OKAN BİLGİN

Doç. Dr.

OKAN BİLGİN

Doç. Dr.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ > Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Akademik Anahtar Kelime
 • Okul Psikolojik Danışmanlığı
 • Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
2005 - 2009
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

2009 - 2011
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM BİLİMLERİ

2011 - 2016
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER

Articles
Index Copernicus
Ergenlerde Bilişsel Esneklik, Affetme ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • AKIN GÖNÜL ,
 • BİLGİN OKAN

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi Volume 3 issue 4 pages: 103 - 119 | 2023

Index Copernicus, EBSCO
Lise öğrencilerinin özgüven düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • AKÇIL SÜLEYMAN ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • ALAN ALİ OSMAN

ZfWT Journal of World of Turks Volume 14 issue 3 pages: 151 - 164 | 2022

Index Copernicus, Asos
COVID-19 Pandemisi ve Psikolojik Sağlamlık: Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • AKÇIL SÜLEYMAN ,
 • YAVUZ MERT

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 10 issue 2 pages: 194 - 202 | 2022

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
The relationship between fear of COVID-19 and sleeping disorder in higher education: Mediator effect of psychological resilience.
 • BİLGİN OKAN ,
 • TAŞ İBRAHİM

International Journal of Educational Research Review Volume 7 pages: 429 - 439 | 2022

Journals Indexed in Eric
Serial Multiple Mediation of Self-Transcendence and Psychological Resilience in the Relationship between Fear of COVID-19 and Subjective Happiness in University Students
 • ANLI GAZANFER ,
 • BİLGİN OKAN

European Journal of Education Studies Volume 9 issue 7 pages: 84 - 99 | 2022

Index Copernicus
INVESTIGATION OF ADULTS' POSITIVE CHILDHOOD EXPERIENCES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • YEŞİLYURT ERHAN

ZfWT Journal of World of Turks Volume 13 issue 3 | 2021

Index Copernicus
Psychological Effects of The COVID-19 Pandemic: Investigation of the Postgraduate Theses Performed in Turkey
 • BİLGİN OKAN

Karaelmas Journal of Educational Sciences Volume 9 issue 2 | 2021

Journals Indexed in Eric
The Effects of University Students’ School Climate on Their Motivation Levels
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • YEŞİLYURT ERHAN

International Journal of Psychology and Educational Studies (IJPES) Volume 8 issue 2 pages: 114 - 121 | 2021

Journals Indexed in Eric
PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT CORONAVIRUS: A METAPHOR ANALYSIS STUDY
 • BİLGİN OKAN ,
 • YEŞİLYURT ERHAN

Psycho-Educational Research Reviews (PERR) Volume 10 issue 1 pages: 118 - 127 | 2021

Index Copernicus
ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ AKADEMİK KENDİNİ ENGELLEME VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • SABAZ MEHMET ,
 • BİLGİN OKAN

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 13 issue 71 pages: 545 - 553 | 2020

Journals Indexed in Eric
Investigation of the Relationship between Well-Being, Social Anxiety and Self-Regulation Skills in Adolescents
 • Aslan Mehmet Fatih ,
 • BİLGİN OKAN

The International Journal of Progressive Education - IJPE Volume 16 issue 6 pages: 283 - 295 | 2020

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Relationship Between Interpersonal Sensitivity and Psychological Resilience
 • BİLGİN OKAN

International Online Journal of Educational Sciences Volume 12 issue 5 pages: 10 - 22 | 2020

Journals Indexed in Eric
Relationship between social media addiction, game addiction and family functions
 • Yayman Ebru ,
 • BİLGİN OKAN

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Volume 9 issue 4 pages: 979 - 986 | 2020

Journals Indexed in Eric
A Review On Solution Focused Brief Therapy Studies In Turkey
 • BİLGİN OKAN

International Journal of Psychology and Educational Studies Volume 7 issue 3 pages: 164 - 177 | 2020

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
RELATIONSHIP PATTERN BETWEEN INTERNET ADDICTION, ATTACHMENT STYLES AND SELF-DIFFERENTIATION IN UNIVERSITY STUDENTS: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING
 • TAŞ İBRAHİM ,
 • BİLGİN OKAN

IJETSAR Volume 4 issue 10 pages: 458 - 475 | 2019

Journals Indexed in Eric
Effects of Perceived Social Support and Psychological Resilience on Social Media Addiction among University Students
 • BİLGİN OKAN ,
 • TAŞ İBRAHİM

Universal Journal of Educational Research Volume 6 issue 4 pages: 751 - 758 | 2018

TR DİZİN
A Study On Developing A Cyberbullying Scale For High School Students
 • ARSLAN ALİ ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Volume 15 pages: 4723 - 4738 | 2020

TR DİZİN
Koronavirüs (Covid-19) Farkındalık Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • BİLGİN OKAN

Turkish Studies Volume 15 issue 6 pages: 237 - 245 | 2020

ASOS Index
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 8 issue 1 pages: 27 - 41 | 2020

TR DİZİN
Türkiye’de Özgüven ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Volume 14 issue 20 pages: 371 - 393 | 2019

SOBİAD
Çocuk Üniversitesi Kapsamında Hazırlanan Programın Öğrencilerin Özgüven Düzeyine Etkisi
 • BİLGİN OKAN

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 6 issue 2 pages: 146 - 153 | 2018

TR DİZİN
Ergenlerde Okula Bağlılığın Yordayıcıları Olarak Okul İklimi ve Sosyal Medya Bağımlılığı
 • BİLGİN OKAN ,
 • TAŞ İBRAHİM

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi Volume 12 issue 26 pages: 15 - 33 | 2018

akademik araştırmalar indeksi
TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • BİLGİN OKAN ,
 • SARICI HASAN

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Volume 7 issue 3 pages: 201 - 208 | 2018

SOBİAD
İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • TAŞ İBRAHİM ,
 • BİLGİN OKAN

Online Journal of Technology Addiction Cyberbullying Volume 5 issue 2 pages: 60 - 73 | 2018

SOBİAD
Sosyal Yardım Kuruluşlarından Yardım Alan Ailelerin Benlik Algıları ile Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • TAŞ İBRAHİM ,
 • BİLGİN OKAN

The Journal of Academic Social Science Volume 61 issue 3 pages: 37 - 46 | 2017

TR DİZİN
Ergenlerin Dürtüsellik Düzeyi ve Kendilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • TAŞ İBRAHİM

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi Volume 7 issue 2 pages: 373 - 390 | 2017

TR DİZİN
Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki
 • BİLGİN OKAN

Yaşadıkça Eğitim Dergisi Volume 31 issue 2 pages: 55 - 66 | 2017

Türk Eğitim İndeksi
Aile içi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
 • AKIN AHMET ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • AKIN ÜMRAN

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Volume 4 issue 14 pages: 12 - 21 | 2015

Türk Eğitim İndeksi
Çocuklar için Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
 • AKIN AHMET ,
 • BİLGİN OKAN

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 8 issue 37 pages: 684 - 688 | 2015

Asos
The validity and reliability of Turkish version of the Relational Self-esteem Scale
 • AKIN AHMET ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • GÜNEŞ ADEM ,
 • AKKUŞ ZEYNEP ,
 • DEMİR TANER

Journal of Educational and Instructional Studies in the World Volume 3 issue 3 pages: 1 - 4 | 2013

Asos
The validity and reliability of Turkish version of the Social Issues Advocacy Scale
 • AKIN AHMET ,
 • AKKUŞ ZEYNEP ,
 • GÜNEŞ ADEM ,
 • BİLGİN OKAN

Journal of Educational and Instructional Studies in the World Volume 3 issue 2 pages: 198 - 201 | 2013

Asos
The validity and reliability of Turkish version of the Self-focused Attention Scale
 • AKIN AHMET ,
 • DEMİR TANER ,
 • AKKUŞ ZEYNEP ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • GÜNEŞ ADEM

Journal of Educational and Instructional Studies in the World Volume 3 issue 3 pages: 17 - 20 | 2013

Asos
The validity and reliability of Turkish version of the Situational Self-awareness Scale
 • AKIN AHMET ,
 • GÜNEŞ ADEM ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • AKKUŞ ZEYNEP

Journal of Educational and Instructional Studies in the World Volume 3 issue 3 pages: 40 - 43 | 2013

Proceedings
Tam metin bildiri
ÖZ-AŞKINLIK VE OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ AMAÇLARI
 • ANLI GAZANFER ,
 • BİLGİN OKAN

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V

Tam metin bildiri
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE COVID-19 FOBİSİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 • BİLGİN OKAN ,
 • ANLI GAZANFER

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V

Özet bildiri
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • BİLGİN OKAN

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • BİLGİN OKAN ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
Girişimciliğin yordayıcıları olarak epistemolojik inanç ve başarı yönelimleri
 • ANLI GAZANFER ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • HAŞİMOĞLU AYŞE ,
 • ASLANDOĞAN ALP

Bilge Kağan 1. Uluslararası Bilim Kongresi

Tam metin bildiri
Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Geleceğe Yönelik Tutumlar
 • HAŞİMOĞLU AYŞE ,
 • ANLI GAZANFER ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • ASLANDOĞAN ALP

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Tam metin bildiri
Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ve Geleceğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • ANLI GAZANFER ,
 • HAŞİMOĞLU AYŞE ,
 • ASLANDOĞAN ALP

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Tam metin bildiri
Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Kaynakları İle Sınıf Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişki
 • ARSLAN ALİ ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Turgut Mustafa

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018)

Özet bildiri
Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Amaç Yönelimlerine Etkisi
 • ARSLAN ALİ ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • TOMBAK ZEYNEP

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018)

Tam metin bildiri
Türkiye ve Singapur 3.4.5.6. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Turgut Mustafa

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018)

Özet bildiri
Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi
 • BİLGİN OKAN ,
 • İNCE MURAT ,
 • SARICI HASAN

9th International Congress on New Trends in Education

Özet bildiri
Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Bingöl Hüseyin

9th International Congress on New Trends in Education

Özet bildiri
Türkiye ve Estonya 4. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • SARICI HASAN ,
 • Özenir Üren Esra

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium

Özet bildiri
Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • SARICI HASAN ,
 • yıldırım mustafa

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium

Özet bildiri
Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • SARICI HASAN ,
 • Demir Tuba

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium

Özet bildiri
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE THEISTIC FAITH SCALE
 • Akın Ahmet ,
 • Çapa Büşra ,
 • Akın Ümran ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Akkuş Zeynep

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications

Özet bildiri
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE NEED TO BELONG SCALE
 • Akın Ahmet ,
 • Kaya Merve ,
 • Akın Ümran ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • UĞUR EROL ,
 • Ercengiz Mustafa

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications

Özet bildiri
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE CIVIC ENGAGEMENT SCALE
 • Akın Ahmet ,
 • Usta Fatih ,
 • Akın Ümran ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Baykut İhsan ,
 • Yıldız Banu

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications

Özet bildiri
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE ADOLESCENT LIFE GOAL PROFILE SCALE
 • Akın Ahmet ,
 • Demir Deniz ,
 • Akın Ümran ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Güneş Adem

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications

Özet bildiri
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SOCIAL ISSUES ADVOCACY SCALE
 • Akın Ahmet ,
 • Akkuş Zeynep ,
 • Güneş Adem ,
 • BİLGİN OKAN

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications

Özet bildiri
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SITUATIONAL SELF-AWARENESS SCALE
 • Akın Ahmet ,
 • Güneş Adem ,
 • Akkuş Zeynep ,
 • BİLGİN OKAN

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications

Özet bildiri
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SELF-FOCUSED ATTENTION SCALE
 • Akın Ahmet ,
 • Akkuş Zeynep ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Güneş Adem ,
 • Demir Taner

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications

Özet bildiri
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE RELATIONAL SELF-ESTEEM SCALE
 • Akın Ahmet ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Güneş Adem ,
 • Akkuş Zeynep ,
 • Demir Taner

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications

Tam metin bildiri
Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Mesleki Olgunluk Düzeyi Arasındaki İlişki
 • BİLGİN OKAN ,
 • TAŞ İBRAHİM

Bilge Kagan 1. International Science Congress

Özet bildiri
THE INVESTIGATION OF SELF CONFIDENCE LEVELS OF ADOLESCENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
 • BİLGİN OKAN

INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY

Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • YAVUZ MERT ,
 • ÖZDEMİR OĞUZHAN ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • ÖZDEMİR OĞUZHAN ,
 • YAVUZ MERT ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT ,
 • BİLGİN OKAN

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Özet bildiri
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI DUYARLILIK İLE OYUN BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ
 • BİLGİN OKAN

5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020)

Özet bildiri
Sosyal Yardım Kuruluşlarından Yardım Alan Ailelerin BenlikAlgıları İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki
 • TAŞ İBRAHİM ,
 • BİLGİN OKAN

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyomu

Özet bildiri
Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki
 • BİLGİN OKAN

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi

Tam metin bildiri
Türkiye ve Şangay (Çin) 9. Sınıf Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • İNCE MURAT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • TOMBAK ZEYNEP

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018)

Özet bildiri
An Examination Of The Movie "the Pursuit Of Happiness" In Terms Of Some Psychological Approaches
 • YAVUZ MERT ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • AKÇIL SÜLEYMAN

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Özet bildiri
Covid-19 Pandemisi ve Psikolojik Sağlamlık: Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
 • YAVUZ MERT ,
 • AKÇIL SÜLEYMAN ,
 • BİLGİN OKAN

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Özet bildiri
Sınav Kaygısı İle Baş Etmeye Yönelik Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışma Programı
 • Atasayar Mehmet ,
 • BİLGİN OKAN

III. UYGULAMALI PDR KONGRESİ

Özet bildiri
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Aile İçi İletişimi Arttırmaya Yönelik Psiko-Eğitim Çalışması
 • Atasayar Mehmet ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Berberoğlu Güldane

III. UYGULAMALI PDR KONGRESİ

Özet bildiri
Sosyal Medya Kullanma Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği
 • Akın Ahmet ,
 • Usta Fatih ,
 • UĞUR EROL ,
 • Baykut İhsan ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • Özbay Ahmet

18. Ulusal Psikoloji Kongresi

Özet bildiri
Çocuklar İçin Endişe Yönetimi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Akın Ahmet ,
 • Sarıçam Hakan ,
 • Akkuş Zeynep ,
 • Akın Ümran ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • İlbay Azmi Bayram ,
 • Baykut İhsan

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Özet bildiri
Çocuklar için Üzüntü Yönetimi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
 • AKIN AHMET ,
 • SARIÇAM HAKAN ,
 • AKKUŞ ZEYNEP ,
 • AKIN ÜMRAN ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • UĞUR EROL

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Özet bildiri
Teorik ve uygulama boyutuyla mesleki rehberlik dersine yönelik psikolojik danışman adaylarının görüşleri
 • YAVUZ MERT ,
 • BİLGİN OKAN

I. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

Özet bildiri
Ergenlerin özgüven düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • ALAN ALİ OSMAN ,
 • BİLGİN OKAN ,
 • AKÇIL SÜLEYMAN

I. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

Projects
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
The Investigation of Self Confidence Levels of Adolescents According To Different Variables
Tamamlandı

Start 2019 - Finish 2019

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Mesleki Olgunluk Düzeyi Arasındaki İlişki
Tamamlandı

Start 2018 - Finish 2018

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi
Beklemede

Start 2018

Books
Bilimsel Kitap
21. Yüzyıl Okullarını Yeniden Düşünmek
 • BİLGİN OKAN

2021, Pegem Akademi, None

Bilimsel Kitap
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları
 • BİLGİN OKAN

2020, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Ergenlerde Öz Güven ve Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma
 • BİLGİN OKAN ,
 • KOÇ MUSTAFA

2020, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Örgüt ve Okul İklimi
 • BİLGİN OKAN

2020, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar
 • BİLGİN OKAN

2019, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Eğitim Psikolojisi
 • BİLGİN OKAN

2022, Lisans Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Kişilik Bozuklukları
 • BİLGİN OKAN

2023, Eğiten Kitap Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Öğrenme Psikolojisi
 • BİLGİN OKAN

2023, Eğiten Kitap Yayıncılık, None

Bilimsel Kitap
Gelişim Psikolojisi 1
 • BİLGİN OKAN

2023, Nobel Akademik Yayıncılık, None

Editörlük
Uluslararası - Kitap
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları
BİLGİN OKAN,AKÇIL SÜLEYMAN
Editör - None

2020

Theses
Yüksek Lisans
Ergenlerde internet bağımlılığının akademik kendini engelleme ve psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisi
MEHMET SABAZ

2020, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve aile işlevleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
EBRU YAYMAN

2019, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ergenlerde iyi oluş sosyal kaygı ve öz denetim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
MEHMET FATİH ASLAN

2020, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ergenlerde bilişsel esneklik, affetme ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkinin incelenmesi
GÖNÜL AKIN

2021, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Prizes
Bilge Kağan Uluslararası Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu
Bilge Araştırmacı Ödülü

External Experience
SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Psikolojik Danışman

Start 2009

Administrative Duties
Müdür
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ -

Dekan Yardımcısı
 • EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ -

Anabilim Dalı Başkanı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık -

Contact information
 • Telephone . . . . . 3233872
 • E-mail . . . . . bilgin.okan