CANAN TUNÇ ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi

CANAN TUNÇ ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ > Sosyal Bilgiler Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Temel Eğitim
Akademik Anahtar Kelime
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
- - 2000
ZONGULDAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ - TÜRKÇE/MATEMATİK
Lise ve Dengi Okul

2001 - 2005
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

2006 - 2008
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

2008 - 2013
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

Articles
Türk Eğitim İndeksi, ASOS Index, INDEX COPERNICUS
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma ve Bilim İnsanına Yönelik Metaforik Algıları
 • Semiz Tuğçe ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Volume 5 issue 1 pages: 256 - 277 | 2021

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Social Studies Teachers’ Perceptions of Map Literacy, and Teaching Practices,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

International Journal of Education Technology and Scientific Researches Volume 6 issue 15 pages: 1528 - 1570 | 2021

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Social Studies Teacher Candidates' Views on Science, Technology, and Society
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

International Online Journal of Educational Sciences Volume 13 issue 4 pages: 1045 - 1058 | 2021

Journals Indexed in Eric
An Analysis on the Factors Affecting the Decision-Making Process of Prospective Social Studies Teachers on Socio-Scientific Issues
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Turkish Online Journal of Educational Technology pages: 32 - 42 | 2021

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Determining the teaching and learning conception of social studies teachers
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

International Journal of Eurasian Education and Culture Volume 5 issue 11 pages: 2029 - 2068 | 2020

SSCI
Understandings Of Advanced Students On Nature Of Science And Their Motivational Status To Learn Nature Of Science A Turkish Case
 • KÖKSAL MUSTAFA SERDAR ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Journal of Baltic Science Education Volume 13 issue 1 pages: 46 - 58 | 2014

Scopus,EBSCO
Understandings of Graduate Students on Nature of Science
 • KÖKSAL MUSTAFA SERDAR ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Internationa Journal of Modern Education and Computer Science Volume 4 issue 1 pages: 43 - 48 | 2013

Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi
Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 4 issue 16 pages: 453 - 462 | 2011

ERIC
How are the perceptions of high school students and teachers on NOS as a knowledge type presented in schools in terms of importance and interest
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • KÖKSAL MUSTAFA SERDAR

International Journal of Environmental and Science Volume 5 issue 1 pages: 105 - 126 | 2010

TR DİZİN
Drama Yöntemi ile Değerlerin Öğretimi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • DOĞAN HANDE NUR

Yaratıcı Drama Dergisi Volume 18 issue 2 pages: 135 - 156 | 2023

TR DİZİN
Sosyal Bilgiler Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyo Bilimsel Konulara Yönelik Argümantasyon Düzeyleri
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Milli Eğitim Dergisi Volume 51 issue 236 | 2022

TR DİZİN
Öğretmenlik Mesleki Yeterliliklerine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri
 • KAYRAN ARDA ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 22 issue 2 pages: 1352 - 1386 | 2021

TR DİZİN
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Toplumsal Konuların Öğretimi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 22 issue 3 pages: 1429 - 1474 | 2021

TR DİZİN
X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • KARADENİZ OĞUZHAN ,
 • TURAN SELÇUK

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Research Volume 18 issue 43 pages: 6295 - 6327 | 2021

TR DİZİN
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlıkla İlgili Algılarının Pedagojik Yeterliliklerine Katkısı
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

International Journal Of Eurasia Social Sciences Volume 8 issue 30 pages: 1735 - 1760 | 2017

TR DİZİN
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlıklarının Geliştirilmesi: Eylem Araştırması
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 18 issue 3 pages: 250 - 268 | 2017

Endekste taranmıyor
Yapılandırılmış laboratuvar uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma görüşleri üzerine etkisi
 • SAKA YAVUZ ,
 • YAMAN SÜLEYMAN ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • PEKBAY CANAY ,
 • GERÇEK ZUHAL

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 1 issue 1 pages: 8 - 26 | 2012

SOBİAD
Bilimin doğasi öğretimine yönelik etkinlik örneği
 • PEKBAY CANAY ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • SAKA YAVUZ

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) Volume 2 issue 1 pages: 1 - 9 | 2012

TR DİZİN
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Coğrafya Konuları ve Bunların Öğretimiyle İlgili Öz Yeterlilik Algıları
 • AKENGİN HAMZA ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • BENGİÇ ÇOLAK GİZEM ,
 • Kaya Berna ,
 • SARGIN SEVİL

Marmara Coğrafya Eğitimi Dergisi Volume 4 issue 21 pages: 78 - 94 | 2010

TR DİZİN
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • SAY ÖMER

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume 6 issue 11 pages: 223 - 240 | 2010

Proceedings
Özet bildiri
Understandings of advanced high school students on nature of science
 • KARAKAŞ MISIR SİMGE ,
 • KÖKSAL MUSTAFA SERDAR ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2nd World Conference on New Trends in Science Education Poland

Özet bildiri
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilim, teknoloji toplum hakkındaki görüşleri
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlik Mesleki Yeterlilikleri
 • KAYRAN ARDA ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

International Congress of Eurasian Social Sciences

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konulardaki Argüman Düzeyleri
 • Kaya Buket Çağla ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Yapılandırılmış Kimya Deneylerinin Öğrencilerin Bilim Hakkındaki Görüşlerine Etkisi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • PEKBAY CANAY

Uygulamalı Eğitim Kongresi

Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Algılarının Doğrudan Yansıtıcı Bilimin Doğası Etkinliği Yoluyla Anlaşılması
 • PEKBAY CANAY ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

Uygulamalı Eğitim Kongresi

Tam metin bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konu Olarak Covid 19 Pandemisi ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

Tam metin bildiri
İlköğretim öğrencilerinin devlet, vatandaş, demokrasi ve insan hakları kavramlarına ilişkin algıları
 • Yılmaz Ali ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • BENGİÇ ÇOLAK GİZEM

I. Uluslararası, Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konulardaki Karar Verme Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

International Conference on New Horizons in Education

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler ve Matematik Öğretmenliği Adaylarının Bilim İnsanı ile İlgili Algıları
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Tam metin bildiri
What is the place of knowledge about NOS among the other types of knowledge for teachers and students in terms of importance and interest aspects of task value
 • KÖKSAL MUSTAFA SERDAR ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

The First International Congress of Educational Research 1?3 May 2009. Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, TURKEY

Özet bildiri
Empati Becerisine Yönelik Altı Renk Altı Görüş Etkinliğinin Kullanımı
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU-ISOEVA- 4

Tam metin bildiri
Are conducting scientifıc research studies and studying in graduate programs enough to acquire sophisticated understanding about nature of science
 • Şahin Tunç Canan ,
 • Köksal Mustafa Serdar

International Conference of New Horizons in Education,

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevresel Okuryazarlığa Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi
 • Avcı Yağmur ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri
 • Türköz Seher ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Karşılaştırmalı bir kalıp yargı çalışması: Türkiye ve İspanya örneği
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

3. Uluslararasi Eğitimde Ve Kültürde Akademik Çalişmalar Sempozyumu

Özet bildiri
Discovery Of Archaeologists" As An Activity Of Teaching The Nature Of Science
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • PEKBAY CANAY

15th Conference of the European Science EducationReserch Association (ESERA)

Özet bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Coğrafya Konuları ve Bunların Öğretimi İle İlgili Öz-Yeterlilik Algıları
 • AKENGİN HAMZA ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • Kaya Berna ,
 • BENGİÇ ÇOLAK GİZEM ,
 • SARGIN SEVİL

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

Projects
TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Lisansüstü öğrencilerin bilimsel yayın üretkenliğini artırmaya yönelik akademik okuma, yazma ve yayımlama eğitimi
Tamamlandı

Start 2022 - Finish 2022

Books
Bilimsel Kitap
Konu ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi I
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2020, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2010, Pagem Akademi Yayıcılık, None

Bilimsel Kitap
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı
 • KARADENİZ OĞUZHAN ,
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2020, PegemA Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Eğitim Bilimine Giriş
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2017, NOBEL YAYIN DAĞITIM, None

Bilimsel Kitap
SOSYAL BİLGİLERDE DRAMA: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • Doğan Hande Nur

2022, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR I
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2022, Tablet Kitabevi, None

Bilimsel Kitap
MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2022, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme ve Tasarım Kılavuzu
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN ,
 • KARADENİZ OĞUZHAN

2022, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Dünyada Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • TUNÇ ŞAHİN CANAN

2023, Pegem Akademi, None

Theses
Yüksek Lisans
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırma ve bilim insanına yönelik metaforik algıları
TUĞÇE SEMİZ

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri
ARDA KAYRAN

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Drama Yöntemi ile Değerlerin Öğretimi
HANDE NUR DOĞAN

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulardaki argümanlarının insan hak ve özgürlükleri bağlamında değerlendirilmesi
BUKET ÇAĞLA KAYA

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

External Experience
İspanya Granada Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Misafir Öğretim Üyesi

Start 2022

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 3723233870
 • E-mail . . . . . canantuncsahin