CANAY PEKBAY

Dr. Öğr. Üyesi

CANAY PEKBAY

Dr. Öğr. Üyesi

Fen Bilgisi Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ > Fen Bilgisi Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Akademik Anahtar Kelime
 • Fen Bilgisi Eğitimi
Metrics
1 h-index (WOS)
1 Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
- - 2001
UŞAK ORHAN DENGİZ ANADOLU LİSESİ
Lise ve Dengi Okul

2004 - 2008
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

2008 - 2010
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

2012 - 2017
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Articles
Journals Indexed in Eric
A sample STEM activity based on the engineering design process: A study on prospective preschool teachers’ views
 • PEKBAY CANAY

Participatory Educational Research Volume 10 issue 1 pages: 86 - 105 | 2023

Journals Indexed in Eric
An Analysis on the Effect of Design-Based STEM Activity Development Process on Prospective Maths Teachers’ Problem-Solving Skills and Scientific Creativity
 • PEKBAY CANAY ,
 • KAHRAMAN EMİNE

ELECTRONIC JOURNAL FOR RESEARCH IN SCIENCE & MATHEMATICS EDUCATION Volume 26 issue 4 pages: 84 - 110 | 2023

Journals Indexed in Eric
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ON DISTANCE STEM EDUCATION AND ITS LESSON-PLANNING PROCESS
 • PEKBAY CANAY

Acta Didactica Napocensia Volume 15 issue 2 pages: 43 - 54 | 2022

Journals Indexed in Eric
A Sample Lesson Design Carried out With Pre-Service Science Teachers for the Use of a Portfolio Supported by the Feedback Process
 • PEKBAY CANAY

International Journal of Curriculum and Instruction Volume 15 issue 1 pages: 521 - 543 | 2022

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Ortaokul Öğrencilerinin Yeşil Mühendislik STEM Etkinlikleri İle İlgili Görüşleri
 • PEKBAY CANAY ,
 • SAKA YAVUZ ,
 • KAPTAN FİTNAT

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 21 issue 2 pages: 840 - 857 | 2020

Journals Indexed in Eric
ALTERNATIVE ASSESSMENT TOOLS BASED ON A FEEDBACK PROCESS: PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS
 • PEKBAY CANAY ,
 • KORAY ÖZLEM

Malaysian Online Journal of Educational Sciences Volume 8 issue 1 pages: 50 - 63 | 2020

WOS.ESCI
Disability in Elementary School Textbooks
 • Can, D ,
 • Pekbay, C ,
 • Hakverdi Can, M ,
 • Kaya, G ,
 • Avsar Tuncay, A ,
 • Candan, S
 • PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION pages: 75 - 89 | 2017

  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
  Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt Düzeltme Süreciyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  • KORAY ÖZLEM ,
  • KAYA BENGİSU ,
  • PEKBAY CANAY

  Eğitimde Kuram ve Uygulama Volume 12 issue 4 pages: 844 - 862 | 2016

  Journals Indexed in Eric
  The Effect of Explicit Reflective and Historical Approach on Preservice Elementary Teachers Views of Nature of Science
  • PEKBAY CANAY ,
  • YILMAZ SERKAN

  International Journal of Progressive Education Volume 11 issue 1 pages: 113 - 131 | 2015

  SCOPUS
  Aging education ın elementary textbooks
  • KAYA GÖKHAN ,
  • CANDAN HELVACI SEVCAN ,
  • AVŞAR TUNCAY AYŞEGÜL ,
  • HAKVERDİ CAN MERAL ,
  • CAN DERYA ,
  • PEKBAY CANAY

  Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 116 pages: 3030 - 3037 | 2014

  TR DİZİN
  PANDEMİDE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  • PEKBAY CANAY ,
  • KORAY ABDULLAH

  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Volume 21 issue 84 pages: 1841 - 1863 | 2022

  TR DİZİN
  MÜHENDİSLİK TASARIM TEMELLİ STEM ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA SÜRECİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME BECERİLERİNE ETKİSİ
  • PEKBAY CANAY

  International Journal of Eurasia Social Sciences Volume 13 issue 50 pages: 1462 - 1477 | 2022

  Türk Eğitim İndeksi
  Uzaktan Eğitimle Gerçekleştirilen Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi: Öğretmen Adayı Perspektifi
  • KORAY ABDULLAH ,
  • PEKBAY CANAY

  Turkish Journal of Primary Education Volume 7 issue 2 pages: 117 - 131 | 2022

  Türk Eğitim İndeksi
  Barbie Bungee Jumping: Bir STEM Etkinliği Örneği
  • PEKBAY CANAY ,
  • YILMAZ TIĞLI NURBANU

  Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 7 issue 3 pages: 261 - 288 | 2021

  TR DİZİN
  Eğitsel Oyunların “Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme” Konusunda Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarıya Etkisi
  • DADAYLI GÜLCAN ,
  • PEKBAY CANAY

  Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi Volume 9 issue 2 pages: 311 - 333 | 2021

  Türk Eğitim İndeksi
  Sınıf öğretmen adaylarının laboratuvarlarda yaşanan kazaların nedenlerine yönelik görüşleri
  • AYDOĞDU CEMİL ,
  • PEKBAY CANAY

  Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi Volume 1 issue 2 pages: 103 - 112 | 2016

  Scientific Indexing Services
  Fen Eğitiminde Laboratuvar Yönteminin Etkililiği ile ilgili Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkındalıklarının Artırılması Nitel Bir Çalışma
  • PEKBAY CANAY ,
  • KAPTAN FİTNAT

  Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 2 issue 1 pages: 1 - 11 | 2014

  TR DİZİN
  A Study Toward Teaching The Nature of Science to Pre ServiceTeachers
  • SEVİM SERKAN ,
  • PEKBAY CANAY

  Türk Fen Eğitimi Dergisi Volume 9 issue 3 pages: 207 - 227 | 2012

  DOAJ
  Bilimin Doğası Öğretimine Yönelik Etkinlik Örneği
  • PEKBAY CANAY ,
  • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
  • SAKA YAVUZ

  Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi Volume 2 issue 1 pages: 1 - 9 | 2012

  ASOS İndeks
  YAPILANDIRILMIŞ LABORATUVAR UYGULAMALARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  • SAKA YAVUZ ,
  • YAMAN SÜLEYMAN ,
  • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
  • PEKBAY CANAY ,
  • GERÇEK ZUHAL

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 2 issue 1 pages: 1 - 19 | 2012

  Index Copernicus
  Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması
  • YAKAR ZEHA ,
  • PEKBAY CANAY ,
  • KAYA FATMA

  e-Journal of New World Sciences Academy Volume 5 issue 3 pages: 720 - 728 | 2010

  Proceedings
  Özet bildiri
  Sınıf Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan ve Yüz Yüze Yürüttükleri Fen Bilimleri Derslerindeki Deneyim ve Görüşlerinin Belirlenmesi
  • Karaahmetoğlu Seydanur ,
  • KORAY ÖZLEM ,
  • PEKBAY CANAY

  IX. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

  Özet bildiri
  Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Kapsamında Yer Alan Etkinliklerin Mühendislik Tasarım Sürecine Göre İncelenmesi
  • Akbulut Ayşenur ,
  • PEKBAY CANAY

  III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu

  Özet bildiri
  Fen bilgisi öğretmen adaylarının geri bildirim süreci ile desteklenmiş mikro öğretim uygulamaları hakkındaki görüşleri.
  • Topçu Gamze ,
  • PEKBAY CANAY

  VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

  Özet bildiri
  Fen bilimleri yüksek lisans öğrencilerinin uzaktan STEM eğitimi ve bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalar hakkındaki görüşleri
  • ERGENÇ KEYLANUR ,
  • PEKBAY CANAY

  4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

  Özet bildiri
  Fen bilimleri dersinde eğitsel oyun tekniğinin kullanılmasının 5.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkileri
  • dadaylı gülcan ,
  • PEKBAY CANAY

  Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

  Özet bildiri
  Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimi ve Bu Kapsamda Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşleri
  • PEKBAY CANAY

  1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK)

  Özet bildiri
  İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Geliştirilen Tasarım Temelli STEM Etkinlikleri: Uygulama Süreci ve Problem Çözme Becerisi
  • PEKBAY CANAY ,
  • KAHRAMAN EMİNE

  VI. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

  Özet bildiri
  Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Eğitim Yaklaşımına Dayalı Olarak Hazırlanan Etkinlikler İle İlgili Görüşleri: Yeşil Mühendislik Etkinlikleri
  • PEKBAY CANAY

  Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi

  Özet bildiri
  Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Alanlarına İlgilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  • PEKBAY CANAY

  Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi

  Tam metin bildiri
  LABORATORY ACTIVITY FOR CENTRE OF MASS MOMENT: CLIMBING WHEEL
  • YILMAZ SENEM BERİL ,
  • PEKBAY CANAY

  2nd World Conferenceon Physics Education

  Özet bildiri
  FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) eğitim yaklaşımı ile yürütülen Bilim Uygulamaları dersinin ortaokul öğrencilerinin FeTeMM alanlarına yönelik ilgilerine etkisi
  • PEKBAY CANAY ,
  • KAPTAN FİTNAT

  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’ne (ICES-UEBK 2017)

  Özet bildiri
  Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının karşılaştırılması üzerine bir çalışma
  • PEKBAY CANAY ,
  • YILMAZ NURBANU

  VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD-2017)

  Özet bildiri
  Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarıyla yapılan bir FeTeMM Etkinliğinin Tanıtılması Üzerine Bir Çalışma
  • YILMAZ NURBANU ,
  • PEKBAY CANAY

  International Congress on Politic, Economic and Social Studies

  Tam metin bildiri
  Aging Education In Elementary Textbooks
  • KAYA GÖKHAN ,
  • CANDAN SEVCAN ,
  • AVŞAR TUNCAY AYŞEGÜL ,
  • HAKVERDİ CAN MERAL ,
  • CAN DERYA ,
  • PEKBAY CANAY

  5th World Conference on Educational Sciences

  Özet bildiri
  Effect Of Design Based Science Learning On Pre Service Science Teachers Decision Making Skill
  • PEKBAY CANAY ,
  • YILMAZ SENEM BERİL

  International Research Group on Physics Teaching (GIREP)

  Özet bildiri
  Students and Its Application for Energy Transformation Magic Box
  • YILMAZ SENEM BERİL ,
  • PEKBAY CANAY

  International Research Group on Physics Teaching (GIREP)

  Özet bildiri
  Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik FeTeMM Etkinliklerinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  • PEKBAY CANAY ,
  • SAKA YAVUZ

  III.rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

  Özet bildiri
  Mühendislik Tasarım Sürecine Göre Hazırlanmış Fen Teknoloji Mühendislik Matematik FeTeMM Etkinlik Örneği
  • PEKBAY CANAY

  7th International Congress on New Trends in Education (ICONTE)

  Özet bildiri
  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt Düzeltme Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  • KORAY ÖZLEM ,
  • PEKBAY CANAY ,
  • KAYA BENGİSU

  II.nd International Eurasian Educational Research Congress

  Özet bildiri
  Secondary School Students Perception Towards Different Subject Teachers
  • AKHUN BURCU ,
  • Sarı Ay Özge ,
  • PEKBAY CANAY ,
  • CAN DERYA

  International Journal of Arts and Sciences' (IJAS) Conference

  Özet bildiri
  Invisibility of Disabled People in Elementary School Textbooks
  • CAN DERYA ,
  • PEKBAY CANAY ,
  • HAKVERDİ CAN MERAL ,
  • KAYA GÖKHAN ,
  • AVŞAR TUNCAY AYŞEGÜL ,
  • CANDAN SEVCAN

  9th International Congress of Qualitative Inquiry

  Özet bildiri
  Sınıf öğretmen adaylarının laboratuarda yaşanan kazaların nedenlerine yönelik görüşleri
  • AYDOĞDU CEMİL ,
  • PEKBAY CANAY

  International Symposium on Changes and New Trends in Education

  Özet bildiri
  Influence Of Science Laboratory Applications Based On Critical Creative Thinking On Preservice Elementary Teachers Self efficacy Perceptions And Attitudes Towards Science
  • PEKBAY CANAY ,
  • KORAY ÖZLEM ,
  • GÖKSEL HAMDİ ÇAĞLAR ,
  • KORAY ABDULLAH

  The European Conference on Educational Research

  Özet bildiri
  Fen Eğitiminde Laboratuar Yönteminin Etkililiği İle İlgili Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Nitel Bir Çalışma
  • PEKBAY CANAY ,
  • KAPTAN FİTNAT

  3. Müellim Hazırlama Siyaseti ve Problemleri Sempozyumu

  Özet bildiri
  Yapılandırılmış Kimya Deneylerinin Öğrencilerin Bilim Hakkındaki Görüşlerine Etkisi
  • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
  • PEKBAY CANAY ,
  • SAKA YAVUZ ,
  • YAMAN SÜLEYMAN ,
  • GERÇEK ZUHAL

  Uygulamalı Eğitim Kongresi

  Özet bildiri
  Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Algılarının Doğrudan Yansıtıcı Bilimin Doğası Etkinliği Yoluyla Anlaşılması
  • PEKBAY CANAY ,
  • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
  • SAKA YAVUZ ,
  • ÖZDEMİR ŞİMŞEK PINAR

  Uygulamalı Eğitim Kongresi

  Tam metin bildiri
  A Study Toward Teaching the Nature Of Science To Preservice Teachers
  • SEVİM SERKAN ,
  • PEKBAY CANAY

  6th International Conference on Eduction (ICE)

  Özet bildiri
  Fen Eğitiminde Portfolyo Kullanımının Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi
  • SEVİM SERKAN ,
  • PEKBAY CANAY

  Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Sunum Bildirisi

  Özet bildiri
  Probleme Dayalı STEM Uygulamaları Geliştirmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
  • PEKBAY CANAY ,
  • YILMAZ SENEM BERİL

  VI. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

  Özet bildiri
  2017 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARIN FEN BİLGİSİ DÜŞÜNME SÜREÇLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  • PEKBAY CANAY ,
  • YILMAZ SENEM BERİL

  1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

  Özet bildiri
  Geribildirim süreci kullanılarak hazırlanan alternatif değerlendirme araçları: fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri
  • PEKBAY CANAY ,
  • KORAY ÖZLEM

  IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

  Özet bildiri
  Pre-Service Teachers’ Opinions About The Use Of Rubrics In The Development Of Teaching Materials Based On A Feedback Process
  • KORAY ÖZLEM ,
  • PEKBAY CANAY ,
  • KORAY APDULLAH

  26. International Conference on Education Sciences (ICES), Antalya.

  Özet bildiri
  İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Analojilere İlişkin Görüşleri
  • ADAŞBAY Derin ,
  • PEKBAY CANAY

  IInd INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION

  Özet bildiri
  Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yeni Nesil Fen Bilimleri Soruları Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri
  • DENİZ Emine ,
  • PEKBAY CANAY

  IInd INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION

  Özet bildiri
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  • KORAY ÖZLEM ,
  • KAYA ÖZGÜL BENGİSU ,
  • PEKBAY CANAY

  Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Sempozyumu

  Özet bildiri
  Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi İçin Geliştirilen Eğitsel Oyunlar Hakkındaki Görüş ve Önerileri
  • AYDIN BEGÜM ,
  • PEKBAY CANAY

  X. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

  Özet bildiri
  “Discovery of Archaeologists" as an Activity of Teaching the Nature of Science”
  • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
  • PEKBAY CANAY

  5th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA)

  Özet bildiri
  İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin ışık ve ses ünitesi sesi yalıtan ev konulu STEM etkinliği hakkındaki görüşleri
  • Aydın Begüm ,
  • PEKBAY CANAY

  1. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

  Özet bildiri
  Fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların anahtar kelimelerinin sınıflandırılmasına yönelik bir çalışma
  • PEKBAY CANAY ,
  • KAPTAN FİTNAT

  XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

  Tam metin bildiri
  Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Temelli Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamalarının Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerisine Etkisi
  • PEKBAY CANAY ,
  • GÖKSEL HAMDİ ÇAĞLAR ,
  • KORAY ÖZLEM ,
  • KORAY ABDULLAH

  X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

  Özet bildiri
  Fen Bilgisi Öğretmenlerinin 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Algıları
  • YILMAZ SENEM BERİL ,
  • PEKBAY CANAY

  13. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi

  Özet bildiri
  “Hangisinde Su var?” Eğitsel Oyununun İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi.
  • Aydın Oğuz Begüm ,
  • PEKBAY CANAY

  2. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

  Projects
  TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
  Lisansüstü Öğrencilerin Bilimsel Yayın Üretkenliğini Artırmaya Yönelik Akademik Okuma, Yazma ve Yayımlama Eğitimi Programı
  Tamamlandı

  Start 2022 - Finish 2022

  TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
  Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor
  Tamamlandı

  Start 2021 - Finish 2021

  TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
  Geleceğin Teknolojisi İle Randevumuz Var 2 Bilim Şenliği
  Tamamlandı

  Start 2016 - Finish 2016

  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
  Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik FeTeMM STEM Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri
  Tamamlandı

  Start 2014 - Finish 2016

  TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
  Kimyanın Yedi Rengi
  Tamamlandı

  Start 2011 - Finish 2011

  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
  Bilimin Doğasını Öğretmen Adaylarına Öğretmeye Yönelik Bir Çalışma
  Tamamlandı

  Start 2009

  TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
  Özel Eğitim Öğretmen Adaylarıyla Bilimi Yaşıyoruz, Bilimsel Düşünmeyi Öğreniyoruz!
  Devam Ediyor

  Start 2023

  Diğer (Ulusal) | Nationally Supported
  “AYEUM İnteraktif-Online Öğrenme Platformu Faz II”
  Devam Ediyor

  Start 2016

  Books
  Bilimsel Kitap
  EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR I
  • AKBULUT AYŞENUR ,
  • PEKBAY CANAY

  2022, Tablet Kitabevi, None

  Bilimsel Kitap
  21. yüzyıl okullarını yeniden düşünmek
  • PEKBAY CANAY

  2021, Pegem Akademi, None

  Theses
  Yüksek Lisans
  Fen bilimleri dersinde eğitsel oyun tekniğinin kullanılmasının 5.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi
  GÜLCAN DADAYLI

  2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Fen bilimleri eğitimi yüksek lisans öğrencilerinin uzaktan stem eğitimi ve bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalar hakkındaki görüşleri
  KEYLANUR ERGENÇ

  2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Fen Bilimleri ders kitaplarında yer alan fen ve mühendislik uygulamaları içeren etkinliklerin mühendislik tasarım sürecine göre incelenmesi
  AYŞENUR AKBULUT

  2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Fen bilgisi öğretmen adaylarının geri bildirim süreci ile desteklenmiş mikro öğretim uygulamalarının etkililiğinin değerlendirilmesi: Öğretmen adaylarının görüşleri
  GAMZE TOPÇU

  2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Fen bilimleri öğretmenlerinin yeni nesil sorular hakkındaki görüş ve deneyimleri
  EMİNE DENİZ

  2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDA KULLANILAN ANALOJİLERİN BETİMLENMESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ANALOJİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  DERİN ADAŞBAY

  2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDA KULLANILAN ANALOJİLERİN BETİMLENMESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ANALOJİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  DERİN ADAŞBAY

  2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Fen bilimleri dersi için geliştirilen eğitsel oyunların sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
  BEGÜM AYDIN

  2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Administrative Duties
  Contact information
  • Telephone . . . . . 3723233870
  • E-mail . . . . . canaypekbay