BAYRAM GÖKBULUT

Doç. Dr.

BAYRAM GÖKBULUT

Doç. Dr.

Eğitim Programları ve Öğretim

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ > Eğitim Programları ve Öğretim

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Akademik Anahtar Kelime
 • Eğitim Teknolojileri
 • Bilişim Teknolojileri Eğitimi
 • Materyal Geliştirme
Metrics
- h-index (WOS)
- Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
1989 - 1993
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ

2002 - 2006
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

2012 - 2016
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Articles
Education Full Text (H. W. Wilson)
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı İle Depresyon, Anksiyete ve Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Bilen Hediye

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 14 issue 1 pages: 66 - 75 | 2024

TR DİZİN
Öğretmenlerin Mesleki Adanmışlık Düzeyleri İle Teknoloji Entegrasyonu Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • GÜRTEPE Feyza

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 28 issue 1 pages: 319 - 334 | 2024

HW Wilson Education
Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Düzeylerinin İncelenmesi
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • AKBAŞ Ceren

International Journal of Educational Researchers Volume 14 issue 50 pages: 109 - 127 | 2023

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Öğretmenlerin Teknostres Algılarının Öğretme Motivasyonları Ve Mutluluk Düzeyleriyle İlişkisi
 • ÇELİK BEYZANUR ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

Inonu University Volume 24 issue 2 pages: 745 - 770 | 2023

TR DİZİN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI, OKULA YABANCILAŞMA VE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • AKSOY AKBAŞ SERAP ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

Electronic Journal of Social Sciences Volume 22 issue 87 pages: 741 - 762 | 2023

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
A Study To Determine The eTwinning-Related Views Of The Teachers In The eTwinning Network Countries, And Their Digital Literacy Levels
 • GÖKBULUT BAYRAM

Journal of Teacher Education and Lifelong Learning Volume 5 issue 1 pages: 18 - 37 | 2023

TR DİZİN
OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • Kamar Murat ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

Erzurum Kultur ve Egitim Vakfi Volume 0 issue 93 pages: 359 - 377 | 2023

Journals Indexed İn Eric
The Effect of Digital Material Preparation Training on Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence of Pre-service Social Studies Teachers
 • KAYAALP FATİH ,
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • MERAL ELİF ,
 • BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Journal of Theoretical Educational Science Volume 15 issue 3 pages: 475 - 503 | 2022

EBSCO-SOBIAD
Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
 • AYDIN RAFET ,
 • İŞLEK MERAY ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

Turkish Studies-Educational Sciences Volume 17 issue 5 pages: 913 - 936 | 2022

TR DİZİN
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE TEKNOSTRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Dindaş Serhat

International Journal Of Eurasia Social Sciences Volume 13 | 2022

Eric
An Analysis of the Technology Leadership Behaviours of School Principals from the Perspective of Teachers
 • TURAN SELÇUK ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

The Turkish Online Journal of Educational Technology Volume 21 issue 1 pages: 35 - 44 | 2022

TR DİZİN
Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Yoksunluğu (Nomophobia) ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi
 • GÖKBULUT BAYRAM

Kastamonu Education Journal Volume 30 issue 2 pages: 331 - 340 | 2022

TR DİZİN
Lise Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım, Mutluluk ve Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • KILIÇ FATMA

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Volume 21 issue 83 pages: 1225 - 1243 | 2022

TR DİZİN
Covid 19 Pandemisi Sürecinde Velilerin Öğretmen Kavramına Yönelik Geliştirmiş Oldukları Metaforlar
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • ÇOKLAR AHMET NACİ

Trakya Eğitim Dergisi Volume 12 issue 3 pages: 1426 - 1446 | 2022

TR DİZİN
Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme
 • Gökbulut Bayram

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Volume 11 issue 1 pages: 160 - 175 | 2021

TR DİZİN
Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ile Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
 • GÖKBULUT BAYRAM

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Volume 11 issue 3 pages: 469 - 479 | 2021

DRJI, ASOS, SIS
Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Ekran Ve Kâğıttan Okuma Düzeyinin Belirlenmesi
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Kazan Gökhan

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi Volume 3 issue 1 pages: 27 - 34 | 2021

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Explorıng The Lınk Between Prıncıpals Vısıonary Leadershıp And School Effectıveness
 • Gökbulut Bayram ,
 • Turan Selçuk

International Journal of Education Technology and Scientific Researches Volume 6 issue 14 pages: 589 - 623 | 2021

TR DİZİN
Öğretmenlerin Teknostres ve Teknopedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişki
 • Gökbulut Bayram

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 22 issue 1 pages: 472 - 496 | 2021

DRJI, ASOS, MLA
Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Akademisyen ve Öğretmenlerin Dijital Materyal Tasarım Yeterlikleri
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • KESERCİ GÜROL ,
 • AKYÜZ ADNAN

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi Volume 4 issue 1 pages: 11 - 24 | 2021

Eric
Instructor Views on Technology Use and Coding Training
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Bakangöz Müzeyyen Merve

International Journal of Progressive Education Volume 17 issue 3 pages: 299 - 315 | 2021

Index Copernicus, Scientific Indexing Services, ASOS Index
Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri
 • GÖKBULUT BAYRAM

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Volume 9 pages: 204 - 214 | 2021

Index Copernicus
Ortaokul Öğrencilerinin Akran Zorbalığı ve Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki
 • Gökbulut Bayram

Karaelmas Journal of Educational Sciences Volume 8 issue 1 pages: 89 - 100 | 2020

TR DİZİN
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknopedagojik Yeterliklerinin Belirlenmesi
 • Özdurak Sıngın Rabia Hürrem ,
 • Gökbulut Bayram

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 20 issue 1 pages: 269 - 280 | 2020

TR DİZİN
Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile 21. Yüzyıl Becerileri Arasındaki İlişki
 • Gökbulut Bayram

Turkish Studies-Educational Sciences Volume 151 pages: 127 - 141 | 2020

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
The Relationship Between Smartphone Addiction and School Belonging
 • Gökbulut Bayram

International Journal of Education Technology and Scientific Researches Volume 5 issue 11 pages: 160 - 193 | 2020

TR DİZİN
İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli DynEd İngilizce Öğretim Yazılımı Hakkındaki Görüşleri
 • Gökbulut Bayram

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Volume 15 issue 26 pages: 145 - 182 | 2020

Journals Indexed in Eric
The effect of Mentimeter and Kahoot applications on universitystudents’ e-learning
 • Gökbulut Bayram

World Journal on EducationalTechnology (WJET) Volume 12 issue 2 pages: 107 - 116 | 2020

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
The Relationship Between Sense of Belonging and Technology Addiction of High School Students
 • Gökbulut Bayram

IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture) Volume 4 issue 7 pages: 281 - 297 | 2019

TR DİZİN
Uluslararası Standartlara Göre Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri
 • Gökbulut Bayram

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Volume 8 issue 1 pages: 226 - 247 | 2018

Sobiad
Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Düzeyleri ile Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • Gökbulut Bayram ,
 • Çoklar Ahmet Naci

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 2 issue 4 pages: 280 - 294 | 2018

TR DİZİN
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
 • Gökbulut Bayram ,
 • Çoklar Ahmet Naci

Kastamonu Eğitim Dergisi Volume 26 issue 4 pages: 1277 - 1288 | 2018

Zoological Record
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Teknoloji Koçluk Düzeyleri
 • Gökbulut Bayram ,
 • Çoklar Ahmet Naci

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) Volume 10 issue 1 pages: 126 - 138 | 2017

Asos, DRJI
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Teknoloji Koçluk Ölçeğinin Geliştirilmesi
 • Gökbulut Bayram

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi Volume 3 issue 3 pages: 29 - 51 | 2017

TR DİZİN
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Eğitim İnançları Arasındaki İlişki
 • Gökbulut Bayram

Milli Eğitim Volume 48 issue 1 pages: 521 - 533 | 2019

Proceedings
Tam metin bildiri
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri
 • Aksoy Akbaş Serap ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

International Symposium of Edacation And Values-5

Tam metin bildiri
Öğretmenlere Yönelik Proje Tabanlı Bilgisayar Destekli Eğitim
 • BÜLBÜL HALİL İBRAHİM ,
 • Küçükali Mustafa ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

4th International Educational Technology Conference

Tam metin bildiri
Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Materyal Tasarımı Eğitimine Yönelik Öğretmen Ve Akademisyen Görüşleri
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Keserci Gürol ,
 • Akyüz Adnan

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Tam metin bildiri
Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum Ve Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi
 • Kamar Murat ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

VII. TURKCESS 2021 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Tam metin bildiri
ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL YERLİLİK, DİJİTAL GÖÇMENLİK VE DİJİTAL MELEZLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Bakangöz Müzeyyen Merve

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

Özet bildiri
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Sosyal Bilgiler Dersine Entegrasyonu: Örnek Bir Materyal Tasarımı
 • KAYAALP FATİH ,
 • ÖZDEMİR MUZAFFER ,
 • Önlen Maksut

III. Uluslararası Coğrafya Kongresi (UCEK 2021)

Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Yeterlilik Algıları
 • GÖKBULUT BAYRAM

V. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterlikleri
 • Aksoy Akbaş Serap ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

VI Turkcess 2020 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Stem Eğitimi Almış Ortaokul Öğretmenlerinin STEAM Temelli Eğitim Uygulamasına Yönelik Görüşleri
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Kamar Murat

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Özet bildiri
Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Meslek Dersleri ile Kültür Derslerine Karşı Tutumları
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Bilgin ÇAĞDAŞ

24 Kasım Başöğretmen Uluslararası Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu

Tam metin bildiri
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri ve Standartlar Açısından Teknoloji Koçluk Rolleri
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • ÇOKLAR AHMET NACİ

10 International Computer Instructional Technologies Symposium

Tam metin bildiri
Robotik Kodlama Hizmetiçi Eğitimleri
 • GÖKBULUT BAYRAM

3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA

Tam metin bildiri
Teknoloji Bağımlılığının Akademik Başarıya Etkisi
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Sagır Berru ,
 • Akyüz Adnan

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Özet bildiri
Eğitimciler İçin Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları
 • GÖKBULUT BAYRAM

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017)

Özet bildiri
Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Düzeyleri: Çorum İli Örneği
 • GÖKBULUT BAYRAM

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017)

Tam metin bildiri
Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Öğretmenlerin Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri
 • GÖKBULUT BAYRAM

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Zirvesi

Özet bildiri
ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 • KILIÇ FATMA ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

IV. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Tam metin bildiri
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NUN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMES
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Kayacı Abdulkerim

AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONGRESS OF SCIENTIFIC RESEARCH

Tam metin bildiri
FEN BİLİMLERİ DERSİ 3. SINIF "DÜNYA VE EVREN" KONU ALANINA YÖNELİK DİJİTAL MATERYAL TASARIMI
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • Kaçar Güven

AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONGRESS OF SCIENTIFIC RESEARCH

Özet bildiri
DİJİTAL OYUN PLATFORMU MİNECRAFT ÜZERİNE İNCELEME
 • ATEŞ Mehlika Rabia ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

I. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

Tam metin bildiri
ÖĞRETMENLERİN TEKNOSTRES VE ÖĞRETME MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 • ÇELİK Beyza Nur ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

6. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Tam metin bildiri
ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU, ÖZ YETERLİLİK VE ÖĞRETMEN OLMA MOTİVASYONUNUN ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • Cingöz Müberra ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

6th International Congress of Eurasian Social Sciences

Tam metin bildiri
Okul Öncesi ve Anaokulu Öğretmenlerinin Teknopedagojik Yeterliklerinin Belirlenmesi
 • ÖZDURAK SINGIN RABİA HÜRREM ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018

Tam metin bildiri
Otomasyona dayalı öğrenci yoklama alma ve veli bilgilendirme sistemi: Bir proje önerisi
 • GÖKBULUT BAYRAM

Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017

Tam metin bildiri
Turizm İçin Nelerimiz Var?İskilip Turizminde Öne Çıkarılması Gerekenler.
 • BARDAKCI AHMET ,
 • BARDAKCI SALİH ,
 • Bardakcı Filiz ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını

Tam metin bildiri
“İskilipli Olmak”: İskilip Kent Kültürü Üzerine Olgubilimsel Bir İnceleme
 • BARDAKCI SALİH ,
 • BARDAKCI AHMET ,
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • BARDAKCI FİLİZ

Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını

Tam metin bildiri
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Düzeyleri
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • ÇOKLAR AHMET NACİ

Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016

Tam metin bildiri
Öğretmenlerin Meslekî Gelişim İhtiyaçları İle Özgüvenleri Arasındaki İlişki: İskilip Örneği
 • GÖKBULUT BAYRAM

Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını

Tam metin bildiri
Avrupa Birliği Eğitim ve Hibe Programları İskilip Uygulamaları
 • GÖKBULUT BAYRAM

Her Yönüyle İskilip: Dünü, bugünü, yarını

Projects
TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik ile Materyal Tasarımında Akademisyen Öğretmen işbirliği
Tamamlandı

Start 2021 - Finish 2022

Kalkınma Bakanlığı | Nationally Supported
Redif Kışlası Restorasyonu
Tamamlandı

Start 2014 - Finish 2017

Avrupa Birliği | Internationally Supported
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Tamamlandı

Start 2014 - Finish 2015

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları
Tamamlandı

Start 2013 - Finish 2014

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Restorasyon Uygulamaları
Tamamlandı

Start 2014 - Finish 2015

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Zihinsel Engellilerin İş Hayatına Adaptasyonu
Tamamlandı

Start 2012 - Finish 2013

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Elektrik kazalarından korunma ve iş güvenliği
Tamamlandı

Start 2011 - Finish 2012

Avrupa Birliği | Internationally Supported
TYPO3 İçerik Yönetim Sistemi Eğitimi
Tamamlandı

Start 2009 - Finish 2010

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Web tasarımında Yeni Yöntemler
Tamamlandı

Start 2014 - Finish 2015

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Raylı Sistemler ve Teknolojileri Eğitim Programları Geliştirme
Tamamlandı

Start 2005 - Finish 2008

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Çevre Kirliliği ve Kültürel MirasDialogue interculturel et citoyenneté active pour la protection de l’environnement
Tamamlandı

Start 2007 - Finish 2019

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Çatı Yapım Teknikleri
Tamamlandı

Start 2008 - Finish 2009

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Duvar Örgü Yapım Teknikleri
Tamamlandı

Start 2007 - Finish 2008

Avrupa Birliği | Internationally Supported
PIC 16 F 84 Asambler Uygulamaları Eğitimi
Tamamlandı

Start 2005 - Finish 2006

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Intercultural Competences in Vocational Training
Tamamlandı

Start 2015 - Finish 2017

Avrupa Birliği | Internationally Supported
Alternatif Enerji Sistemleri
Tamamlandı

Start 2014 - Finish 2016

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar | Internationally Supported
Teknik Öğretmenler İçin Bilgisayar Destekli Çizim, Sistem Uzmanlığı ve Teknik İngilizce Eğitimi
Tamamlandı

Start 2008 - Finish 2010

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Okul Öncesi Öğretmen Adayları İçin Düşünme Rutinleri Eğitimi
Tamamlandı

Start 2021

TÜBİTAK PROJESİ | Nationally Supported
Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor
Tamamlandı

Start 2021 - Finish 2021

Books
Bilimsel Kitap
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017
 • GÖKBULUT BAYRAM ,
 • ÇOKLAR AHMET NACİ

2017, Copyright. TOJET - The Turkish Online Journal ofEducational Technology, None

Bilimsel Kitap
Enriching Teaching and Learning Environments With Contemporary Technologies
 • GÖKBULUT BAYRAM

2020, IGI Global, Hershey

Bilimsel Kitap
21. Yüzyıl Okullarını Yeniden Düşünmek
 • Gökbulut Bayram

2021, Pegem Akademi, Ankara

Bilimsel Kitap
Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar
 • GÖKBULUT BAYRAM

2019, Nobel Akademi, Ankara

Bilimsel Kitap
Teknolojinin Öğretim Ortamlarında Kullanımı
 • ŞİMŞEK ALİ CAN ,
 • KAHRAMAN EMİNE ,
 • GÖKBULUT BAYRAM

2022, Pegem, ANKARA

Theses
Yüksek Lisans
Okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki
MURAT KAMAR

2021, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı, okula yabancılaşma ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki
SERAP AKSOY AKBAŞ

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları, Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri ve Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
YAKUP SARIGÜL

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Öğretmenlerin dijital vatandaşlık algıları ile dijital yerlilik, dijital göçmenlik ve dijital melezlik özelliklerinin incelenmesi
MÜZEYYEN MERVE BAKANGÖZ

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Teknostresin öğretmenlerin öğretme motivasyonu ve mutluluk düzeylerine etkisi
BEYZA NUR ÇELİK

2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
STEM eğitiminin ilkokul öğrencilerinin temel becerilerine, problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine ve STEM kariyer ilgilerine etkisi
SERKAN TOPBAŞ

2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital okuryazarlık, İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
SÜLEYMAN DOĞRUYOL

2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prizes
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Takdir Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Aylıkla ödüllendirme

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Takdir Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Takdir Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Başarı Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Başarı Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Başarı Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Üstün Başarı Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Başarı Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Başarı Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Başarı Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Üstün Başarı Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teşekkür Belgesi

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Teşekkür Belgesi

None
Teşekkür Belgesi

None
Teşekkür Belgesi

None
Teşekkür Belgesi

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Teşekkür Belgesi

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Teşekkür Belgesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniveritesi
Teşekkür Belgesi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Teşekkür Belgesi

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Teşekkür Belgesi

External Experience
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen

Start 1994

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teknik Müdür Yardımcılığı

Start 1997

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bilişim Teknolojileri Eğitici Formatör Öğretmenliği İlçe Koordinatörlüğü

Start 2001

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müdür Yardımcılığı

Start 2005

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müdürbaş yardımcılığı

Start 2012

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bilişim Teknolojileri Alan Şefliği

Start 2017

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Proje Koordinatörü

Start 2012

Administrative Duties
Dekan Yardımcısı
 • EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ -
 • EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ -

Bölüm Başkanı
 • BİLGİS.VE ÖĞR.TEK.EĞT.BÖL. -

Contact information
 • Telephone . . . . . 3233870
 • E-mail . . . . . bayram.gokbulut