ÇAĞDAŞ ALBAYRAK

Öğr. Gör.

ÇAĞDAŞ ALBAYRAK

Öğr. Gör.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

About

Department
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ > TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ > ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Temel Alanı
 • Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Klasik Türk Edebiyatı
Akademik Anahtar Kelime
 • Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
 • Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1999 - 2005
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2006 - 2009
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK EDEBİYATI

2009 - 2021
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TÜRK EDEBİYATI

Articles
SOBIAD, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMC RESEARCH INDEX
NASREDDİN: EFENDİ’NİŊ GÜRRÜŊLERİ. (MÜTERCİMİ A. ALİYEV). 1-NCİ ÇAP. AŞGABAT – 1913/1914. 24 S.
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ ,
 • ASHYROV TAHYR

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature Volume 6 issue 2 pages: 248 - 252 | 2020

MLA
EMİR ALİ ŞİR NEVAÎ. (1925). MUHAKEMETÜ’L-LUGATEYN. (Haz. ABDÜLHAKİM GULMUHAMMEDOV). POLTORATSKİ (AŞKABAT): TÜRKMENİSTAN DEVLET NEŞRİYATI. 90 s.
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ ,
 • ASHYROV TAHYR

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD) Volume 4 issue 1 pages: 141 - 145 | 2020

TR DİZİN
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKMENİSTAN’DA KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR: GÜLSÜM ŞEHİDİYE ÖRNEĞİ
 • ASHYROV TAHYR ,
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi Volume 5 issue 1 pages: 158 - 172 | 2020

Asos İndeks
XX. BAŞLARINDA TÜRKMEN ÖĞRENCİLERİN YABANCI KIZLARLA EVLİLİĞİ HUSUSU ÜZERİNE TARTIŞMALAR: B. KERBABAYEV ÖRNEĞİ
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ ,
 • ASHYROV TAHYR

Folklor Akademii Dergisi Volume 3 issue 2 pages: 423 - 435 | 2020

Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, General Impact Factor (GIF), ResearchBib Academic Resource Index, CiteFactor Academic Scientific Journals Index, Türk Eğitim İndeksi (TEI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SCRIBD,International Society for Research Activity (ISRA) Journal-Impact-Factor (JIF), Index Copernicus International, İdeal Online, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Dergipark Akademik, Academia.edu, Infobase Index, OpenAIRE, Internatıonal Instıtute of Organızed Research (I2OR), International Scientific Indexing (ISI), Asos Index, EuroPub ve ResarchGate
Sovyet Türkmenistanı’nın İlk Yıllarında Edebî Eleştiri -A. Gulmuhammedov ile H. Şahberdiyev Eleştirileri Bağlamında–
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ ,
 • ASHYROV TAHYR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Volume 3 issue 1 pages: 106 - 115 | 2020

OPENAİRE, İSAM, İAD, ASOS
ILYASOV, K. – H. GOÇMIRADOV. H. (1990). DÖVRÜŊ AYNASI (“SOVET TÜRKMENİSTANI” GAZETİ 70 YAŞADI), AŞGABAT: TÜRKMENİSTAN
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ ,
 • ASHYROV TAHYR

Milli Kültür Araştırmaları Dergisi Volume 4 issue 1 pages: 141 - 146 | 2020

Scientific Indexing Services (SIS),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)ASOS Index Idealonline
SOVYET TÜRKMENİSTANI’NIN İLK YILLARINDA STAVROPOL TÜRKMENLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR: TÜLEK NAZAROV ÖRNEĞİ
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ ,
 • ASHYROV TAHYR

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi Volume 4 issue 1 pages: 96 - 113 | 2020

Proceedings
Tam metin bildiri
Kerkük’ün “Karamsar Dayısı” Hıdır Lütfî ve Şiirleri
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ

Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu

Books
Kitap Tercümesi
Kerkük Şairleri 2. Kitap
 • DALBUDAK HÜNERLİ DUYGU ,
 • ALBAYRAK ÇAĞDAŞ

2013, Ötüken Neşriyat, İstanbul

Administrative Duties
Contact information
 • Telephone . . . . . 2912844
 • E-mail . . . . . cagdasalbayrak