AYÇA DEMİR

Doç. Dr.

AYÇA DEMİR

Doç. Dr.

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ > GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

Temel Alanı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Sosyoloji
Akademik Anahtar Kelime
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Kadın Araştırmaları
 • Sosyal Teori
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
Articles
ASOS
Covid-19 ve Çocuklar
 • DEMİR AYÇA

Habitus Volume 3 issue 19 pages: 19 - 42 | 2022

ULAKBİM, Türkologischer Anzeiger Viyana
Zorbalar Kurbanlar ve Çocukluk İmgeleri
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi issue 37 pages: 183 - 208 | 2014

ULAKBİM, MLA Folklore Bibliyography, Türkologischer Anzeiger Viyana
Kadın ve Miras Sosyolojik Bir Değerlendirme
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA ,
 • ODABAŞ ZUHAL YONCA

Folklor/Edebiyat Volume 20 issue 78 pages: 37 - 50 | 2014

OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, ULAKBİM, Citefactor, NewJour, ASOS
Bülent Ecevit Üniversitesi nin Zonguldak a Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı
 • SANKIR HASAN ,
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

Yükseköğretim ve Bilim Degisi Volume 4 issue 2 pages: 90 - 98 | 2014

EBSCOSOCIndex,ASOS Index, Sociological Abstract,Index Islamicus, Index Copernicus, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Worldwide Political Science Abstracts
Sosyolojinin İhmal Edilen Kategorisi Çocuklar Üzerinden Çocukluk Sosyolojisine ve Sosyolojiye Bakmak
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları dergisi Volume 15 issue 4 pages: 1 - 26 | 2013

Endekste taranmıyor
Halide Edib’in Özel Yaşamına Odaklanan Bir Biyografi Denemesi
 • UZAR ÖZDEMİR FİGEN ,
 • DEMİR AYÇA

Historia 1923 issue 8 pages: 126 - 146 | 2020

Endekste taranmıyor
Aydınlanma Düşüncesinin Ontolojik ve Epistemolojik Kavramsallaştırmaları Işığında Gerçeklik Akıl Toplum ve İnsan
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume 7 issue 39 pages: 319 - 335 | 2007

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Rasyonel Seçim Teorisi Aktör Merkezli Teoriler İle İlişkili Midir?
 • DEMİR AYÇA

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Volume 4 issue 1 pages: 95 - 109 | 2001

ASOS, Index Copernicus
Ricoeur ve Gadamer
 • DEMİR AYÇA

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi pages: 55 - 69 | 2001

Endekste taranmıyor
Rasyonel Seçim Teorisinde Eylem Açıklaması
 • DEMİR AYÇA

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Dergisi issue 2 pages: 41 - 64 | 1999

Endekste taranmıyor
Bir Araştırmanın Yeniden Okunması Denemesi
 • DEMİR AYÇA

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Dergisi issue 1 pages: 19 - 29 | 1996

Proceedings
Tam metin bildiri
Reflecting Upon the Testimonies of Child Sexual Abuse Victims
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Tam metin bildiri
A Critical Perspective on Education Through the Concept of Childhood
 • ZYonca Odabaş ,
 • Ayça Demir Gürdal

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012)

Tam metin bildiri
E Öğrenmenin Bireyselleşme ve Yabancılaşma Noktasındaki Sosyolojik Boyutu
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

2nd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning

Tam metin bildiri
Ortak Bilgi Stokumuzun Şiddeti
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

5.Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri 2007

Özet bildiri
Religion and Childhood
 • DEMİR AYÇA

Children and Childhoods Conference

Tam metin bildiri
Çocuklar İle Yapılan Araştırmalardaki Metodolojik ve Etik Tartışmalar 
 • DEMİR AYÇA

Uluslararası Dünya Çocuk Kongresi-IV

Tam metin bildiri
Cinsel Şiddet ve Kadınların Kurbanlaştırılması
 • DEMİR AYÇA

IV. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, Adolesan ve Şiddet

None
Feminism and Children
 • DEMİR AYÇA

IX. International European Congress on Social Sciences

Tam metin bildiri
Anneler ve Kızları
 • DEMİR AYÇA

Ege 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Söylemi Temelinde Farklı Çocukluklar ve Evrensel Çocukluk Algısı
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

Uluslararası Katılımlı VII.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar

Projects
DİĞER | Internationally Supported
Çocuk Cinsel İstismarı ve Çocuk Koruma Kanunu
Tamamlandı

DİĞER | Internationally Supported
Bülent Ecevit Üniversitesi nin Zonguldak a Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı
Tamamlandı

Books
Bilimsel Kitap
Contextual Approaches in Sociology
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

2015, Peter Lang, None

Bilimsel Kitap
Farklı Perspektiflerden Çocukluk ve Sosyolojisi
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

2015, Vize yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Farklı Türleriyle Şiddet ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Alternatif Çözümler
 • DEMİR GÜRDAL AYÇA

2013, Polis Akademisi Yayınları, None

Bilimsel Kitap
Yüz Karası Değil, Kömür Karası
 • DEMİR AYÇA

2017, İletişim, None

Bilimsel Kitap
Eğitim Sosyolojisi
 • DEMİR AYÇA

2018, Maya Akademi, None

External Experience
The University of Texas School of Social Work, Institute on Domestic Violence & Sexual Assault
Yarı zamanlı akademisyen

Start 2014

Administrative Duties
Bölüm Başkan Yardımcısı
 • SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ -

Anabilim Dalı Başkanı
 • GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ -

Contact information
 • Telephone . . . . . 291-2838
 • E-mail . . . . . dgurdalayca