BARIŞ KAYA

Doç. Dr.

BARIŞ KAYA

Doç. Dr.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

About

Department
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ > TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ > Sosyal Bilgiler Eğitimi

Temel Alanı
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Akademik Anahtar Kelime
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
Metrics
0 h-index (WOS)
0 Total Cited (WOS)
Academic Activity
Education Details
Articles
EBSCO
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Politik Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
 • KARAKUŞ AYLİN ,
 • YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT ,
 • KAYA BARIŞ

International Balkan University Volume 17 issue 5 pages: 1119 - 1133 | 2022

Google Scholar, ERIC, Genamics Journal Seek
An evaluation of the empathy levels of pre service social studies teachers
 • KAYA BARIŞ

Educational Research and Reviews Volume 11 issue 6 pages: 229 - 237 | 2016

The German National Library, UBL Universitats Bibliothek leibzig, GIGA German Institute of Global and Area studies, WZB Wissenschaftszentrum Berlin für sozialforschung Electronic journals, LibraryOAJI Open Academic Journals Index
SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARLA KARADENİZ EREĞLİ SÖZLÜTARİH ÇALIŞMASININYEREL TARİH VE KÜLTÜR DERSİ SEÇMELİ KAPSAMINDADEĞERLENDİRİLMESİ
 • KAYA BARIŞ ,
 • SÖNMEZ ŞİNASİ

Journal of Educational Sciences Volume 2 issue 3 pages: 1 - 16 | 2015

ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EDNA (Education Network Australia), NEWJOUR (Electronic Journals & Newsletters), The Intute Social Sciences Database, Index Copernicus, EBSCO HOST Education Research Complete
Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği EDBÖ Uyarlama Çalışması
 • KAYA BARIŞ ,
 • ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 16 issue 1 pages: 17 - 30 | 2015

WOS.ESCI
The Individual Differences That Affect Students' Learning From Written Materials Of Social Studies
 • Yazici, K ,
 • Kaya, B
 • PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION pages: 31 - 40 | 2010

  TR DİZİN
  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  • YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT ,
  • DÖNMEZ CENGİZ ,
  • KAYA BARIŞ

  Abant Izzet Baysal Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi Volume 20 issue 2 pages: 795 - 805 | 2020

  ULAKBİM DOAJ EBSCO ASOS Copernicus Journalseek Araştirmax Türk Eğitim İndeksi
  Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Yazılı Materyallerinden Öğrenmelerini Etkileyen Bireysel Faktörler
  • Kubilay YAZICI ,
  • Barış KAYA

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 27 issue 27 pages: 31 - 40 | 2010

  ISI WEB OF SCIENCE, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost Index Copernicus, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)
  Kıbrısın İşgalinden Bağdat Demiryolu Projesine İngiltere nin Ortadoğu Politikası
  • KAYA BARIŞ

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 29 issue 5 pages: 930 - 950 | 2009

  Endekste taranmıyor
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Transferin Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  • KAYA BARIŞ

  Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 27 issue 27 pages: 99 - 116 | 2009

  ISI WEB OF SCIENCE, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost Index Copernicus, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)
  Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Kullanımı
  • KAYA BARIŞ

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Volume 28 issue 3 pages: 189 - 205 | 2008

  Tübitak, Ulakbim, Asos Index
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üst Düzeyli Düşünme Becerilerinin Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  • Cengiz DÖNMEZ ,
  • Barış KAYA

  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 12 issue 3 pages: 107 - 120 | 2008

  Endekste taranmıyor
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünmeye Uygun Sınıf Ortamı Yaratma İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  • KAYA BARIŞ

  Üniversite ve Toplum Volume 8 issue 3 pages: 41 - 55 | 2008

  Proceedings
  Özet bildiri
  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİLGİ DURUMLARI VE GÖRÜŞLERİ
  • YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT ,
  • KAYA BARIŞ ,
  • SABANCI OSMAN ,
  • ALPER SEVİM

  2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATION AND VALUES

  Özet bildiri
  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  • YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT ,
  • DÖNMEZ CENGİZ ,
  • KAYA BARIŞ

  ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ

  Özet bildiri
  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGISININ İNCELENMESİ
  • Sevim Alper ,
  • ÇİFTÇİ BARIŞ ,
  • KAYA BARIŞ

  Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi

  Tam metin bildiri
  Taba nın Tümevarımsal Zihinsel Süreç Modelinin Sosyal Bilgiler Dersi Açısından İncelenmesi
  • KAYA BARIŞ

  IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 7-9 Ekim 2009, İstanbul Bildiri Kitabı, Cilt: 1

  Tam metin bildiri
  Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı Kdz Ereğli de Geçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
  • Şinasi SÖNMEZ ,
  • Barış KAYA

  V. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı 13-16 Ekim 2011 Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara

  Projects
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Nationally Supported
  Ereğli Halkının Belleğinde Cumhuriyet Bayramları
  Tamamlandı

  Start 2010 - Finish 2011

  Books
  Bilimsel Kitap
  Education in the 21st Century Theory and Practice
  • KAYA BARIŞ

  2015, St. Kliment Ohridski University Press, SOFYA

  Bilimsel Kitap
  Sosyal Bilgiler Öğretimi
  • KAYA BARIŞ

  2015, Pegem Akademi, Ankara

  Bilimsel Kitap
  Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi-I
  • KIZIL ÖMÜR ,
  • KAYA BARIŞ

  2023, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

  Bilimsel Kitap
  Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi-II
  • KIZIL ÖMÜR ,
  • KAYA BARIŞ

  2023, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Siyah Beyaz Fotoğraflarla Karadeniz Ereğli Sözlü Tarih Çalışması
  • SÖNMEZ ŞİNASİ ,
  • KAYA BARIŞ

  2015, Pegem Akademi Yayınları, Ankara

  Bilimsel Kitap
  Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I
  • KAYA BARIŞ

  2009, Pegem Akademi, Ankara

  Bilimsel Kitap
  Sosyal Bilgiler Öğretimi
  • KAYA BARIŞ

  2009, Pegem Akademi, Ankara

  Bilimsel Kitap
  Sosyal Bilgilerin Temelleri
  • KAYA BARIŞ

  2010, Pegem Akademi, Ankara

  Editörlük
  Uluslararası - Dergi
  İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal
  KAYA BARIŞ
  Konuk Editör - ASOS, EBSCO HOST, TEI, ARAŞTIRMAX, ANIJI, ISAM, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, AKADEMİK DİZİN, PROQUEST, GENAMICS, J-GATE

  2011

  Theses
  Yüksek Lisans
  Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki
  DAMLA YİĞİT

  2020, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Uzaktan eğitimde yürütülen sosyal bilgiler derslerine yönelik öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri
  ÖMRÜM OTYAKMAZ

  2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitim Tutumları İle Kültürel Zekâları Arasındaki İlişki
  ALİ DEMİRBAY

  2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilik Algılarının Prososyal Eğilimlerine Etkisi
  FATMA KÖSE

  2022, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik tutumları
  AYŞE KARADENİZ

  2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans
  Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile politik okuryazarlık becerileri arasındaki ilişki
  GONCA AKÇAY

  2023, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  External Experience
  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
  Araştırma Görevlisi

  Start 2000

  Administrative Duties
  Contact information
  • Telephone . . . . . 3723233870
  • E-mail . . . . . bariskaya