninin Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK ,
 • MERAL ZEYTİN ŞENAY

II. Türk Eğitim Kongresi

Projects
TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL YAYIN ÜRETKENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK AKADEMİK OKUMA, YAZMA VE YAYIMLAMA EĞİTİMİ
Tamamlandı

Start 2022 - Finish 2022

Books
Bilimsel Kitap
Konuşma Eğitimi
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

2022, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA ve DERLEMELER
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

2021, DUVAR YAYINLARI, None

Bilimsel Kitap
Yazma Eğitimi
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

2022, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Bilimsel Kitap
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

2021, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

2019, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Sınıf Yönetimi
 • YILDIRIM DİLEK

2019, Nobel Akademik Yayıncılık, zonguldak

Bilimsel Kitap
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler
 • KARAGÖL EFECAN ,
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

2023, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi
 • YILDIRIM BİLGEN DİLEK

2023, Pegem Akademi, None

Theses
Yüksek Lisans
Gülten Dayıoğlu'nun Gezi Kitaplarının Çocuğa Görelik İlkesi Bakımından İncelenmesi
TANSU ARSLAN

2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Icnacs Kunos'un "Türk Masalları" Adlı Kitabında Yer Alan Söz Varlığı Öğeleri ve Bu Öğelerin Türkçe Eğitimine Katkısı
HÜLYA DALKIRAN

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3233872
 • E-mail . . . . . dilek.yildirim