CELAL CAN ÇAKMAKCI

Dr. Öğr. Üyesi

CELAL CAN ÇAKMAKCI

Dr. Öğr. Üyesi

Türkçe Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ > Türkçe Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Türkçe Eğitimi
Akademik Anahtar Kelime
 • None
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
- - 1996
ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - YABANCI DİL
Lise ve Dengi Okul

2002 - 2006
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

2006 - 2009
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRKÇE EĞİTİMİ

2009 - 2017
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | TÜRKÇE EĞİTİMİ

Articles
Ebsco, Zeitschriftendatenbank, Index Copernicus, Deutsche National Bibliothek, World Cat, DRJI Index, Bielefelc Academic Search Engine, Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Genamics JournalSeek, urasian Scientific Journal Index, Society of Economics and Development, Open Academic Journals Index , Google Scholar, Cite Factor, Directory of Indexing and Impact Factor, Academic Resource Index (Research Bible), General Impact Factor (GIF)
Türk Atasözleri ve Deyimlerindeki Kelime Serveti ve Kavram Geliştirme Sürecinde Kullanımları
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

Zeitschrift für die Welt der Türken Volume 10 issue 3 pages: 148 - 168 | 2018

EBSCO
Türkçe Eğitimi Bölümlerine Kabul Koşullarının Avrupa Birliğinin Önde Gelen Ülkelerindeki Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Programları ile Karşılaştırılması
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

Zeitschrift für die Welt der Türken Volume 9 issue 2 pages: 39 - 59 | 2017

TR DİZİN
"Okul Deneyimi" ve "Öğretmenlik Uygulaması" Dersleri Açısından Türkiye ve Finlandiya'da Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Süreci
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN ,
 • DEMİR NECATİ

Ana Dili Eğitimi Dergisi Volume 9 issue 4 pages: 1169 - 1187 | 2021

EBSCO, TÜBİTAK SBVT
Bülent Ecevit Üniversitesi Örnekleminde Meslek Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeylerinin Belirlenmesi
 • KEKLİK SAADETTİN ,
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 33 issue 2 pages: 245 - 268 | 2013

Proceedings
Tam metin bildiri
Türkiye ve İngiltere’de Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Verilen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması DerslerininKarşılaştırılması
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalma Durumları
 • KURT BERKER ,
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Türkiye ve Almanya’da Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Verilen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Karşılaştırılması
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Türkiye ve Finlandiya’da Ana Dili Öğretmeni Yetiştiren Programların Kabul Şartları Bakımından Karşılaştırılması
 • DEMİR NECATİ ,
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazım Konusundaki Algı ve Düşünceleri
 • TOPUZKANAMIŞ ERSOY ,
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu

Tam metin bildiri
Andreas Tietze nin Türkisches Lesebuch Für Auslaender Ecnebiler İçin Türkçe Okuma Kitabı Adlı Eseri
 • TOPUZKANAMIŞ ERSOY ,
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

Avrupa'ya Türk Göçünün 50. Yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu

Özet bildiri
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Kaygıları: Gazi TÖMER ve Bolu TÖMER Örneklemi
 • TOPUZKANAMIŞ ERSOY ,
 • KARTALLIOĞLU NURETTİN ,
 • KAYADİBİ NURAY

15. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Tam metin bildiri
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Doğal Yöntemle Öğretilmesi: Turkish Self-Taught Örneği
 • TOPUZKANAMIŞ ERSOY ,
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-II

Books
Ders Kitabı
Ön Lisans ve Lisans Programı için Türk Dili, İletişim Teknikler, Etkili ve Güzel Konuşma, Sunu Teknikleri, Yazışma Türkleri, Dosyalama, Büro Yönetimi
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

2007, ER-Ka Matbaa, Zonguldak

Bilimsel Kitap
İlköğretim Birinci Kademede Drama ve Etkinlikler
 • MURAT MUALLA ,
 • ÇAKMAKCI CELAL CAN

2007, Kök Yayıncılık, Ankara

Editörlük
Uluslararası - Kitap
3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Kitabı
GÜL OSMAN KUBİLAY,KURT BERKER,ÇAKMAKCI CELAL CAN
Editör - None

2019

Uluslararası - Kitap
3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı
GÜL OSMAN KUBİLAY,KURT BERKER,ÇAKMAKCI CELAL CAN
Editör - None

2019

Uluslararası - Kitap
2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Kitabı
GÜL OSMAN KUBİLAY,KURT BERKER,ÇAKMAKCI CELAL CAN
Editör - None

2018

Ulusal - Kitap
4. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı
GÜL OSMAN KUBİLAY, KURT BERKER
Editör - TR DİZİN

2020

Uluslararası - Kitap
3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı
GÜL OSMAN KUBİLAY, KURT BERKER
Editör - None

2020

Uluslararası - Kitap
2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı
GÜL OSMAN KUBİLAY,KURT BERKER,ÇAKMAKCI CELAL CAN
Editör - None

2018

Uluslararası - Kitap
I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
GÜL OSMAN KUBİLAY,ÇAKMAKCI CELAL CAN
Editör - None

2017

Uluslararası - Kitap
I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu Özet Kitabı
GÜL OSMAN KUBİLAY,ÇAKMAKCI CELAL CAN
Editör - None

2017

Theses
Yüksek Lisans
Bilgin Adalı'nın eserlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi
BEDRİYE BARAN YİR

2019, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prizes
Uluslararası Vizyon Üniversitesi
Dil, Kültür ve Edebiyat Konusunda Akademik Yayın ve Bilim Ödülü

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3725563573
 • E-mail . . . . . ccan.cakmakci